План розвитку архівної справи в Монастирищенському районі розроблено відповідно до Правил роботи архівних установ України та рекомендацій Державного архіву Черкаської області щодо планування роботи на 2017 рік.

         Планові обсяги роботи з усіх напрямків діяльності визначено виходячи з наявних фінансових, матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів та необхідності реалізації пріоритетних завдань архіву зокрема, для забезпечення збереженості документів, що мають соціальну значимість, продовження  поетапного суцільного перевіряння наявності документів Національного архівного фонду, в зв’язку зі зміною адреси розташування архівного сектору, вжиття заходів щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на державне зберігання, вивіряння та уточнення облікових документів

         1. Забезпечення збереженості та державний облік НАФ

1.3   Архівним сектором буде перешито 20  од.зб.

1.6  Закартановано 360 од.зб., які будуть прийняті від 17 установ у 2017 році на державне зберігання:           

- Управління сільського господарства Монастирищенської РДА      

- Редакція газети «Зоря»

- Монастирищенська центральна районна лікарня                                      

  - Органи місцевого самоврядування                14

         1.7  Провести перевіряння наявності документів 360  од.зб.

         3. Формування НАФ та експертиза цінності документів.                             

Організація зберігання документів в архівних підрозділах  підприємств, установ і організацій

         3.1. Приймання на державне зберігання управлінської документації -360  од.зб.

3.2.1. Схвалити ЕПК  описів справ постійного зберігання -  310 од.зб..

         3.2.2. Погодити ЕПК описів справ з кадрових питань (особового складу)  - 150 од.зб.:

-      органи державної влади                                                  1

-      органи місцевого самоврядування                             8

-      навчальні заклади                                                            1

-      відділ освіти Монастирищенської райдержадміністрації

-     фінансове управління Монастирищенської райдержадміністрації

-     управління сільського господарства Монастирищенської райдержадміні-страції

-       редакція газети «Зоря»

-       Монастирищенська центральна районна лікарня    

-      Монастирищенське районне споживче товариство

-      Монастирищенський районний суд

-  ПАТ «Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод»  м. Монастирище

-      ПАТ «Монфарм» м. Монастирище

3.4.Упорядкування документів на договірних засадах:

- управлінської документації постійного зберігання     -  310 од.зб.,

- документів з особового складу  - 150 од.зб.

         3.5.1. Заплановано провести :

-   3 тематичні перевірки - органи місцевого самоврядування;

-  3  контрольних  перевірок - органи місцевого самоврядування.

         3.5.3. Провести заходи з підвищення кваліфікації працівників  діловодних служб, експертних та архівних служб, основна тематика яких:

- щодо впровадження нових нормативно - правових актів у  архівних підрозділах установ - джерел формування НАФ організація діловодства в органах державної влади та місцевого самоврядування;

-  щодо впровадження у діяльність юридичних осіб, що  перебуваються у зоні комплектування архівного сектору Порядку роботи з електронним доку-ментами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

3.5.3.1. Прийняти участь у проведенні семінарів з працівниками  служб діловодства, головами сіл Монастирищенського району по питаннях:

- щодо порядку передавання документів юридичних  осіб (сільських, селищних, міських рад), що реорганізуються відповідно до Закону України    «Про добровільне об'єднання територіальних громад»;

- щодо впровадження нових нормативно - правових актів у  архівних підрозділах установ - джерел формування НАФ;

- щодо організації діловодства в органах державної влади та місцевого самоврядування;

- щодоПорядку роботи з електронним документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

        3.5.3.2. Загальна кількість слухачів, які візьмуть участь у семінарах 50 осіб.

        3.5.3.3  На базі архівного сектору організовано постійно діючий семінар із  працівниками  служб діловодства.

4. Використання інформації документів НАФ

       4.1.Заплановано провести ініціативне інформування – 1 Монастирищенська райдержадміністрація.

       4.2. Заплановано виконати     150 запитів :

- тематичних                                     100

- соціально – правового характеру   50

-  кількість звернень  від громадян   100

       4.3  Планується поповнювати виставки документів на теми:

- Війна. АТО. Шлях до перемоги;

- 100- річчя від дня створення системи архівних установ.

         Підготувати 2 публікації у пресі:

$1–       Виконання запитів громадян                          

$1–       Про роботу архівного сектору

4.4  У 2017 році планується організація роботи користувачів

- громадян України               10

- кількість виданих справ       10

       1.3.3. Архівний сектор буде працювати над планом заходів, які запропоновано реалізувати у 2017 р. Укрдержархів і Державним архівом Черкаської області:

         - подальше виконання заходів з реалізації Програми розвитку архівної справи у Монастирищенському районі  на 2016-2020 роки;

-  виконання завдань і заходів, передбачених наказом Укрдержархіву від 15.08.2012 № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах»;

         - виконання завдань і заходів, передбачених Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009–2019 рр.;

         - виконання завдань і заходів щодо науково-технічного опрацювання документів відповідно до наказу Укрдержархіву від 21.06.2012 № 104;

         - організацію обліку справ, не виявлених в процесі перевіряння наявності і стану справ, та складання списків справ, що знаходяться в розшуку;

         - вжиття заходів щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на постійне зберігання, вивіряння та уточнення облікових документів;

- вжиття заходів щодо посилення охоронної безпеки архівних приміщень та забезпечення надійності експлуатації їх інженерних мереж та комунікацій;

- організація виявлення  унікальних документів НАФ, що  зберігаються у музеях і бібліотеках, та  внесення анотованих переліків унікальних документів НАФ музеїв і бібліотек на розгляд ЕПК Державного архіву Черкаської  області відповідно до наказу Укрдержархіву від 01.02.2012 № 17;

- постійне оновлення інформації власної веб-сторінки  на веб-сайті райдержадміністрації; ,

- здійснення обов’язкової легалізації програмного забезпечення, що використовується в архівному секторі, у т.ч. ліцензійних програм антивірусного захисту як для  окремих  комп’ютерів, так і для серверів;  побудову, впровадження та сертифікацію системи захисту інформації;

         - збільшення бюджету часу на надання консультаційно-методичної допомоги установам – джерелам формування НАФ у зв’язку з затвердженням нових нормативних актів;

     - проведення нарад (семінарів) з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства щодо впровадження нових нормативно-правових актів у архівних підрозділах установ - джерел формування НАФ;

       - проведення заходів (семінарів) з впровадження у діяльність юридичних осіб, що  перебуваються у зоні комплектування архівного сектору Порядку роботи з електронним документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання;

         - проведення виставок фото - та архівних документів до 100 -  річчя від дня створення системи архівних установ;

         -  організація практики студентів в архівних установах;

         - активізування роботи із надання платних послуг, розроблення та затвердження цін на платні послуги;

         - підготовку та своєчасне подання райдержадміністрації обґрунтованих пропозицій до бюджетного запиту на 2018 р.;

         - здійснення заходів щодо виконання закону України «Про запобігання корупції», організація роботи відповідно до Закону України   «Про державну службу України»;

         - надання методичної допомоги об’єднаним  територіальним громадам з питань архівної  справи.

Ви тут: Home Архів План розвитку архівної справи в Монастирищенському районі на 2017 рік