Архівний сектор Монастирищенської  райдержадміністрації виконує один із основних напрямів діяльності -  виконання запитів юридичних та фізичних осіб, спрямованих на забезпечення їх прав та законних інтересів, доступу користувачів до документної ретроспективної інформації.

         Відповідно до Закону України  “Про звернення громадян ” відповіді надаються у термін від одного дня до місяця, але при розгляді запитів, які потребують перегляду значної кількості справ за тривалий час, за погодженням із заявником, термін виконання продовжується. Запити, що надійшли не за призначенням, пересилаються іншим уповноваженим органам у термін від одного до п’яти днів.

         Упродовж січня 2017 року - скарги та  пропозиції не надходили.

         У січні  2017 р.  у архівним сектором зареєстровано  35 запитів при річному плані 150, а саме: 

- звернулося за консультаціями   - 35; 

- відвідувань користувачами  читальних залів   - 3; 

- прийнято на особистому прийомі                  - 35; 

- надійшло запитів                                             - 35, 

з них соціально-правових                                 - 10

Тематичного характеру   - 16.

             Довідки до державного реєстратора ВК КМП «Берізка» (про документи діяльності ФОП) – 1.

             З архівосховища було видано 50 справ.

         Одночасно виконувались копії архівних документів, що зберігаються у архівному секторі. Надавались роз'яснюючи відповіді громадянам, яких цікавила інформація з обмеженим доступом, з посиланням на Закони України « Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

         Основна тематика звернень стосувалась підтвердження майнових прав, виділення земельної частки (паю), права власності на житло, стажу роботи, розміру заробітної плати, нагород, актів громадянського стану, родинних зв’язків з метою отримання спадкових прав, діяльності виборчих  комісії 2015 року, фактів репресій і розкуркулення, реорганізацій колгоспів, підприємств, установ Монастирищенського району, дат заснування та історії розвитку закладів, установ, організацій населених пунктів району.

     У архівному секторі систематично поновлюються  картотека обліку  ліквідованих та реорганізованих установ, переліки підприємств та організацій, документи з особового складу яких перебувають на зберіганні  у правонаступників, інших архівних установах.

Ви тут: Home Архів Інформація про стан роботи із зверненнями громадян у архівному секторі Монастирищенської РДА за січень 2017 року