Робота  архівного  сектору  спрямовується  на  виконання Закону України  „Про  Національний  архівний фонд України та архівні установи». Основним напрямком роботи сектору є забезпечення зберігання  документів НАФ України, зміцнення матеріально-технічної бази архівного сектору та контроль за зберіганням документів  у відомчих архівах, установ, організацій, підприємств району. Також поповнення та формування НАФ України, організації користування документами для забезпечення   правових та  соціальних інтересів громадян.

Архівним сектором  здійснюється  управління архівною справою і діловодством в Монастирищенському районі, планомірне комплектування і використання важливої частини НАФ України – документів установ, організацій і підприємств Монастирищенського району.

В архівному секторі Монастирищенської райдержадміністрації зберігаютьсядокументів Національного архівного фонду – постійного терміну зберігання за 1981 – 2015 роки, у кількості -18875 справ, 125 фондів, з них:  76 – закритих, 49  - фондів, що поповнюються.

Щодо забезпечення збереженості та державного обліку документів НАФ архівним сектором Монастирищенської РДА проведено оправлення та підшивку документів – 20 справ,картонування документів   - 156 справ,перевіряння наявності документів – 1670справ.

За 3  місяці 2017року направлено на схвалення експертно - перевірної комісії Державного архіву Черкаської області описів:  управлінської документації – 8133одиниці зберігання. На якість виконання даного показника вплинуло впорядкування документів  відділу Держгеокадастру у Монастирищенському районі. Одночаснопогоджено описи справ з особового складу на 53справи.

Експертною комісією архівного сектору погоджено описи  справ – 7 установ;

На даний час активно проводиться робота щодо упорядкування на договірних засадахгоспрозрахунковою групою архівного сектору Монастирищенської райдержадміністрації документів органів місцевого самоврядування за період 2013 - 2016 роки. Під час впорядкування зазначаються недоліки щодо формування справ відповідно до номенклатури справ. За 3 місяці 2017 року госпрозрахункова група опрацювала: управлінської документації постійного зберігання – 194справи, документів  з особового складу – 53 справи.

Фізичний стан документів, що зберігаються в архівному секторі задовільний, всі  зберігаються в картонажах, температирно - вологісний режим у нормі. Документи повністю закартоновано, щорічно картонуються лише нові надходження. Архівний сектор проводить експертизу цінності документів, редагування заголовків, об'єднання описів. В установах, організаціях району працюють експертні комісії, які користуються відповідними положеннями, погодженими архівним сектором.  Одним з напрямків діяльності комісії є питання та проведення впорядкування архівних документів.  Архівнимсектором проводиться робота щодо визначення кола установ – джерел комплектування Монастирищенського району.

За 3 місяці 2017 року до архівного сектору зросла кількість звернень громадян з питань підтвердження родинних зв’язків, виділення земельних ділянок, надання земельного паю, тематичних запитів.

Станом на 24.03.2017 року виконано запитів соціально-правового характеру  - 22, а тематичного характеру  - 55.

Крім письмових звернень до архівного сектору щоденно надходять усні звернення громадян.                

Архівним сектором  проводиться інформування громадян району про місця зберігання архівних документів, надаються усні консультації, приймаються заяви, проводяться роз'яснення з питань одержання архівної інформації.

Виконання запитів соціально - правового характеру потребують чималих зусиль у зчитуванні слабо контрастних текстів -  протоколів засідань правлінь, оскільки вони оформлені рукописним способом.

Термін виконання будь-якого запиту соціально-правового характеру з дня надходження і реєстрації 14 днів.     Тематичні запити виконуються по мірі надходження.                                         

Ви тут: Home Архів ПРО РОБОТУ АРХІВНОГО СЕКТОРУ