Питання належної організації роботи із зверненнями громадян та її ефективність перебувають під постійним контролем завідувача архівного сектору Монастирищенської  райдержадміністрації. Вжиття конкретних заходів сприяє оперативному вирішенню порушених у зверненнях проблем, забезпеченню конституційних прав громадян на отримання архівної інформації з метою захисту їх законних прав та інтересів.

         Відповідно до Закону України  “Про звернення громадян ” відповіді надаються у термін від одного дня до місяця, але при розгляді запитів, які потребують перегляду значної кількості справ за тривалий час, за погодженням із заявником, термін виконання продовжується. Запити, що надійшли не за призначенням, пересилаються іншим уповноваженим органам у термін від одного до п’яти днів.

         Виконання запитів юридичних  та фізичних осіб базується на дотриманні Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженому  Наказом Міністерства юстиціїУкраїни02.03.2015 № 295/5 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2015 р.за № 251/26696).

         Упродовж січня - вересня 2017 року - скарги та  пропозиції не надходили.

         За 9 місяців  2017 року  у архівним сектором зареєстровано  :

- звернулося за консультаціями   - 227; 

- відвідувань користувачами  читальних залів   - 3 ; 

- прийнято на особистому прийомі                  - 230; 

- надійшло запитів                                             - 242, 

з них соціально-правових                                 - 86

Тематичного характеру                                    - 141.

Довідки до державного реєстратора:              -9.

З архівосховища було видано 90 справ.

         Одночасно виконувались копії архівних документів, що зберігаються у архівному секторі. Надавались роз'яснюючи відповіді громадянам, яких цікавила інформація з обмеженим доступом, з посиланням на Закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».

         Основна тематика звернень стосувалась підтвердження майнових прав, виділення земельної частки (паю), права власності на житло, стажу роботи, розміру заробітної плати, нагород, актів громадянського стану, родинних зв’язків з метою отримання спадкових прав, діяльності виборчих  комісії 2015 року, фактів репресій і розкуркулення, реорганізацій колгоспів, підприємств, установ Монастирищенського району, дат заснування та історії розвитку закладів, установ, організацій населених пунктів району.

У архівному секторі систематично поновлюються  картотека обліку  ліквідованих та реорганізованих установ, переліки підприємств та організацій, документи з особового складу яких перебувають на зберіганні  у правонаступників, інших архівних установах.

Ви тут: Home Архів Інформація про стан роботи із зверненнями громадян у архівному секторі за 9 місяців 2017 року