Державний реєстратор

Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами).

         До форми 3 (Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) були внесені окремі зміни згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 4146/5 від 29.12.2018.

         Актуальні форми заяв можна знайти на сайтах:

$1-         Верховна Рада України (https://zakon.rada.gov.ua);

$1-         Ліга: Закон (https://ligazakon.net);

$1-         Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області (https://uprav.ck.minjust.gov.ua/formy-zaiav/).

Згідно пункту 2 частини 1 статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» однією з підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації є невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону. А саме, частиною 2 статті 15 Закону встановлено, що форми заяв про державну реєстрацію затверджується Міністерством юстиції України.

     Тому звертаємо увагу, що заявнику при заповнені форм заяв у сфері державної реєстрації необхідно бути уважними, використовувати лише актуальні форми заяв та не змінювати їх (видаляти або додавати окремі блоки заяви, додавати рядки в блоках заяви).

Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області повідомляє про те, що 04.02.2019 набирають чинності зміни, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» до статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

         Зазначаємо, що частину 4 статті 24 доповнено пунктом 7 наступного змісту:

$1-         Відмова в державній реєстрації прав у разі наявності зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно не застосовується у разі:

«7) державної реєстрації права власності на нерухоме майно іпотекодержателем – фінансовою установою в порядку, передбаченому статтями 33-38 Закону України «Про іпотеку». Наявність зареєстрованих після державної реєстрації іпотеки обтяжень, інших речових прав, у тому числі іпотеки, на передане в іпотеку майно не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності за іпотекодержателем».

Для забезпечення зручності, економії часу та коштів Міністерством юстиції України для користувачів адміністративних послуг запроваджено он-лайн сервіси «Онлайн будинок юстиції», «Кабінет електронних сервісів».

         Наразі фізичні та юридичні особи мають можливість в режимі он-лайн:

$11.     отримати документи та інформацію з державних реєстрів Міністерства юстиції України;

$12.     подати документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи-підприємця;

$13.     провести попередній правовий аналіз документів щодо реєстрації громадської організації;

$14.     скористатись рубрикою соціальний ліфт, яка надає можливість ознайомитись з переліком вакансій Міністерства юстиції України та його територіальних підрозділів, обрати напрямок діяльності та регіон в якому ви бажаєте працювати, а також подати своє резюме;

$15.     відслідкувати статус будь-яких об’єктів нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, поставивши їх на контроль за допомогою рубрики SMS – Маяк;

$16.     отримати кваліфікований цифровий підпис;

$17.     за допомогою «Веб-порталу» «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» записатись на прийом до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у зручний для вас час, задати питання в онлайн режимі, подати заяву на реєстрацію актів цивільного стану;

$18.     скористатись пошуком законодавчих документів, шаблонів (зразків документів) тощо;

Переваги отримання послуг он-лайн:

1.     отримання відповідної інформації в режимі он-лайн;

2.     зручність, відсутність черг та економія часу;

3.     можливість оплати в он-лайн режимі;

4.     розмір адміністративного збору за отримання інформації/відомостей в електронній формі значно менший ніж розмір адміністративного збору за отримання інформації у паперовій формі;

5.     цілодобовий доступ до он-лайн сервісу;

6.     отримання послуг без контакту з представниками влади.

Необхідно зазначити, що в електронній формі інформацію можливо отримати за умови ідентифікації особи (фізичної чи юридичної) з використанням кваліфікованого цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, реєстрації користувача на відповідному порталі, у тому числі з використанням електронної системи ідентифікації «BankID».

Відомості з державних реєстрів Міністерства юстиції України, що надаються у паперовій або електронній формах мають однакову юридичну силу.

              Будь-яка фізична чи юридична особа може отримати інформацію про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

         Для фізичних та юридични х осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua), за умови ідентифікації фізичної або юридичної особи з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі.

         Отримати інформацію з Державного реєстру у паперовій формі можна у будь-якого суб’єкта державної реєстрації (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації та акредитовані суб’єкти) чи будь-якого нотаріуса.

         Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства.

         За отримання інформації з Державного реєстру прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в паперовій формі (у 2019 – 50 грн.);

0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – отримання інформації, витягу в електронній формі (у 2019 – 20 грн.).

      Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішення відповідного керівного органу громадського об’єднання згідно із статусом, у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

         Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

         Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.

         Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання.

Ви тут: Home Державний реєстратор