Державний реєстратор

З травня 2018 року на веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Черкаській області функціонує он-лайн чат з питань у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

         Он-лайн чат – сучасний засіб комунікації, за допомогою якого громадяни мають можливість:

$1-         задати питання у будь-який зручний час;

$1-         отримати відповідь в режимі «живого спілкування»;

$1-         оцінити якість наданих послуг і написати свою думку.

Он-лайн чат працює цілодобово. «Живе спілкування» забезпечується за графіком роботи відділу державної реєстрації актів цивільного стану:

Понеділок – четвер з 8.45 до 18.00,

П’ятниця з 08.45 до 16.45.

В інші дні та години надіслане он-лайн питання фікусується, а відповідь надається невідкладно в найближчі робочі години.

Кожна особа, яка вважає, що її права порушено, може звернутися із скаргою на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність в межах Черкаської області, до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, що діє при Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області.

За результатами розгляду скарги приймається рішення у формі наказу про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні.

У разі задоволення скарги Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області приймаються рішення про:

В сфері нерухомості

В сфері бізнесу

         Скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав.

        Внесення змін до запис Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором.

         Тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав.

         Направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

$1-         Проведення державної реєстрації – у разі оскарження відмови у державній реєстрації.

       Виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором.

        Тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру.

        Направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Якщо комісія під час розгляду скарги по суті виявляє порушення порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно, то складає протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена статтею 16623 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

         Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

         Виконання рішень шляхом внесення відповідних записів до реєстрів здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття таких рішень.

         Рішення про направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю виконуються невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття.

         Рішення про тимчасове блокування доступу до реєстрів виконуються технічним адміністратором у день надходження рішень.

Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів з метою перегляду, копіювання та друку відомостей щодо:

$1-         юридичної особи;

$1-         відокремленого підрозділу юридичної особи;

$1-         громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

$1-         виданих витягів з Єдиного державного реєстру.

Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі через портал електронних сервісів здійснюється за такими критеріями:

$1-         щодо юридичної особи – найменування або ідентифікаційний код юридичної особи;

$1-         щодо відокремленого підрозділу юридичної особи – найменування або ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;

$1-         щодо фізичної особи – підприємці – прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

$1-         щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування громадського формування, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної особи, неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації;

$1-         щодо виданих витягів з Єдиного державного реєстру – номер та дата формування відповідного витягу.

Згідно статті 98 Земельного кодексу України право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки чи іншої заінтересованої особи на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).

         Важливою умовою є те, що встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, право володіння, користування та розпорядження нею.

         Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду та підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

         Згідно норм чинного законодавства сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої земельної ділянки, а також інший конкретно визначеній особі (особистий сервітут).

         Необхідно зазначити, що він не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особистою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.

         Власник, землекористувач земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право вимагати від осіб, в інтересах який встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення, якщо інше не передбачено законом.

         Для державної реєстрації права земельного сервітуту подаються:

$1-         заява;

$1-         документ, що підтверджує виникнення права земельного сервітуту (договір, укладений в установленому законом порядку; заповіт, яким установлено сервітут; рішення суду, що набрало законної сили тощо);

$1-         документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію права сервітуту (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору).

Державна реєстрація права сервітуту проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви, адміністративний збір справляється у розмірі 100 грн.

Державна реєстрація права сервітуту, яке поширюється на частину земельної ділянки, здійснюється після внесення відомостей про таку частину до Державного земельного кадастру.

Іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з якими іпотекодержатель має право, в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання, одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку».

         Обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації відповідно до Закону (ст. 4 Закону «Про іпотеку»).

         Ст. 18 Закону про іпотеку визначено, що іпотечний договір укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

         Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» іпотека є речовим правом, похідним від права власності, яке підлягає державній реєстрації.

         Ст.3 Закону про реєстрацію встановлено, що державна реєстрація речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах АРК, області, міст Києва та Севастополя, шляхом звернення до державного реєстратора, який перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державній адміністрації; акредитовані суб’єкти) або нотаріуси.

         Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.

         04 лютого 2019 року введено в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» від 03 липня 2018 № 2478-VIII. Даним нормативно-правовим актом вносяться зміни до низки законодавчих актів, серед яких Закон про іпотеку та Закон про реєстрацію.

         Так, іпотекодержатель зобов’язаний звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію припинення іпотеки не пізніше 14 днів з дня повного погашення боргу за основним зобов’язанням, забезпеченим іпотекою (частина друга статті 4 Закону про іпотеку).

         Слід зазначити, що відповідно до статті 2 Закону про реєстрацію державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень є офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

         Державна реєстрація іпотеки проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації заяви у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

         За державну реєстрацію іпотеки справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2019 – 100 грн.).

Ви тут: Home Державний реєстратор