Відповідно до статті 32  Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»  у разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки ( описки,друкарської,граматичної,арифметичної помилки ), допущеної суб’єктом державної реєстрації. Заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації , який перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах , що стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації  безоплатно виправляє допущену помилку в день находження повідомлення.  

              Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру, допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації, здійснюється за плату , розмір якої встановлений статтею 36  Закону України  « Про державну реєстрацію юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

    У разі виявлення суб’єктом державної реєстрації помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру, він в одноденний строк безоплатно виправляє допущену помилку та письмово повідомляє про це заявника.    

    Виправлення помилок , допущених у відомостях Єдиного державного реєстру внаслідок наявності помилок у документах ,на підставі яких були внесені такі відомості, здійснюється після виправлення помилок у зазначених документах.

    Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру може здійснюватися також на підставі судового рішення.                                                                                            

Ви тут: Home Державний реєстратор «Порядок виправлення помилок,допущених у відомостях Єдиного державного реєстру»