Державний реєстратор

       З 01 січня 2019 року набрав чинності закон, що вирішує питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні.

         Нововведеннями передбачено, що строк користування земельною ділянкою державної, комунальної та приватної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), а також строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для забудови (суперфіцій) не може перевищувати 50 років.

         Законодавством визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухомість (права власності, права оренди (суборенди) земельної ділянки, емфітевзису, суперфіцію та інших) є обов’язковою.

         Державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, за умови їх відповідальності законодавству і поданим/отриманим документам.

         Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіального органу або до суду.

         Для розгляду скарг створені постійно діючі Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України та Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області.

         Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області розглядає скарги на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють діяльність у межах Черкаської області.

       Міністерство юстиції України наказом від 29.12.2018 № 4146/5 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України» внесли зміни до деяких своїх наказів, серед яких: наказ № 3268/5 від 18.11.2016 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи; Порядок надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, тощо.

         Так, оновлено форму заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (форма 3) . Зокрема, корективи стосуються заповнення поля про наявність (відсутність) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи. Ці відомості заповнюватимуться обов’язково, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та якщо заявником виступає особа. Зазначена у пунктах в-е ч.5 статті 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Крім того, уточнено особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі. Зокрема, встановлено, що заява формується заявником в електронній формі з обов’язковим долученням до неї оригіналів електронних документів для державної реєстрації. Плата за надання адміністративних послуг здійснюватиметься на порталі електронних сервісів з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.

         Також передбачається надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України. Користувачам, крім нотаріусів, за умови подання такими користувачами сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації. При цьому зразок сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації та його опис затверджено наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2018 № 4145/5.

           Документи, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі надаються за запитом про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи-підприємця, заявника, шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг, утвореного при суб’єкті державної реєстрації, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі.

         Під час прийняття запиту державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг інформує заявника про те. Що персональні дані заявника використовуються відповідно до закону та виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру.

         Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі. Плата справляється за кожен отриманий документ. Запит не підлягає реєстрації у Єдиному державному реєстрі у разі відсутності документа про внесення плати за надання документів, що містяться у реєстраційній справі.

         Кількість документів, щодо яких подається запит, не обмежується.

         За результатом розгляду запиту щодо надання документів, що містяться в реєстраційній справі, державний реєстратор виготовляє копії таких документів для надання їх заявнику.

         У разі якщо документи, що містяться в реєстраційній справі. Містять відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортні дані фізичних осіб, що відповідно до вимог законодавства не можуть бути надані заявнику, державний реєстратор забезпечує виготовлення копій відповідних документів без відображення відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортних даних фізичних осіб.

         Про отримання копій документів, що містяться в реєстраційній справі, заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставленням власного підпису та дати отримання.

         Запит та документ, поданий разом з ним, зберігається у суб’єкта державної реєстрації, центрі надання адміністративних послуг відповідно до законодавства протягом трьох років.

Законодавством передбачено контроль за діяльністю державних реєстраторів, нотаріусів, суб’єктів державної реєстрації шляхом розгляду скарг та проведення моніторингу реєстраційних дій в реєстрах.

         Моніторинг реєстраційних дій проводиться за такими критеріями:

$11.     порушення строків, визначених Законом;

$12.     проведення реєстраційних дій в неробочий час;

$13.     відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;

$14.     проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;

$15.     скасування (видалення) записів з реєстрів;

$16.     державні реєстри та/або суб’єкти державної реєстрації, визначені Мін’стом.

читати далі

Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. Крім того, витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам. піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред’явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа. Батькові, матері, усиновлювачеві, які позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається. Право на отримання витягу з Реєстру маєть представники фізичної особи.

читати далі

Ви тут: Home Державний реєстратор