Державний реєстратор

 За державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1. За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно у строк, визначений статтею 19 цього Закону, - 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня 2017 року – 1600 гривень) = 160 грн. 

   За державну реєстрацію права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

у строк два робочі дні  - 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб = 1600 грн.                   

у строк один робочий день - 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб =3200 грн.  

 у строк 2 години  - 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб = 8000 грн.    

2.  За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 80 грн.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

у строк два робочі дні -  0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 800 грн.

у строк один робочий день -  1 прожитковий мінімум для працездатних осіб = 1600 грн.

у строк 2 години  - 2,5 прожиткових мінімуми для працездатних осіб  = 4000 грн.

3. За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 80 грн.

5. За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 60 грн.

6. За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

отримання інформації, витягу в паперовій формі - 0,025 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 40 грн. 

отримання інформації, витягу в електронній формі - 0,0125 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 20 грн.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав. У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз у повному обсязі.

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав співвласникам нерухомого майна окремо один від одного адміністративний збір справляється у повному обсязі з кожного із співвласників.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

Зміни відбулися в Податковому Кодексі України для всіх неприбуткових  організацій, які зареєстровані в Україні. Відповідно до внесених змін всім неприбутковим організаціям потрібно до 1 січня 2017 року привести у відповідність до вимог Податкового Кодексу свої установчі документи, а це саме Статут. Статут – документ, який регламентує право здійснення діяльності будь-якої неприбуткової організації. Тому до 1 січня 2017 року всі  повинні внести зміни в свої установчі документи, якщо це буде потрібно.

А саме, у відповідності до внесених змін, з 1 січня 2015 року було вилучено Статтю 157з Податкового Кодексу України, яка регламентувала порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій. Ця стаття застосовувалась до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами діючого законодавства та внесених контролюючими органами до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Починаючи з 01.01.2015 року до Статті 133було додано певні пункти, в яких вказано, хто не є платником податку на прибуток. У відповідності до п.133.4. не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації, які виконують вимоги, що встановлені  цим пунктом.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою;

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) заява про державну реєстрацію підписується заявником.

5) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

        6)установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчений) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбаченихстаттею 36цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції (нотаріально засвідчений) - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

   Як відомо, 1 січня 2017 року спливає термін для неприбуткових організацій з перереєстрації статутів згідно нових вимог українського податкового законодавства.

     З 1 січня 2015 року вступили в дію  зміни в Податковому Кодексі України.

   Зміни відбулися в Податковому Кодексі України для всіх неприбуткових  організацій, які зареєстровані в Україні. Відповідно до внесених змін всім неприбутковим організаціям потрібно до 1 січня 2017 року привести у відповідність до вимог Податкового Кодексу свої установчі документи, а це саме Статут. Статут – документ, який регламентує право здійснення діяльності будь-якої неприбуткової організації. Тому до 1 січня 2017 року всі  повинні внести зміни в свої установчі документи, якщо це буде потрібно.

А саме, у відповідності до внесених змін, з 1 січня 2015 року було вилучено Статтю 157з Податкового Кодексу України, яка регламентувала порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій. Ця стаття застосовувалась до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами діючого законодавства та внесених контролюючими органами до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Починаючи з 01.01.2015 року до Статті 133було додано певні пункти, в яких вказано, хто не є платником податку на прибуток. У відповідності до п.133.4. не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації, які виконують вимоги, що встановлені  цим пунктом.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб. Фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою;

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) заява про державну реєстрацію підписується заявником.

5) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

        6)установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбаченихстаттею 36цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

        Для внесення змін всім неприбутковим організаціям та приведеня у відповідність до вимог Податкового Кодексу свої установчі документи, рекомендуємо  звертатись до  державних  реєстраторів Монастирищенської райдержадміністрації, за адресою вул. Івана Богуна 34 в приміщені Центру надання адміністративних послуг  (зі сторони автостоянки).

З 02 листопада 2016 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності" від 06.10.2016 № 1666-VIII. Цим законом внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а саме:

- Принцип екстериторіальності звужено: тепер суб’єкти державної реєстрації  проводять реєстраційні дії в межах області (крім державної реєстрації обтяжень, які проводяться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна, та державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії) (ч. 5 ст. 3 Закону);

- Про проведену реєстраційну дію за бажанням заявника видається витяг (в процедурі реєстрації) з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора (ч. 1 ст. 21 Закону).

Змінилися строки проведення реєстраційних дій: державна реєстрація обтяжень і іпотек проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав (ч. 1 ст. 19 Закону); зупинення реєстраційних дій, внесення запису про скасування державної реєстрації прав, внесення записів про скасування рішення державного реєстратора у строк, що не перевищує 2 годин з часу реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав (ч. 3 ст. 19 Закону).

 Коли реєстратор отримує пакет документів для проведення реєстраційної дії – він зобов’язаний повідомити про це власника майна, щодо якого подано заяву на проведення реєстраційної дії, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України (ч. 1 ст. 20 Закону). Якщо у власника майна є необхідність попередити проведення незаконної реєстраційної дії - він може подати заяву про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна, на підставі якого проведення реєстраційних дій зупиняється. (ч. 1 ст. 25 Закону). У випадку коли власник майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, протягом 10 робочих днів не подав рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, то державний реєстратор приймає рішення про відновлення реєстраційних дій (ч. 3 ст. 25 Закону). Реєстраційні дії на підставі рішень судів будуть проводитись виключно на підставі рішень, отриманих в результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви заявником (ч. 1 ст. 311 Закону). Ця норма почне працювати з моменту запуску технічної взаємодії між цими реєстрами. До цього - реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.

Зменшено розмір плати (0,1 мінімальної заробітної плати) та строки реєстрації права власності (у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав на єдиний майновий комплекс (ч. 1 ст. 34 Закону).

За отримання інформації з реєстру справляється адміністративний збір, розмір якого встановлено Законом (ч. 6 ст. 34 Закону). У разі коли державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону, особи, які звільнені від сплати адміністративного збору законом, не звільняються від сплати адміністративного збору за скорочені терміни реєстрації (п. 9 ч. 8 ст. 34 Закону). 

 

п/п

П.І.П. державного реєстратора

Посада

Послуги, що надаються

Графік роботи

Контактний телефон

1

Василенко Олександр Володимирович

державний реєстратор речових прав на нерухоме майно Монастирищенської райдержадміністрації

державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно;

надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

та інші послуги. 

понеділок – четвер

з 08.00 до 17.15;

пятниця

з 08.00 до 16.00

2-57-12

2

Махобей Оксана Миколаївна

державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Монастирищенської райдержадміністрації

державна реєстрація змін відомостей про юридичну особу та фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

державна реєстрація юридичних осіб;

державна реєстрація фізичних осіб-підприємців;

надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

інші послуги. 

понеділок – четвер

з 08.00 до 17.15;

пятниця

з 08.00 до 16.00

2-57-12

Ви тут: Home Державний реєстратор