Державний реєстратор

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

         Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

$11.     безоплатного доступу через портал електронних сервісів;

$12.     оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

$13.     безоплатного доступу через персональний кабінет до документів, поданих юридичною особою, фізичною особою – підприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату, - шляхом їх перегляду, копіювання та роздрукування;

$14.     документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі;

$15.     виписок у паперовій формі для проставлення апостителю та в електронній формі;

$16.     витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату;

$17.     суб’єктам приватного права може надаватися прямий доступ до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.

Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків, передбачених цим Законом.

Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформляється протоколом.

         Протокол установчих зборів громадського об’єднання має містити відомості про:

$11.     дату та місце проведення установчих зборів;

$12.     осіб, які брали участь у зборах;

$13.     рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;

$14.     рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об’єднання;

$15.     рішення про затвердження статуту громадського об’єднання;

$16.     рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту;

$17.     рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об’єднання;

$18.     рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Юридична особа приватного права бере участь в утворені громадської спілки через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення громадської спілки.

читати далі

Громадське об’єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації суб’єктом державної реєстрації – Міністерством юстиції України.

Документи, які подаються заявником для державної реєстрації символіки:

-         заява про державну реєстрацію символіки (форма 14, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 № 3268/5);

-         копія установчого документа юридичної особи;

-         примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис;

-         зображення символіки у паперовій та електронній формі;

-         опис символіки у паперовій та електронній формі.

Громадське об’єднання має право на виконання власної символіки з дня її реєстрації. забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об’єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об’єднання та для цілей, не пов’язаних з діяльністю такого громадського об’єднання.

Символіка громадського об’єднання не повинна відтворювати:

-         державні символи України;

-         інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;

-         державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;

-         ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом;

-         інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.

Символіка громадського об’єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об’єднання в порядку, визначеному його статутом. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки. Її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об’єднання.

Однією з підстав відмови в державній реєстрації прав на нерухоме майно є наявність зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно.

Однак, незважаючи на наявність обтяжень, відмова в державній реєстрації прав не буде надана у разі:

1.     Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі рішення суду щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

2.     Державної реєстрації права власності на нерухоме майно з відкриттям розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та перенесенням щодо такого права власності обтяження, державну реєстрацію якого проведено у спеціальному розділі Державного реєстру прав, чи в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, що є невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав;

3.     Державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що набувається в результаті його примусової реалізації відповідно до закону;

4.     Державної реєстрації інших обтяжень речових прав на нерухоме майно;

5.     Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за наявності згоди іпотекодержателя або контролюючого органу на відчуження або передачу на іншому речовому праві такого майна – у разі якщо обтяженням є заборона відчуження нерухомого майна. Що виникла на підставі договору, або податкова застава;

6.     Державної реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі свідоцтва про право на спадщину.

          Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

         Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються Конституцією України та законом.

         Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

         Так, для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:

$11.     Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

$12.     Заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника;

$13.     Нотаріально засвідчення письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;

$14.     Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства – у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України «Про фермерське господарство».

Ви тут: Home Державний реєстратор