Державний реєстратор

           Документи, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі надаються за запитом про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи-підприємця, заявника, шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг, утвореного при суб’єкті державної реєстрації, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі.

         Під час прийняття запиту державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації або уповноважена особа центру надання адміністративних послуг інформує заявника про те. Що персональні дані заявника використовуються відповідно до закону та виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру.

         Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі. Плата справляється за кожен отриманий документ. Запит не підлягає реєстрації у Єдиному державному реєстрі у разі відсутності документа про внесення плати за надання документів, що містяться у реєстраційній справі.

         Кількість документів, щодо яких подається запит, не обмежується.

         За результатом розгляду запиту щодо надання документів, що містяться в реєстраційній справі, державний реєстратор виготовляє копії таких документів для надання їх заявнику.

         У разі якщо документи, що містяться в реєстраційній справі. Містять відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортні дані фізичних осіб, що відповідно до вимог законодавства не можуть бути надані заявнику, державний реєстратор забезпечує виготовлення копій відповідних документів без відображення відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортних даних фізичних осіб.

         Про отримання копій документів, що містяться в реєстраційній справі, заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставленням власного підпису та дати отримання.

         Запит та документ, поданий разом з ним, зберігається у суб’єкта державної реєстрації, центрі надання адміністративних послуг відповідно до законодавства протягом трьох років.

Законодавством передбачено контроль за діяльністю державних реєстраторів, нотаріусів, суб’єктів державної реєстрації шляхом розгляду скарг та проведення моніторингу реєстраційних дій в реєстрах.

         Моніторинг реєстраційних дій проводиться за такими критеріями:

$11.     порушення строків, визначених Законом;

$12.     проведення реєстраційних дій в неробочий час;

$13.     відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;

$14.     проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;

$15.     скасування (видалення) записів з реєстрів;

$16.     державні реєстри та/або суб’єкти державної реєстрації, визначені Мін’стом.

читати далі

Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. Крім того, витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам. піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред’явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа. Батькові, матері, усиновлювачеві, які позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається. Право на отримання витягу з Реєстру маєть представники фізичної особи.

читати далі

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

         Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

$11.     безоплатного доступу через портал електронних сервісів;

$12.     оприлюднення публічної інформації з Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

$13.     безоплатного доступу через персональний кабінет до документів, поданих юридичною особою, фізичною особою – підприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення реєстраційних дій, відомостей про результати їх розгляду, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які актуальні на момент запиту та на визначену дату, - шляхом їх перегляду, копіювання та роздрукування;

$14.     документів у паперовій та електронній формі, що містяться в реєстраційній справі;

$15.     виписок у паперовій формі для проставлення апостителю та в електронній формі;

$16.     витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату;

$17.     суб’єктам приватного права може надаватися прямий доступ до Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у режимі реального часу на платній основі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.

Державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, крім випадків, передбачених цим Законом.

Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформляється протоколом.

         Протокол установчих зборів громадського об’єднання має містити відомості про:

$11.     дату та місце проведення установчих зборів;

$12.     осіб, які брали участь у зборах;

$13.     рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;

$14.     рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об’єднання;

$15.     рішення про затвердження статуту громадського об’єднання;

$16.     рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту;

$17.     рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об’єднання;

$18.     рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, - для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Юридична особа приватного права бере участь в утворені громадської спілки через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення громадської спілки.

читати далі

Ви тут: Home Державний реєстратор