Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» (так званим «антирейдерським законом») розширено контролюючі функції Мін’юсту та передбачено проведення моніторингу та камеральних перевірок діяльності державних реєстраторів, нотаріусів, суб’єктів державної реєстрації.

Контроль у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом:

$1-       розгляду скарг, поданих відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

$1-         розгляду обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту;

$1-         моніторингу реєстраційних дій в реєстрах.

Моніторинг реєстраційних дій проводиться за такими критеріями:

$11)     порушення строків, визначених Законами;

$12)      проведення реєстраційних дій в неробочий час;

$13)     відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;

$14)      проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;

$15)      скасування (видалення) записів з реєстрів;

$16)     державні реєстратори та/або суб’єкти державної реєстрації, визначені Мін’юстом.

Періодичність моніторингу реєстраційних дій за окремими зазначеними критеріями, перелік державних реєстраторів та/або суб'єктів державної реєстрації, щодо яких проводиться моніторинг за критерієм, визначеним у підпункті 6 пункту 4 Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990, а також строк, протягом якого проводиться такий моніторинг, визначаються (затверджуються) Мін'юстом з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-сайті.

За результатами моніторингу реєстраційних дій складається відповідний акт в письмовій формі, який засвідчується підписом посадової особи Мін'юсту, що проводила такий моніторинг.

У разі виявлення на підставі акта моніторингу реєстраційних дій порушень порядку державної реєстрації проводиться камеральна перевірка державних реєстраторів та/або суб'єктів державної реєстрації.

Камеральна перевірка - перевірка, що проводиться у приміщенні Мін’юсту виключно на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ( далі - Єдиний державний реєстр).

Камеральна перевірка та моніторинг проводяться на підставі наказу Мін’юсту. Наказ в обов’язковому порядку розміщується на офіційному веб- сайті.

За результатами проведення перевірок (у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації) Мін’юст приймає вмотивоване рішення про:

1)  тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру;

2)  анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру;

3)       притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації;

4)       направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

5)    скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації.

Рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції України або до суду.

При Міністерстві юстиції України та Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області створено Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Державним реєстратором у сфері державної реєстрації нерухомого майна, бізнесу є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус, державний виконавець та приватний виконавець (у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, а також у разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки).

Суб’єктом державної реєстрації у сфері державної реєстрації нерухомого майна, бізнесу є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, акредитовані суб’єкти.

читати далі

    Відповідно до статті 32  Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»  у разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки ( описки,друкарської,граматичної,арифметичної помилки ), допущеної суб’єктом державної реєстрації. Заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації , який перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах , що стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації  безоплатно виправляє допущену помилку в день находження повідомлення.  

читати далі

    З метою створення належних та зручних умов для подання документів для державної реєстрації громадських формувань на сайті Головного територіального управління юстиції у Черкаській області у розділі Управління державної реєстрації можна ознайомитися з Методичними рекомендаціями щодо взаємодії територіальних органів Міністерства юстиції України з центрами надання адміністративних послуг, центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги при проведенні державної реєстрації громадських об’єднань ( зі змінами), в яких містяться зразки заповнених форм заяв у  сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених наказом Міністерства юстиції України Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.01.2016 №3268/5.

читати далі

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.                                                                                   

За результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстраці прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації (пункт 18 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (далі- Порядок).

читати далі

Вы здесь: Home Державний реєстратор