Державний реєстратор

Громадське об’єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації суб’єктом державної реєстрації – Міністерством юстиції України.

Документи, які подаються заявником для державної реєстрації символіки:

-         заява про державну реєстрацію символіки (форма 14, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 № 3268/5);

-         копія установчого документа юридичної особи;

-         примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис;

-         зображення символіки у паперовій та електронній формі;

-         опис символіки у паперовій та електронній формі.

Громадське об’єднання має право на виконання власної символіки з дня її реєстрації. забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об’єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об’єднання та для цілей, не пов’язаних з діяльністю такого громадського об’єднання.

Символіка громадського об’єднання не повинна відтворювати:

-         державні символи України;

-         інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;

-         державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;

-         ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом;

-         інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.

Символіка громадського об’єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об’єднання в порядку, визначеному його статутом. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки. Її зображення та опис. Опис символіки повинен містити інформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об’єднання.

Однією з підстав відмови в державній реєстрації прав на нерухоме майно є наявність зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно.

Однак, незважаючи на наявність обтяжень, відмова в державній реєстрації прав не буде надана у разі:

1.     Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі рішення суду щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

2.     Державної реєстрації права власності на нерухоме майно з відкриттям розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та перенесенням щодо такого права власності обтяження, державну реєстрацію якого проведено у спеціальному розділі Державного реєстру прав, чи в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, що є невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру прав;

3.     Державної реєстрації права власності на нерухоме майно, що набувається в результаті його примусової реалізації відповідно до закону;

4.     Державної реєстрації інших обтяжень речових прав на нерухоме майно;

5.     Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за наявності згоди іпотекодержателя або контролюючого органу на відчуження або передачу на іншому речовому праві такого майна – у разі якщо обтяженням є заборона відчуження нерухомого майна. Що виникла на підставі договору, або податкова застава;

6.     Державної реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі свідоцтва про право на спадщину.

          Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

         Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються Конституцією України та законом.

         Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

         Так, для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи:

$11.     Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

$12.     Заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника;

$13.     Нотаріально засвідчення письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;

$14.     Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства – у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України «Про фермерське господарство».

      Повідомляємо, що плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій у сфері державної реєстрації прав та юридичних осіб=-підприємців справляється відповідно до ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

  Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та округляється до найближчих 10 гривень.

читати далі

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено перелік документів для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, а саме:

$11.     Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи – правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту;

$12.     Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

2.1        примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

$13.     установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

$14.     документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

$15.     документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

$16.     примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

$17.     примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі створення юридичної особи в результаті її поділу або виділу;

$18.     документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною4 цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

$19.     документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу – у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

$110.   документ, що містить інформацію про розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом 6 пункту 48 частини 2 статті 9 цього Закону.

Ви тут: Home Державний реєстратор