Державний реєстратор

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції України або до суду.

При Міністерства юстиції України та Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діють Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - Комісія).

Предметом розгляду Комісії є виключно процедурні порушення, вчинені державним реєстратором (нотаріусом) під час здійснення реєстраційних дій, а не оцінка суті угод, на підставі яких відбуваються такі реєстраційні дії. (Комісія не встановлює недійсність договорів, дотримання у таких договорах балансу прав та обов’язків сторін тощо).

>   Комісія розглядає скарги на реєстраційні дії за умови звернення скаржника не пізніше 60 днів з моменту вчинення незаконної реєстраційної дії або ж 60 днів з моменту, коли особа дізналася чи могла дізнатися про цей факт.

>   Комісія не може задовольняти скарги, єдиними підставами яких є здійснення реєстраційних дій на підставі підроблених документів, фальсифікованих судових рішень, документів з підробленими підписами.

читати далі

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, територіальних органів Міністерства юстиції України або до суду.

Міністерство юстиції України та його територіальні органи відмовляють у задоволенні скарги, якщо:

1)      скарга оформлена без дотримання вимог, визначених ч. 5 ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Скарга має містити:

-            повне найменування (ім'я), місце проживання (місцезнаходження) скаржника, а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається ним;

-       реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується. До таких реквізитів належить його номер, дата та суб’єкт внесення (це стосується нерухомого майна);

-      зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які, на думку скаржника, порушено;

-      викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

-      відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання;

-      підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги;

-       документ, який підтверджує повноваження представника скаржника (якщо скарга подається представником);

-      підтвердження факту порушення прав скаржника у результаті прийняття оскаржуваного рішення (це стосується нерухомого майна). Наприклад, якщо

скарга стосується відновлення права особи на земельну ділянку, набутого до 2013 року, скаржник повинен підтвердити наявність у нього такого зареєстрованого права за допомогою отриманого відповідного Витягу з ДЗК;

- належно засвідчені документальні докази порушення прав скаржника державним реєстратором (за наявності).

читати далі

Про внесення змін до

розпорядження  від 02.06.2016 №63

        

Відповідно до ст. 41 Закону України  “Про місцеві державні адміністрації”,  наказу  Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 3874/5 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців»:

внести  до розпорядження райдержадміністрації від 02.06.2016 № 63 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток» (далі розпорядження) такі зміни:

1. Затвердити інформаційні картки по наданню адміністративних послуг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу економічного розвитку та  житлово-комунального господарства райдержадміністрації, що додаються.

2. Слова «відділ житлово-комунального господарства» в розпорядженні замінити на: «відділ економічного розвитку та житлово-комунального господарства».

              3. Пункт 1 розпорядження в частині затвердження інформаційних карток по наданню адміністративних послуг юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації вважати таким, що втратив чинність.

               4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації та державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації. 

        

Голова державної адміністрації                                        О.Ф.Недогода

Вложения:
Скачать этот файл (10_1_ДР ліквідації юридичної особи (крім ГФ).docx)10_1_ДР ліквідації юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (11_1_ДР реорганізації юридичної особи (крім ГФ).docx)11_1_ДР реорганізації юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (12_1_ДР створення відокрем_підрозділу юридичної особи (крім ГФ).docx)12_1_ДР створення відокрем_підрозділу юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (13_1_ДР змін про відокрем_підрозділ юридичної особи (крім ГФ) (1).docx)13_1_ДР змін про відокрем_підрозділ юридичної особи (крім ГФ) (1).docx[ ]
Скачать этот файл (14_1_ДР припинення відокрем_підрозділу юридичної особи (крім ГФ).docx)14_1_ДР припинення відокрем_підрозділу юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (16_1_ДР включення ФОП.doc)16_1_ДР включення ФОП.doc[ ]
Скачать этот файл (17_1_ДР зміни ФОП.doc)17_1_ДР зміни ФОП.doc[ ]
Скачать этот файл (18_1_ДР припинення ФОП.doc)18_1_ДР припинення ФОП.doc[ ]
Скачать этот файл (1_1_ДР створення юридичної особи (крім ГФ).docx)1_1_ДР створення юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (2_1_ДР включ. відомостей про юридичну особу (крім ГФ).docx)2_1_ДР включ. відомостей про юридичну особу (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (3_1_ДР змін до відомостей про юридичну особу (крім ГФ).docx)3_1_ДР змін до відомостей про юридичну особу (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (4_1_ДР переходу юридичної особи з модельного статуту (крім ГФ).docx)4_1_ДР переходу юридичної особи з модельного статуту (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (5_1_ДР переходу юридичної особи на модельний статут (крім ГФ).docx)5_1_ДР переходу юридичної особи на модельний статут (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (66_Видача витягу.doc)66_Видача витягу.doc[ ]
Скачать этот файл (6_1_ДР рішення про виділ юридичної особи (крім ГФ).docx)6_1_ДР рішення про виділ юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (7_1_ДР рішення про припинення юридичної особи (крім ГФ).docx)7_1_ДР рішення про припинення юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (8_1_ДР відміни рішення про припинення юридичної особи (крім ГФ).docx)8_1_ДР відміни рішення про припинення юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]
Скачать этот файл (9_1_ДР зміни складу комісії з припинення юридичної особи (крім ГФ).docx)9_1_ДР зміни складу комісії з припинення юридичної особи (крім ГФ).docx[ ]

Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" обов'язковим є на документах у наступних випадках:

1) На рішенні уповноваженого органу управління юридичної особи яким вносяться зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Таке рішення викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом. Вимога щодо обов’язковості нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування. Справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації.

читати далі

За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

$1-         за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою  -  0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  - 480 грн. ;

$1-         за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію -  0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  - 160 грн.;

$1-         за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця  - 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб  - 160 грн.;

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання. 

Вы здесь: Home Державний реєстратор