Державний реєстратор

Частиною 2 статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначено підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи- підприємця. Такими підставами є:

     1)документи подано особою, яка не має на це повноважень;

     2)у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

     3)не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

     4)наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;

     5)наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа-підприємець.

     Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю)законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.

     Відмова у державній реєстрації з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.

     Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

     Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.

     У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

     Після усунення причини, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

     Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області повідомляє, що наказом Міністерства юстиції України від 29.08.2018 №2824/5 внесено зміни до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

     Згідно зазначеного наказу у новій редакції викладено наступні форми заяв:

     -форма 1 «Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи»;

     -форма 2 «Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа чи модельного статуту»;

     -форма 3 «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

     -форма 4 «Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи»;

     -форма 5 «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

     -форма 6 «Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи»;

     -форма 8 «Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації»;

     -форма 9 «Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

     -форма 22 «Заява про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації»;

     -форма 23 «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

     Відтепер у вищезазначених формах заяв обов’язково заповнюється інформація про наявність або відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та відомостей про нього.

     Наказ набирає чинності 24.09.2018.                            

Відповідно до розділу V Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року за № 1657/5, безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів з метою перегляду, копіювання та друку відомостей щодо:

     -юридичної особи;

     -відокремленого підрозділу юридичної особи;

     -фізичної особи-підприємця;

     -громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

     -виданих витягів з Єдиного державного реєстру.

     Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі через портал електронних сервісів здійснюється за такими критеріями:

       -щодо юридичної особи – найменування або ідентифікаційний код юридичної особи;

     -щодо відокремленого підрозділу юридичної особи – найменування або ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;

     -щодо фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

     -щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування громадського формування та його вид ( громадське об’єднання, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації);

     Щодо виданих витягів з Єдиного державного реєстру – номер та дата формування відповідного витягу.

     Громадське об’єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає реєстрації суб’єктом державної реєстрації – Міністерством юстиції України.

     Статтею 18 Закону України «Про громадські об’єднання» передбачено, що символіка громадського об’єднання не повинна відтворювати:

     -державні символи України;

     -інші офіційні символи чи знаки, які використовуються державними органами, органами влади АвтономноїРеспубліки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;

     -державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;

     -ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;

     -інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.

     Символіка громадського об’єднання має відрізнятися від зображення вже зареєстрованої символіки іншого громадського об’єднання.

     Символіка громадського об’єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об’єднання в порядку, визначеному його статутом. Рішення про затвердження символіки має містити: вид символіки, її зображення та опис. Опис символіки повинен міститиінформацію про кольори, масштаби та пропорції елементів символіки. Зображення символіки повинно містити повне або скорочене найменування громадського об’єднання.

     Стаття 23 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» визначає перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації символіки, а саме:

     -заява про державну реєстрацію символіки;

     -копія установчого документа юридичної особи;

     -примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про затвердження символіки, визначення виду символіки, її опис;

     -зображення символіки у паперовій та електронній формі;

     -опис символіки в паперовій та електронній формі.

     Громадське об’єднання має право на використання власної символіки з дня її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об’єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об’єднання та для цілей, не пов’язаних з діяльністю такого громадського об’єднання.

     Процедура взяття на облік безхазяйного нерухомого майна визначена Цивільним кодексом України. Так, відповідно до частини другої статті 335 Цивільного коодексу України безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.

     Згідно п. 82 Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса в установленому для державної реєстрації прав порядку. За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення щодо відмови у взятті на такий облік.

     У задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відмовлено у разі, коли:

     -безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;

     -із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

     -у Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік;

     -у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, коли підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).

     Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважаються дата та час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

     Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.

     Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади за умов, визначених Цивільним кодексом України, подається до суду за місцезнаходженням цієї речі органом, уповноваженим управляти майном відповідної територіальної громади.

     У заяві повинно бути зазначено, яку нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади, основні характеристики нерухомої речі, посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, друковані засоби масової інформації, в яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік.

     Суд, встановивши, що нерухома річ є безхазяйною та взяття на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також, що сплив один рік з дня взяття на облік нерухомої речі, ухвалює рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади.

Ви тут: Home Державний реєстратор