Районна державна адміністрація здійснює повноваження органу виконавчої влади на території району та відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізує повноваження, делеговані районною радою.  Звітний період становить від червня 2014 року по даний час.

Основна мета звіту – спільно проаналізувати діяльність райдержадміністрації за звітний період, а саме головне – визначити основні завдання, які ми повинні вирішувати в процесі подальшої роботи.

 

На території району упродовж звітного періоду забезпечено виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України Петра Порошенка, Постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів центральних органів виконавчої влади.

Для збереження України, як суверенної держави, Президентом України Петром Порошенком взято курс на  децентралізацію влади,  проведення життєво необхідних реформ та викорінення корупції. Обласною державною адміністрацією  розроблено Стратегію  розвитку області  на період до 2020 року. Децентралізація влади, належний економічний та соціальний  розвиток територіальних громад – це пріоритетні питання роботи райдержадміністрації.

Упродовж звітного періоду відбулися вибори  Народних депутатів України та вибори до місцевих органів влади. В районі нараховується понад 28 тисяч виборців, які реалізують своє право обирати та бути обраними. Чергові вибори місцевих органів влади, які відбулися 25 жовтня 2015 року, пройшли на демократичній основі, організовано та без порушень. Демократично відбулися значні зміни в депутатському корпусі району, на посади голів територіальних громад обрано 10 нових голів.   Відрядно, що новообрані депутати районної ради, голови територіальних громад разом з райдержадміністрацією взяли відповідальність за вирішення тих складних проблем, які існують на даний час в районі. Особливо це стосується питань економічного та соціального розвитку, бюджету, управління територіями.

Зазначені питання регулярно розглядалися на засіданнях колегії райдержадміністрації, готувалися проекти програм для винесення на розгляд засідань сесії районної ради. Дієвою формою співпраці двох гілок влади в районі є спільне проведення семінарів, нарад з головами територіальних громад, керівниками підприємств, організацій та установ всіх форм власності. Для  вирішення проблемних питань життя району, керівництво районної ради щопонеділка бере участь в апаратних нарадах з начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та органів виконавчої влади в районі. Такий взаємозв»язок забезпечує широку інформованість працівників адміністрації та районної ради в роботі, підвищує дисципліну та відповідальність за доручену справу.

Виконання райдержадміністрацією власних повноважень та делегованих районною радою спрямовувалося на задоволення прав та свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів здійснювалося через виконання затверджених районною радою Програм і в тому числі Програм економічного і соціального розвитку району за 2014, 2015 роки.

Організаційна робота з цих питань постійно відображалась в прийнятті розпоряджень  з основних напрямків роботи, яких за звітний період прийнято 172.  Найбільш проблемні та актуальні питання розвитку району розглядалися на засіданнях колегії райдержадміністрації та нарадах з головами територіальних громад, керівниками підприємств, організацій всіх форм власності, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів  райдержадміністрації, керівниками органів центральної виконавчої влади в районі.

Упродовж звітного періоду відбулося  19 засідань колегій райдержадміністрації, на яких розглянуто 80  питань, прийнято  82 рішень колегій. Подано на розгляд сесії районної ради 20 проектів програм, які стосувалися всіх галузей народного господарства району.

 На сторінках районної газети «Зоря», рекламно-інформаційного щотижневика «Алекс» та на сайті райдержадміністрації регулярно висвітлювалися питання діяльності райдержадміністрації, публікувалися матеріали  засідань колегій райдержадміністрації, семінарів, нарад, подавався виклад найбільш важливих розпоряджень райдержадміністрації. Зі статтями з питань життя району в газеті «Зоря» виступали керівництво райдержадміністрації, начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації. Одним з ефективних напрямків роботи райдержадміністрації є виконання доручень, які надаються під час проведення апаратних нарад.

Велика увага у звітному періоді приділялася роботі зі зверненнями громадян. За звітний період на особистому прийому голови райдержадміністрації, в тому числі за місцем проживання, звернулося 112 осіб. До заступника голови та керівника апарату звернулося 86 осіб. Усі звернення розглянуті у визначені терміни, більшість із них вирішено позитивно та надано кваліфіковані роз’яснення. Крім того, до райдержадміністрації за звітний період надійшло письмових звернень громадян 37, з яких понад 60% вирішено позитивно, на інші надано роз’яснення. На телефонну урядову  «Гарячу лінію» через контактний центр звернулось 237 жителів району. Всі звернення  на «Гарячу лінію» своєчасно розглянуто та надано кваліфіковані відповіді.

Головним в роботі зі зверненням громадян є її результативність. Тому, райдержадміністрацією і надалі будуть вживатися заходи, спрямовані на вдосконалення набутих і запровадження нових форм і методів роботи зі зверненнями громадян та посилення контролю за станом їх розгляду, підвищення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за виконання вимог згідно з Законом України «Про звернення громадян».

Соціально – економічний розвиток

Промислове виробництво

Аналізуючи реальний соціально – економічний розвиток району, слід виходити з того, що маємо і які перспективи на майбутнє, враховуючи при цьому стан економіки в області, державі та ситуацію на ринках продажу виробленої продукції. Площа району становить 720 кілометрів квадратних, (3,5% від території області), населення станом на 01.01.2016 – 36,2 тисяч чоловік. В тому числі міського 12,6 тис. чол., сільського 23,6 тис. чол.

Район має вигідне географічне розташування:  знаходиться біля автобанів Київ-Одеса та Умань-Вінниця-Хмельницьк-Тернопіль-Львів. Через район проходить залізнична колія на станцію Козятин Одеської залізниці. Позитивним є те, що порівняно з іншими сільськими районами області маємо вагомий транзитний потенціал та розвинену транспортну інфраструктуру, висококваліфіковані трудові ресурси (майже 3,6 тисяч осіб з вищою освітою та понад 20 тисяч осіб  трудових ресурсів), високорозвинене сільськогосподарське виробництво (особливо рослинництво).

За роки розвитку району, завдяки праці багатьох поколінь, ми отримали високий  потенціал розвитку сфери АПК, необхідну забезпеченість сільськогосподарською технікою, дотримання передових  наукових технологій  у галузі рослинництва. Для розвитку будівництва маємо наявність сировинної бази для виробництва будівельних матеріалів.

Враховуючи всі ці фактори, варто зазначити, що район має надбання для поступального руху вперед. Незважаючи на спад промислового  виробництва, є позитивні  тенденції в роботі ПАТ «Монфарм» ,ТОВ МВВФ «Енергетик», ТОВ «Монмас» та інших підприємств. В січні-грудні 2015 року обсяг реалізованої промислової продукції у районі склав 472,6 млн.грн., що більше на 24,6 % проти відповідного періоду минулого року. У розрахунку на одну особу населення -  12878,8 грн.

У 2015 році введено в експлуатацію електроустановку зовнішнього електропостачання ТОВ «Котельно-механічний завод Пархоменко» с.Половинчик – 2167,0 тис.грн. У поточному році ведеться будівництво котельно-збирального цеху №1, котельні, адміністративно-побутового корпусу ТОВ «Котельно-механічний завод Пархоменко», планується створити 40 нових робочих місць.

                            

Розвиток галузі АПК

В 2014 році валовий  збір  зернових  та  зернобобових  культур  становив   210,3  тис. тонн  у вазі після доробки, або  63,5 ц/га. Озимої пшениці отримали   57,0 тис. тонн зерна. Середня її врожайність склала 53,8 ц/га. В 19 сільгосппідприємствах зібрано озимої пшениці більше, ніж по 50,0 ц/га.   Кукурудзи  при середній врожайності 80,9 ц/га зібрано 134,8 тис. тонн. За результатами роботи в галузі рослинництва серед  районів  області по урожайності зернових культур  та озимої пшениці район зайняв шосте  місце.                 

Програма «Зерно Монастирищини  2008-2015»  в 2014 році  виконана  на 142,9  відсотків.

 У  2015 році валовий  збір  зерна  склав   157,6  тис, тонн, а  середня районна  врожайність зернових та  зернобобових  культур 59,6 ц / га.     По урожайності озимої пшениці та ранніх зернових культур район є лідером в області і утримує перше місце. 

Більше 50 ц/га  ранніх  зернових  та  зернобобових культур зібрано в 17 господарствах району.

Валовий збір пшениці в районі становить 67,6 тис. тонн. Середня районна її врожайність у фізичній вазі 61,2 ц/га, а в сільгосппідприємствах та фермерських господарствах -  63,1 ц/ га.  Більше 50,0 ц/га озимої пшениці зібрали в  24 сільгосппідприємствах. Хлібороби району  виростили і зібрали добрий  урожай  ярого  ячменю  -  16,4 тис. тонн зерна, або  по 45,7 ц/га.  Сільгосппідприємства одержали значно нижчу очікуваної врожайність кукурудзи на зерно. ЇЇ валовий збір  у сухій вазі становить 71,7 тис. тонн при середній врожайності 63,5 ц/га. Програма «Зерно Монастирищини  2008-2015»  в 2015 році  виконана  на 108,0 відсотків.

Цукрові буряки  вирощувалися на площі 45 га. Врожайність цукрових буряків   448,4 ц/га.  Олійних культур зібрано 53,8 тис. тонн.    Валовий  збір соняшника біля 28,6  тис.  тонн, а сої -  15,8 тис. тонн.

Сьогодні  в усіх сільгосппідприємствах району працюють на майбутнє, закладаючи основу врожаю наступного року. Під  урожай 2016  року   в  оптимальні  строки  проведено  посів  озимого  ріпаку на  площі 3154 гектарів та озимих зернових культур на  площі 9674 га,  в тому числі озимої  пшениці – 8960 га та озимого  ячменю – 714 га.  Всі озимі культури мають добрий та задовільний стан  після перезимівлі. Майже на всіх площах проведено їх ранньовесняне  підживлення. Сільгосппідприємства мають повну готовність до проведення весняних польових робіт та догляду за посівами.

 Якщо в галузі рослинництва району маємо досягнення і здобутки, то в галузі тваринництва продовжується спад виробництва.  На сьогоднішній  день лише 8 господарств району утримують велику рогату худобу  та свиней. Станом на 01.03.2016 в сільськогосподарських підприємствах району налічується: поголів'я ВРХ 1485  голів ( +170  гол. до м. р.), в тому числі корів – 447 голів ( - 78 гол. до м. р. по внутрішньогосподарському переведенню в Христинівський  район), поголів'я свиней – 6078  голів (  + 1765  гол.  до м. р.)

За 2015 рік сільгосппідприємствами вироблено 2348,5 тонни молока (- 25,4 тонн до м. р.),  м'яса –  567,2 тонн ( - 53,2 тонни  до м. р.).

З метою захисту інтересів виробників молока, забезпечення їх виходу на вигідні ринки збуту в селах району працюють 5 кооперативів (три молочарських, два обслуговуючих).                 

Послугами молочарських кооперативів та молокоприймальних пунктів охоплено всі населені пункти району.  

Основними завданнями на 2016 рік в галузі сільського господарства є продовження організаційних робіт щодо створення ефективного конкурентоздатного й оптимального за структурою агропромислового виробництва та гарантування продовольчої безпеки району, здійснення заходів щодо збереження родючості ґрунтів, нарощування обсягів виробництва високоякісної продукції рослинництва та тваринництва. 

                        

Наповнення бюджету

За 2015 рік до загального фонду місцевих бюджетів Монастирищенського району надійшло власних та закріплених доходів у сумі 46,8 млн. грн., що становить 121,6 відс. до уточнених планових показників (або на 8,3 млн грн. більше).

Виконання планових показників доходної частини за січень-грудень 2015 року забезпечили всі місцеві ради.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів району загального фонду (без трансфертів) до січня–грудня 2014 року (в умовах Бюджетного та Податкового кодексів 2015 року) становить 152,7 відс (9 місце в області, середньообласний показник -141,8 відс.).

Темп зростання податку на доходи фізичних осіб до 2014 року (в умовах Бюджетного та Податкового кодексів 2015 року) становить 138,4 відс., або на 7,0 млн. грн.більше (2 місце в області, середньообласний показник – 119,0 відс.).

Виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів за 2015 рік до річних уточнених місцевими радами завдань становить 121,6 відс. (9 місце в області, середньообласний показник – 115,2 відс.).

Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2015 рік виконана на  97,1 відс., при уточненому плані 193, 9 млн. грн. фактичне виконання склало  188,3 млн. грн., що на 32,0 млн. грн. (на 20,5 відс.) більше, ніж у 2014 році. Фінансування проводилося відповідно до заявленої потреби бюджетних установ.

Розрахунки сільськогосподарських підприємств з власниками земельних паїв проведено на 99,92 відсотки, відповідно сплачено ПДФО від  сплати орендної плати у сумі 14236,5 тис.грн. або 151,3 відсотки до нарахованої суми на 2015 рік.(9407,19 тис.грн.).  Три сільськогосподарських підприємства не в повнному обсязі розрахувались з бюджетом по сплаті ПДФО, а саме: ТОВ «Вікторія»  - забогованість становить 7,7 тис.грн.,  СФГ «Долина» - 5,9 тис.грн., ПП «Дніпро» - 20,3 тис.грн.

Упродовж звітного періоду за рахунок додаткового ресурсу з державного бюджету, власних ресурсів та заходів щодо часткової оптимізації мережі та видатків забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати  та розрахунки за комунальні послуги та енергоносії. Заборгованість відсутня.

Інвестиційна та будівельна діяльність

Задля розвитку територій необхідні інвестиції. Це питання перебуває на постійному контролі  в райдержадміністрації.         

За 2014 рік освоєно в економіку району 53,8 млн. грн. капітальних інвестицій, що більше проти відповідного періоду минулого року на 2,8 %.  На кожного мешканця району припало 1470,0 грн. капітальних інвестицій.

За  2015 рік освоєно 91,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 69,5 % більше до відповідного періоду минулого року. На кожного мешканця району припало 2491,3 грн. капітальних інвестицій. Ведеться робота щодо залучення інвестицій в район з усіх можливих джерел фінансування, а також участі у грантових програмах.

Протягом 2015 року подано 5 проектів до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015-2017 роки, 2 інвестиційних проекти на фінансування до Державного фонду регіонального розвитку.

Прийнято участь у III фазі місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. За кошти ЄС ПРООН фінансується проект встановлення лінії по переробці молока в с. Сатанівка.

У поточному році подано до Департаменту регіонального розвитку 14 пропозицій  до переліку об’єктів та заходів, фінансування яких у 2016 році пропонується здійснювати за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Черкаській області.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району, на 01.01.2016 становив 1153,6 тис.дол.США, що на 11,0% менше обсягу  інвестицій на початок 2015 року та в розрахунку на одну особу населення склав 31,7 дол.США і проти відповідної дати минулого року зменшився на 3,7 дол.

У січні-грудні 2015 року обсяг експорту товарів становив 8190,0 тис. дол. США та у порівнянні з 2014 роком зменшився на 41,8%, обсяг імпорту становив 2516,7 тис. дол. США та зменшився у порівнянні з відповідним періодом 2014 року на 15,2 %.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 5674,2 тис. дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 3,2.

У січні-грудні 2015 року будівельними організаціями виконано будівельних робіт на 865,0 тис. грн., що менше на 65,4 % до відповідного періоду минулого року.

У 2015 році введено в експлуатацію 1832 кв.м. індивідуального житла (темп росту 160,8 %). На  будівництво житла освоєно 12586,0 тис.грн.

Протягом січня-грудня 2015 року введено в експлуатацію водогони с.Копіювата – 622,0 тис.грн. та с.Аврамівка – 330,0 тис.грн., очисні споруди  м.Монастирище – 5981,1 тис.грн., будівництво православної церкви Різдва Богородиці м.Монастирище – 2650,0 тис.грн., будівництво магазину роздрібної торгівлі вул.Гагаріна, 2 – 199,0 тис.грн.,  реконструкція магазину з добудовою приміщень і 5 силосів с.Теолин – 106,0 тис.грн., реконструкція магазину під склад готової продукції с.Сатанівка, реконструкція кормоцехів під складські приміщення с.Лукашівка, реконструкція частини адмінбудинку ТОВ «Кераміка Монастирища» під кафе-бар м.Монастирище – 105,0 тис.грн., будівництво електроустановок зовнішнього електропостачання ТОВ «Котельно-механічний завод.Пархоменко» с.Половинчик – 2167,0 тис.грн.

За період  2014 – 2015 років введено в експлуатацію 36 житлових будинків, з реконструкціями та прибудовами, загальною площею 2971м2 на загальну суму 17395тис.грн.

В  районні діє програма  індивідуального  житлового  будівництва  у  сільській  місцевості  « Власний дім ».  По програмі отримали кредит у 2014 році 3 особи на суму 142 тис. грн., у 2015 році - 44 особи на суму   292,872 тис. грн.  В поточному році за роз’ясненнями щодо отримання кредиту звернулось 5 осіб.

З 2014 по 2015 рік введено в експлуатацію об’єктів нежитлового призначення на загальну суму 19989тис.грн.

В  2014 року  введенно у експлуатацію підвідний та розподільчий  газопроводи в селі Халаїдове.

                          

Житлово-комунальне господарство

Енергозбереження

З 2014 року район взяв курс на енергозбереження і по підрахунках вже скорочено споживання природного газу понад 30 %. Зекономлені кошти спрямовувалися на соціальну сферу.

Проводилося впровадження енергоощадних заходів і проектів на об’єктах бюджетної сфери та соціальної інфраструктури, у тому числі з проведення модернізації та заміни котлів із переведенням їх на альтернативні види палива. В 2015 році замінено 204  вікна  в закладах освіти, замінено 10 дверей на металопластикові (бюджетні кошти). Проведено капітальний ремонт дахів Монастирищенської спеціалізованої ЗОШ №5 І-ІІІ ступенів, Цибулівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Копіюватської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Княжиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сатанівської ЗОШ І-ІІІ ст., Монастирищенському НВК «Ерудит», капітальний ремонт тепломережі Летичівської ЗОШ І-ІІ ст. Замінено 11 електролічильників в  закладах освіти району. В Лукашівському НВК І-ІІІ ст. проведено капітальний ремонт системи опалення.  В Коритнянському НВК І-ІІІ ст. проведено  роботи по заміні опалювального  котла. Замінено старі віконні блоки на металопластикові конструкції в Попуднянській ЗОШ, Івахнянській ЗОШ (спільно з місцевими радами), спортивному залі Монастирищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, в двох спортивних залах та їдальні Монастирищенської ЗОШ № 5, їдальні та спортивному залі НВК «Ерудит». Замінено 6 вхідних дверей та  плитку на підлозі частини 1-го поверху в Монастирищенському НВК «Ерудит».     

Придбано та встановлено твердопаливний котел на стару базу районної лікарні.

Проведено капітальний ремонт даху неврологічного та частини інфекційного корпусів районної лікарні на суму 149,1 тис. грн. (бюджетні кошти).

Теплопостачання

В 2014-2015 роках замінено 368 м.п  тепломереж на попередньо ізольовані труби по місту.  Крім того, в 2015 році замінено 100 м.п. тепломереж в двотрубному обчисленні на попередньо ізольовані труби до Укртелеком та 250м.п. труби до районної бібліотеки.

В 2015 році  здійснено  передачу котельні ДП «Теплокомуненерго» у комунальну власність міста. Направлено проект «Реконструкція системи теплопостачання м. Монастирище 2-га черга», що пропонуються до фінансування за кошти Державного фонду регіонального розвитку.  В  2016 році заплановано проведення робіт щодо встановлення вузлів обліку теплової енергії в кількості 10 штук –  в житлових будинках  по вул. Гагаріна,39,  вул.  Суворова, 3, вул. Миру, 33,  вул. Б.Хмельницького, 4, вул. Миру, 20, вул. Гагаріна, 12,  вул.І.Богуна,3а, вул..Соборна,109.

Підприємством КП «Теплокомуненерго» заплановано замовлення проектної документації на встановлення додаткових котлів на альтернативних видах палива.

                   

Водопостачання та водовідведення

В 2014 році введено в експлуатацію центральний водогін згідно схеми оптимізації водопостачання м.Монастирище, «Зоряне містечко», с. Аврамівка, с. Летичівка, с. Нове Місто загальною протяжністю 12 км. Впродовж 2014 року в с.Аврамівка, с.Летичівка, с. Жовтневе, смт Цибулів проведено вуличні водогони протяжністю 17,72 км.  В 2015 році завершено будівництво вуличного водогону в селі Летичівка протяжністю 1,9 км. В селі Копіювата отримано Декларацію про завершення будівництва водогону (15,152км). В селах Княжики (11км), Коритня (8км) здійснюються роботи щодо  введення в експлуатацію водогонів.  Проведено ремонт водопровідних мереж на суму 30,2 тис. грн (бюджетні кошти).

В 2015 році завершено роботи по проведенню реконструкції очисних споруд м.Монастирище, технічна документація передана до Комунального підприємства «Монастирищенське виробниче управління житлово-комунального господарства».

Повністю вирішено питання забезпечення питним централізованим водопостачанням в населених пунктах Монастирищенського району: с.Дібрівка, с.Івахни, с.Княжа Криниця, с.Новосілка, с.Княжики, с.Копіювата, с.Коритня, с.Сатанівка, с-ще Покрівка. В м.Монастирище, с.Нове Місто, с.Аврамівка, с.Летичівка (98-99%).          

Станом на 29.02.2016 загальна протяжність водопровідних мереж Монастирищенського району становить 236,37 км, з них 71,4 км, знаходяться на балансі КП «ВУЖКГ».

              

Благоустрій

В рамках Щорічної Всеукраїнської весняної акції "Благоустрій України" із забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах та на прилеглих до них територіях  за 2014-2015 роки ліквідовано 142 стихійних сміттєзвалищ, вивезено 0,946 тис. м3 сміття, упорядковано 4 парки загальною площею 48,1 тис. м2, 12 скверів, 33 дитячих майданчики, посаджено 11,804 тис. шт. дерев, 3,210 тис. шт. кущів, створено 724м2 квітників, 1940м2 газонів, упорядковано кладовища; приведено до належного стану меморіальний комплекс. З настанням весни роботи по благоустрою та впорядкуванню території населених пунктів району розпочнуться знову.

Всі територіальні громади беруть участь в огляді – конкурсі на кращий населений пункт. Завжди на належному рівні роботи з благоустрою проходять в селах Коритня, Княжа Криниця, Івахни, Шабастівка, Сатанівка, Попудня, Халаїдове, Петрівка та інших.

                            Вуличне освітлення

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів району становить 696км. Впродовж 2014 - 2015 років відновлено 411км мереж вуличного освітлення та встановлено 3884 ліхтарі. Роботи по реконструкції мереж проводились за рахунок коштів місцевих бюджетів та спонсорської допомоги. На сьогоднішній день Монастирищенський район освітлено на 92%.  В  населених пунктах району забезпечено належне функціонування  мережі освітлення. Крім того, органам місцевого самоврядування  направлено відповідні рекомендаційні листи - при формуванні бюджету врахувати кошти на утримання та належне функціонування мережі освітлення населених пунктів і надалі.

Розглянуто та затверджено Програму розвитку зовнішнього освітлення населених пунктів в Монастирищенському районі на 2016-2017 роки.

Регулювання ринку праці, зайнятість  населення

Регулювання ринку праці з червня 2014 року по лютий 2016 року здійснювалось за рахунок розгортання активних програм сприяння зайнятості населення, підвищення якості та результативності надання послуг.

Чисельність незайнятих громадян, які скористалися послугами служби зайнятості, за даний період склала 5979 осіб. 

Протягом червня 2014 року по лютий 2016 року  працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 2792 незайнятих громадян, у тому числі за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 23 особам.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці з червня 2014 року по лютий 2016 року проходили професійне навчання 818 осіб. Організація професійного навчання  шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відбувалась з урахуванням потреб ринку праці, вимог роботодавців, здібностей тимчасово не працюючих.

Протягом червня 2014 року по лютий 2016 року  громадські та тимчасові роботи  здійснювались за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств району та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для забезпечення тимчасової зайнятості. Відповідно взяли участь в даних роботах 1732 особи з числа безробітних та витрачено загалом 661, тис. грн.

По 23 особам прийнято рішення щодо компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  роботодавцям, які працевлаштували на нові робочі місця громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні  працевлаштуванню.

В 2016 року передбачено забезпечити роботою 1898 осіб, в тому числі працевлаштувати 1740 безробітних. Направити на професійне навчання 529 осіб, залучити до участі в громадських та тимчасових роботах 1857 безробітних, видати 4 ваучера та надати 21 компенсацію за працевлаштування малозахищених верств населення.

       

Пенсійне забезпечення

Середній розмір пенсій  за 2014 рік становив 1300,66 грн., що на34,44 грн. більше, ніж на 01.01.2014 року.

Потреба на виплату пенсій та допомог за  2014  рік склала 176134,97 тис.грн.

Забезпеченість власними коштами  становила 32 %.

Станом на 01.01.2016 року на обліку в районі, як отримувачі пенсій та допомог, перебувало 11021  осіб, (що менше    на 85, осіб ніж в 2014 році). Середній розмір пенсій  1414,29 грн.

Потреба на виплату пенсій та допомог за   2015  рік склала 181918,9 тис.грн.

Виплата пенсій та допомог проводилась своєчасно та в повному розмірі, своєчасно проводились перерахунки пенсій відповідно до чинного законодавства. Забезпеченість власними коштами  становила 33,4 %.

За січень - лютий 2016 року пенсіонерам району виплачено 31664,0 тис.грн. пенсій та допомог. Середній розмір пенсії становить 1415,21  грн.

Робота закладів освіти, охорони здоров’я і культури

Освітня галузь

   Всі процеси в галузі освіти району спрямовані на забезпечення підвищення якості освітніх послуг, підвищення ефективності профільного і поглибленого навчання, удосконалення мережі навчальних закладів, розвиток дитячої творчості, забезпечення соціального захисту учнів.

 З цією метою розроблено ряд районних програм: «Програма роботи  з обдарованими дітьми», «Районна цільова соціальна програма підвищення якості  природничо-математичної освіти», «Організація харчування учнів 1-4 класів та учнів 1-11 класів пільгових категорій», «Вчитель» та «Шкільний автобус».

  На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» здійснено ряд заходів для забезпечення рівного доступу дітей  дошкільного віку  до якісної освіти: працює 31 дошкільний заклад, у тому числі 8 навчально-виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа», проведено облік  дітей  від 0 до 6 років, що дає можливість планувати  мережу дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення. Всі дошкільні навчальні заклади стовідсотково належать до комунальної власності міської, селищної та сільських рад.

Всього охоплено суспільним вихованням 100% дітей віком від 3 до 6 років. Різними формами педагогічного впливу  охоплено  100% 5-річок.

 У 2015-2016 навчальному році  в районі функціонує 26 загальноосвітніх шкіл, з яких 1 – І ступеня, 5 – ІІ ступеня, 20 – І-ІІІ ступеня, у тому числі 2 спеціалізовані школи, 1 НВК «Ліцей - загальноосвітня школа  І – ІІІ ступенів», в яких навчається  3123 школярів. У  14  школах введено профільне навчання, яким охоплено  293 учні, що становить  70% від загальної кількості старшокласників. З 1 вересня 2015 року розпорядженням  Монастирищенської районної державної адміністрації  від 01.09.2015 № 70 призупинено роботу  Теолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у зв’язку з відсутністю дітей шкільного віку станом на 31.08.2015 року.

У загальноосвітніх навчальних закладах  встановлено 334 одиниць сучасної  комп’ютерної техніки, у тому числі  28 комп’ютерних класів. У 2015 році придбано 1 комп’ютерний клас, 4 мультимедійні дошки з відповідним обладнання,  замінено 5 ЕПТ на сучасні LED (монітори). У районі працює 2 позашкільних заклади, які відвідують  1712 вихованців, що становить 54 % від загальної кількості школярів.

Всі освітні заклади повністю  забезпечені  педагогічними кадрами. Працюють 492 педагогічних працівники,  з них: 127 - вчителів початкових класів, 365 – вчителів старших класів. Майже 55% учителів району мають вищу та І кваліфікаційну категорії, 77 учителів ( 15 % від загальної кількості педагогів)  мають категорію спеціаліст. Вирішуються питання соціального захисту  всіх учасників навчально-виховного процесу. Повністю забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням діти дошкільного віку у НВК, учні 1-4 класів та діти-сироти,  в цілому гарячим харчуванням учні забезпечені на 91,6%.   Стовідсоткове підвезення до місця навчання 287 учнів здійснюється 12 шкільними автобусами. Заплановано придбання   нового шкільного автобуса та капітальний ремонт ще двох. Для всіх шкільних автобусів придбано всесезонні шини.

Проведено капітальний ремонт фундаменту  та ганків Монастирищенського НВК «Ерудит», підсилення  та капітальний ремонт фундаменту спортзалу Княже-Криницької ЗОШ І-ІІІ ст. (спільно з сільською радою), Монастирищенської  ЗОШ №2.

Забезпечується  соціальний захист  педагогічних працівників. Заробітна плата та відпускні  освітянам виплачуються своєчасно. Збережено 20% надбавку  за престижність праці, здійснюється індексація заробітної плати.  Всім педагогічним працівникам надана матеріальна допомога на оздоровлення та грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання  службових посадових обов’язків. 127 вчителям  стовідсотково компенсуються витрати за проїзд до місця роботи і додому.

Культура

Слід відзначити, що за звітний період спостерігалася позитивна динаміка бюджетного фінансування галузі культури. Це дало змогу покращити стан матеріально-технічного забезпечення закладів культури.

В районі функціонують 38 бібліотек, (з них 35 бібліотеки знаходяться у сільській місцевості), 36 клубних закладів ( з них 33 знаходяться в сільській місцевості), районний краєзнавчий музей, 16 сільських музеїв на громадських засадах, дитяча музична школа.

При клубних закладах діють 227 клубних формувань (об’єднують 1816 учасників, 150 аматорських колективів, з них 7 мають звання «народний».

Вони приймають активну участь в культурно-мистецькому житті району та області, активно пропагують національні та культурні традиції району. В 2016 році планується організація і проведенням обласного семінару «Лабораторія побутового танцю та декоративно-прикладного мистецтва», обласного свята автентичного співу на честь Марії Шандри на базі районного будинку культури за участі фольклорних колективів області.

Закладами культури проводяться заходи до державних та знаменних дат, свят народного календаря. Традиційними стали Дні населених пунктів, родинні свята, творчі вечори, календарно-обрядові дійства тощо.

Серед основних проведених  заходів -  заходи,  присвячені  Дню Соборності України, Дню народження Т.Г.Шевченка, з нагоди Дня Перемоги, Дня Конституції України, свято Івана Купала, Дня гідності та свободи, Дня Незалежності України.

 В  лютому-березні  2015 року відбувся зональний  районний огляд-конкурс художньої  самодіяльності, в якому взяли участь усі клубні заклади району, що дало значний поштовх розвитку для  художньої самодіяльності в окремих населених пунктах району. Серед кращих клубних закладів району – Міський будинок культури, Княжекриницький, Бачкуринський, Сатанівський, Копіюватський, Зарубинецький, Халаїдівський сільські будинки культури, Владиславчицький та Аврамівський сільські клуби.

В районі функціонує дитяча музична школа, яка частково задовольняє потреби дітей (205 учнів). Відсоток, охоплених мистецькою освітою від загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл, складає 6,6 %.

Разом з тим, інформаційний потенціал бібліотечних закладів Монастирищини не відповідає вимогам сьогодення: лише 15,8 % бібліотек мають доступ до мережі інтернет, у сільській місцевості –14,3% (Копіювата, Летичівка, Аврамівка, Сатанівка, Коритня). Середньорічний відсоток оновлення бібліотечних фондів складає лише 0,5 % (за рекомендаціями всесвітньої асоціації бібліотечних працівників щорічне оновлення фондів бібліотек повинно становити не менше 10%).

У вирішенні всіх питань, що стосуються розвитку культури, повинна бути зацікавленість голів територіальних громад, керівників, що працюють на місцях. Як показала практика, найдієвішою визнана модель підтримки закладів культури та творчих колективів, проведення культурно-мистецьких заходів на паритетних умовах співфінансування з різних джерел. В галузі культури ще є чимало проблем. Це питання кадрового забезпечення, опалення закладів культури в зимовий період, соціальний захист працівників. Саме над вирішенням цих питань нам необхідно наполегливо і більш предметно працювати.

Охорона здоров’я

В районі функціонує центральна районна лікарня на 190 ліжок, сім лікарських амбулаторій (з них 5 лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини), 28 ФАПів та фельдшерських пунктів. По штатному розпису посад лікарів - 96,25 (працює – 78 лікарів, медсестер – 190).

За звітний період у 2014 році придбано обладнання на суму 133 тис.грн., у тому числі за кошти бюджету 86,1 тис.грн.  В 2015 році придбано медичного обладнання на загальну суму 742,3 тис.грн., у тому числі за кошти бюджету на суму 612, 3 тис.грн. В 2014 році виконано капітальних і поточних ремонтів на суму 133,9 тис.грн, з яких 30,2 тис.грн - бюджетні кошти. В 2015 році виконано капітальних і поточних ремонтів на загальну суму 298, 5 тис.грн., з них майже 240 тис.грн – кошти бюджету.

Профілактика та боротьба зі злочинністю

Криміногенний стан території – один з найважливіших чинників соціальної напруги в суспільстві. Райдержадміністрацією налагоджено співпрацю з відділом поліції Уманського ВП ГУНП  з питань профілактики  та боротьби зі злочинністю.

Упродовж звітного періоду в Монастирищенському РВ УМВС України в Черкаській області, а з 07.11.2015 Монастирищенський ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області зареєстровано 2610 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події проти 2522 в минулому році, що на 3,5 % більше від аналогічного періоду, рівень на 10 тисяч населення за звітний період становить 7,1%, за аналогічний період минулого року - 6,9%

За 12 місяців 2015 року на території району зареєстровано 544 кримінальних правопорушень, з яких особливо тяжких та тяжких – 165. Значний ріст вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень зумовлений тим, що статистикою як тяжкі обліковують смерті громадян без ознак насильницької смерті. Такі дії в ЄРДР кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.115 КК України, і протягом 2015 року їх було зареєстровано 61 фактів, які в подальшому закрито. Всього, з урахуванням вищезазначених, за реабілітуючими підставами було закрито 121 тяжких кримінальних правопорушень. Без урахування закритих, тяжких кримінальних правопорушень було вчинено лише 85 злочинів.

Найважливішою ділянкою роботи є профілактика кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи. На жаль, протягом 12-ти місяців 2015 року було допущено 2 факти навмисних вбивств. Аналізуючи вказані злочини, слід відмітити те, що вони вчинені на побутовому грунті, після сімейної сварки, безпосередньо після вживання спиртних напоїв правопорушниками.    Крім цього, на території району скоєно 1 факт умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, який призвів до смертельних наслідів.

За 12 місяців 2015 року проведені певні заходи по недопущенню майнових злочинів, але, незважаючи на це, протягом поточного року зареєстровано 241 (проти 197 в минулому році; +22,3%) фактів крадіжок чужого майна, з яких 156 закрито, 30 проваджень направлено до суду.

Одним з актуальних питань в роботі  залишається боротьба з підлітковою злочинністю. Спільними зусиллями служби у справах дітей, відділення районної поліції, виконкомами місцевих рад протягом звітного періоду проводились  заходи по недопущенню вчинення  правопорушень в неповнолітньому середовищі. Незважаючи на це, протягом 2015 року на території Монастирищенського району неповнолітніми було скоєно 4 кримінальних правопорушень (проти 5-ти за аналогічний період минулого року).

З метою створення належної атмосфери в середовищі неповнолітніх протягом 2015 року спільно з підрозділом кримінальної поліції у справах дітей та службою у справах дітей райдержадміністрації було проведено 12  профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Сім’я".

При цьому перевірялись кафе, бари та інші вечірні заклади на предмет продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових засобів. Завдяки вказаним спільним рейдам службою КМСД було задокументовано та складено адміністративні протоколи по 4 фактах незаконного продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а саме:

-                     приватний магазин в с. Бачкурино -1;

-                     приватний магазин в с. Сатанівка – 1;

-                     приватний магазин в с. Шабастівка-1;

-                     приватний магазин в м. Монастирище -1.

Під час рейдів обстежено  34 неблагополучні сім»ї, за невиконання батьківських обов'язків попереджено  5 батьків, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 7 батьків.

Надіюсь, що питання профілактики та боротьби зі злочинністю, особливо підлітковою, піддадуться предметному обговоренню під вас проведення загальних зборів громадян за місцем проживання.

Соціальний захист населення

В 2015 році  кількість виплат різних видів допомог становить 2856 на суму 37185,2 тис.грн. Заборгованість з виплати соціальних допомог відсутня. Станомна 01.01.2016 року призначено житлових субсидій на житлово-комунальні послуги ( опалення природним газом, центральне опалення, оплата житла, електроенергія, вивезення сміття, водопостачання та водовідведення) 10720 сім»ям на суму  35,5 млн. грн., що на 31,5 млн. ( 7314 сімей) більше відповідного періоду минулого року.

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в грудні місяці минулого року становить 2049 грн.

В грудні місяці 2014 року середній розмір субсидії складав 436 грн.

Кількість облікованих на території  Монастирищенського району сімей та осіб, які  переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, станом на 14.07.2015 на обліку в управлінні перебувало 135 сімей (208 осіб), переселенців з АРК Крим, Донецької та Луганської областей, з них:

особи працездатного віку – 69;

діти – 56;

інваліди – 10;

пенсіонери – 73.

Звернулося за призначенням щомісячної адресної грошової допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, 130 сімей, повторно на наступний шестимісячний термін – 31 сім»я.

Відповідно до Постанови КМУ № 505 призначено та виплачено грошової допомоги в 2014 році особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, на суму 818,1 тис.грн. В 2015 році виплачено грошової допомоги на суму 1290.4 тис.грн. Заборгованості з виплати даного виду допомоги станом на звітну дату немає. 

Покращено умови перебування соціально незахищених громадян в територіальному центрі ( проведено поточні ремонти приміщень, встановлено твердопаливний котел та переобладнано систему опалення).

При формуванні бюджету  на 2016 рік вишукано можливість та передбачено кошти на придбання одягу, постільної білизни , миючих засобів.

Середня заробітна плата по району за 2015 рік становить 2843 грн, що на 316 грн більше проти 2014 року. Станом на 01.01.16 року заборгованість з виплати заробітної плати по економічно активних та економічно неактивних підприємствах району відсутня. 

Надання допомоги воїнам АТО та їх сім’ям

Відповідно до  розпорядження райдержадміністрації « Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від 10.11.2014 № 122»  від 12.10.2015 № 91,  з метою вивчення потреб учасників АТО та забезпечення ефективної координації дій територіальних органів виконавчої влади в районі, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій, які надають допомогу учасникам АТО та їх сім’ям, утворено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції та затверджено склад  Центру.

Станом на березень 2016 на території району районним військовим комісаріатом мобілізовано всього 355 осіб, демобілізовано – 127, з них учасників УБД – 92, поранених 11, з них 4 оформили групи інвалідності, загинуло – 3, на даний час проходить службу в АТО – 218 осіб.

Військовим комісаріатом надано допомогу в оформленні документів для надання посвідчення учасників бойових дій 24 особам.

12.11.2014 рішенням сесії районної ради №35-1/5 затверджена Комплексна програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців району. Відповідно до програми, за кошти районної ради, органів місцевого самоврядування, спонсорської допомоги в м. Монастирище придбано дві двокімнатні квартири сім’ям загиблих учасників АТО на суму 835 тис. грн. та надано в користування.Хочу подякувати депутатам місцевих рад, головам територіальних громад, всім спонсорам за допомогу у вирішенні житлових питань сім’ям загиблих воїнів, які захищали нашу свободу і незалежність.

До Монастирищенського відділу Держгеокадастру надійшло 249 заяв про виділення земельних ділянок в адмінмежах Монастирищенського району для ведення особистого селянського господарства (за межами населеного пункту) учасникам АТО. З них 151 осіб отримали дозвіл на розробку технічної документації на розробку проекту землеустрою, 36 особи отримали наказ про затвердження технічної документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність. Робота з питань виділення земельних ділянок учасникам АТО продовжується.

Відділом освіти райдержадміністрації  під час оздоровчої компанії влітку 2015 року   оздоровлено 130 дітей  учасників АТО, що становить 100 %.

За підтримки райдержадміністрації та  районної ради вручено подарунки 211 дітям учасників АТО до Різдвяних свят, до свята 1 вересня, проведено новорічні вогники. Дані сім’ї перебувають під соціально-психологічним супроводом спеціалістів районних служб та навчальних закладів, в яких навчаються.

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування» рішенням районної ради на кожній сесії районної ради вирішується питання про виділення по 4 куб. м. кожному учаснику АТО та призваних під час часткової мобілізації. Дрова виділяються районним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством, відповідно до звернень місцевих рад на території,  які проживають учасники АТО та призвані під час часткової мобілізації.  Станом на березень дрова отримали  340 осіб.

Розвиток фізичної культури і спорту та робота з дітьми

У відповідністю з районною Програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2015 рік у районі протягом 2014 -  2015 років здійснено комплекс організаційно – практичних заходів .

Хід реалізації Програми  заслуховувався на засіданнях постійної комісії районної ради з питань освіти, культури та спорту у травні та листопаді 2015 року.

Протягом 2015 року спортсмени району взяли участь у 54 спортивних заходах районного та обласного рівнів.

Боксери, тенісисти, шахісти, футболісти, баскетболісти провели ряд матчевих зустрічей як у м Монастирище, так і на виїзді з командами Вінницької, Київської та Черкаської областей.

Залучення сільського населення до фізкультурно – оздоровчої та спортивної діяльності проходить, в основному, в рамках проведення комплексу змагань під гаслом “ Найспортивніше село ” та з нагоди святкування  Дня фізичної культури та спорту. Так, у нинішньому році на всіх етапах змагань село – район – область взяли участь біля 4 – х тисяч любителів спорту. У багатьох селах стало традицією проводити сільські спортивні змагання, приурочені до знаменних дат та у свята.

Для занять спортом у районі є відповідна матеріально-технічна база: спортивний комплекс (один з найкращих в області), центральний стадіон, футбольні поля, спортивні майданчики, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 85 відсотків навчальних закладів забезпечені вуличним тренажерним спортивним обладнанням. Заняття в дошкільних навчальних закладах проводяться на 34 – ти спортивних майданчиках, 12 спортивних кімнатах та в 2 спортивних залах, решта – в музично-спортивних кімнатах.

Ведуться роботи по відновленню роботи плавального басейну та реконструкції районного стадіону “Авангард” (демонтаж старих та встановлення індивідуальних пластикових сидінь).

Влітку 2015 року забезпечено відпочинком та оздоровленням 3096 дітей, що становить 81,3 % від загальної кількості дітей віком від 7 – 17 років. Забезпечено оздоровленням – 1016 дітей. – 26,7%, забезпечено  відпочинком – 2080 дітей. – 54,6 %

В першу чергу приділялась  увага оздоровленню дітей соціально незахищених категорій та творчо обдарованих дітей.

Робота з кадрами

Позитивні зміни як в політичному, так і в економічному житті залежать від того, наскільки сумлінно посадові особи виконують свої обов’язки. У своїй діяльності райдержадміністрація приділяє постійну увагу підвищенню професійного рівня державних службовців. Протягом звітного періоду 26 осіб підвищили свою кваліфікацію у вищих учбових закладах України та Центрі підвищення кваліфікації державних службовців у м. Черкаси.

Проведений аналіз свідчить, що середній вік працівників галузі освіти та медицини району становить більше 45 років. В закладах охорони здоров’я не вистачає лікарів та працює понад 25 лікарів пенсійного віку.

Відповідно доЗаконів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та в зв’язку з децентралізацією та демонополізацією адміністративних послуг визначено, що суб’єктами державної реєстрації є виконавчі органи місцевих рад та районні державні адміністрації. З метою створення зручних та доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації проведено зміни у структурі райдержадміністрації, відповідно до яких введено дві посади державного реєстратора райдержадміністрації, який буде здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та державного реєстратора райдержадміністрації, який буде здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

У структурі апарату утворено сектор адміністративно-дозвільних процедур райдержадміністрації у кількості 2-х чоловік, який надає адміністративні послуги у формі «Єдиного вікна». Разом з тим, умови, де працює ЦНАП, не відповідають вимогам Постанови Кабінету Міністрів України. Виходячи з цього, визначено приміщення для ЦНАП по вул. Соборна 124, яке буде відповідати всім, передбаченим законодавством, вимогам. Заплановано у 2016 році  виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання підготовчих робіт щодо введення цього приміщення в експлуатацію.

Основні напрямки роботи на 2016 рік

Життя не стоїть на місці. Говорячи про зроблене та досягнуте в соціально-економічному розвитку району, необхідно одночасно думати і про розв’язання нагальних проблем та завдань на перспективу, які ми повинні вирішувати спільно. В зв’язку з цим пропоную на ваш розгляд такі основні напрямки роботи райдержадміністрації на наступний звітний період:

1. Забезпечення перевиконання районного бюджету та бюджету району в цілому. Досягнення максимального та ефективного використання земель у районі, забезпечення повної сплати податків та зборів до місцевих бюджетів.

2. Продовження реалізації заходів з питань енергозбереження та зменшення використання природного газу (з цією метою спільно з народним депутатом України Яценком А.В. планується заміна вікон у всіх освітніх, медичних та інших соціальних закладах району та на сходових маршах багатоповерхівок міста та селища). Завершити пусконалагоджувальні роботи в котельні старої бази районної лікарні. При наявності коштів розглянути питання модернізації тепломереж та утеплення приміщень бюджетних установ району.

3.  Підвищення якості освіти та проведення оптимізації закладів освіти району (з цією метою проводиться вивчення питання переведення малокомплектних шкіл у початкові школи та пониження ступеню шкіл).

З метою стимулювання дітей до навчання виділятимуться кошти на підтримку обдарованої молоді (стипендії переможцям обласних олімпіад та Малих Академій Наук, забезпечуватиметься участь освітніх закладів у різноманітних грантах та конкурсах.

Завершення ремонтних робіт дахів освітніх установ (ремонт даху їдальні спеціалізованої школи-інтернат «Обдарованість»).

Планується розпочати ремонт існуючих та придбання нового шкільного автобуса на умовах співфінансування з обласного бюджету.

4.  Сприяти роботі закладів культури району. Заплановано розпочати роботи з реконструкції Монастирищенського центру культури та дозвілля (колишнього кінотеатру «Промінь»), танцювального залу та громадської вбиральні в РБК. При наявності коштів розглянути питання ремонту дахів клубних закладів району та внутрішніх ремонтних робіт центральної районної бібліотеки. Продовжити роботу щодо збереження та розвитку національних традицій в галузі культури. Вживати заходів щодо збереження наявної культурної спадщини. Розпочати роботи по встановленню пам’ятного знаку героям Небесної Сотні та загиблим в зоні проведення АТО.

5. Забезпечення координації дії органів місцевого самоврядування з виконання  робіт з будівництва водогонів, вуличного освітлення та питань благоустрою. Провести роботи щодо реконструкції системи теплопостачання в м. Монастирище (ІІ черга будівництва).

6. Сприяти забезпеченню стабільного інвестиційного клімату в районі, залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій для фінансування економічного та соціальної сфери. Забезпечити проведення всіх допорогових закупівель через програму «Prozorro». Впроваджувати та реалізовувати міжнародні гранти інвестиційної привабливості району.

7. Сприяти кадровому забезпеченню центральної районної лікарні шляхом забезпечення житлом молодих лікарів. Продовжити оснащення закладів охорони здоров’я району сучасним обладнанням, меблями, санітарними автомобілями, комп’ютерною технікою та іншим інвентарем. Проводити поточні та капітальні ремонти та інші заходи з питань енергозбереження в закладах охорони здоров’я.

8. Вживати заходи щодо збереження навколишнього середовища, сприяти проведенню реконструкції міського сміттєзвалища та вирішення питання утилізації сміття, його сортування та переробки. За рахунок коштів місцевого та обласного бюджетів завершити утилізацію непридатних ядохімікатів та пестицидів в с. Княжа Криниця. Спільно з районною радою, головами територіальних громад, керівниками підприємств та організацій всіх форм власності, громадськістю здійснити заходи з питань благоустрою територій, провести районні суботники.

9. За рахунок земель запасу та резервного фонду, при допомозі Держгеокадастру в Черкаській області продовжити роботи щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО.

10. Створити спільно з районною радою та місцевими територіальними громадами районне комунальне підприємство з питань обслуговування вуличного освітлення, водогонів та вирішення інших питань , які виникають у процесі життєдіяльності населених пунктів. Продовжити практику розвитку кооперативів у сільському господарстві (молочарських, кролівництва та вирощення овочів.

11. Спільно з територіальними громадами вирішувати питання поточного ремонту доріг комунальної власності.

12. Спільно з керівництвом та депутатським корпусом районної ради створювати умови для безперебійного функціонування  галузей освіти, охорони здоровʼя, культури та соціального захисту (планується виділення коштів кожному депутату на виконання районної програми підтримки місцевого самоврядування). Спільно з районною радою здійснювати координацію дій з  питань організації навчання голів територіальних громад, секретарів виконкомів місцевих рад, державних службовців щодо реалізації власних та делегованих повноважень. Продовжити практику виїзних прийомних днів громадян району за місцем проживання.

Завершуючи свій звіт, хочу підкреслити, що завдяки спільній роботі депутатів, голів постійних комісій, голів депутатських фракцій, виконавчого апарату ради нам вдалось немало зробити для жителів нашого району і щиро вдячний вам за це. Дякую вам за слушні пропозиції, рекомендації, критику та підтримку.

Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею на благо територіальних громад, бажаю, щоб помисли і справи кожного зміцнили впевненість людей у нашій відданості справі, відповідальності за стан справ у районі.

Ви тут: Home Консультації з громадкістю Звіт голови районної державної адміністрації щодо виконання програми економічного і соціального розвитку Монастирищенського району та делегованих районною радою повноважень