План заходів

щодо реалізації у 2014 році в області Стратегії державної політики

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

Відповідно до Указу Президента України від 24 березня 2012 року

№ 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку

громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо

її реалізації»,постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року

№ 968 «Про затвердження Порядку планування та моніторингу реалізації

органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку

громадянського суспільства в Україні»,з метою створення сприятливих умов

для подальшого розвитку громадянського суспільства, забезпечення захисту

прав і свобод людини і громадянина:

1. Забезпечити:

1)Надання фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів

громадським організаціям інвалідів та ветеранів, молодіжним і дитячим

громадським організаціям.

                                                     Управління соціального захисту населення

                                                          райдержадміністрації, фінансове

                                       управління райдержадміністрації

Протягом 2014 року

2)Проведення консультацій з громадськістю з питань формування тареалізації державної політики відповідно до орієнтовного плану проведення

консультацій з громадськістю на 2014 рік.

                                                               Відділ з питань регіональної

та інформаційної політики апарату

                                                                        райдержадміністрації, структурні    

                                                                       підрозділи райдержадміністрації

Протягом 2014 року

3)Взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування з інститутами громадянського суспільства з питань поширеннясеред населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування перевагправомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.

                                                                    Структурні підрозділи

                                                                       райдержадміністрації,

виконавчі комітети сільських

                                                           та селищної рад

Протягом 2014 року

4) Забезпечити реалізацію на регіональному рівні комплексних заходів правової освіти громадян, зокрема з метою популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства.

                                                                                Районне управління юстиції,

виконавчі комітети сільських

                                                           та селищної рад

Протягом 2014 року

2. Вжити заходів щодо:

1)забезпечити функціонування громадської ради при

райдержадміністрації

Відділ з питань регіональної

та інформаційної політики апарату

райдержадміністрації,

інститути громадянського суспільства

Протягом 2014 року

3. Сприяти:

1) Проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 No 976.

Відділ з питань регіональної

та інформаційної політики апарату

райдержадміністрації,

структурні підрозділи райдержадміністрації

інститути громадянського суспільства

Протягом 2014 року

2)Висвітленню заходів щодо реалізації в області Стратегії державної

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

в засобахмасової інформації області.

Відділ з питань регіональної

та інформаційної політики апарату

райдержадміністрації

Протягом 2014 року

Ви тут: Home Консультації з громадкістю План заходів щодо реалізації у 2014 році в районі Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні