• забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти;  
  • забезпечення розвитку системи освіти;   
  • створення у межах своїх повноважень умов для реалізації прав громадян наосвіту,  соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних,  інших працівників закладів та установосвіти;   
  • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освітивідповідно до освітніх потреб особистості;
     забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалуз урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;   
  • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки,виконанням навчальними закладами усіх форм власностідержавних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної,загальної середньої освіти;
  • координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управліннярайонної держадміністрації, організація роботи з кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення їх;   
  • забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, інноваційноїдіяльності в районі;
  • формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадженняінноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток району;

       

 
Ви тут: Home Освіта Основні завдання і функції: