На  початок жовтня сільгосппідприємствами району всіх форм власності  зернові та технічні культури  зібрані на площі 35,6 тис. гектарів, що складає 83,4% від загального об’єму. Зернові культури зібрані з площі 21,6 тис. га, або 81,4%. .  За оперативною  інформацією  район  зайняв  шосте місце  серед  районів області по урожайності ранніх  зернових культур та  озимої  пшениці. Середня  врожайність ранніх  зернових  культур  в  районі  становить  53,7 ц/га,  а  їх  валовий  збір – 76,6 тис. тонн. Очікується, що врожайність кукурудзи  складе  не  менше  85,0 ц/га, а  її валовий  збір – 105,0 тис. тонн. 

      Прогнозований  валовий  збір  зерна  з урожаю 2016 року близько 181,0  тис. тонн при  очікуваній середній врожайності 68,2 ц/га. Це майже на  31,0 тис тонн  більше  проти  минулого року. 

    Технічні культури зібрані на площі 13,9 тис. га, що складає 86,7 % до потреби. Валовий збір соняшника становить майже 25,5 тис. тонн, а озимого ріпаку – 6,6 тис. тонн. Середня  районна врожайність озимого ріпаку 26,1 ц/га, соняшника – 29,0 ц/га.  Цукрові буряки вирощувались на площі 70,0 га. Середня їх урожайність при збиранні  становить 110-120 ц/га.

   Під  урожай  2017 року  посіяно  7250  га  озимої  пшениці, 350 га озимого ячменю та 2600 га   озимого ріпаку.         Із-за  літньо-осінньої посухи  майже на 1200 га  зовсім  не  отримано  сходів  ріпаку  та  недосіяно 2850 га  озимої  пшениці  і 250 га озимого  ячменю.

   При річній потребі населення району 3640 тонн харчової  картоплі та 3960 тонн  овочів в приватних господарствах населення  вирощено 49,4 тис тонн картоплі та 9,2 тис. тонн овочів, що  покриває їх потребу по картоплі в 13,5 раз, а по овочах  у 2,3 рази.

    Станом на 01.11.2016 чисельність поголів'я ВРХ в усіх  категоріях  господарств району становить  5628 голів, в тому числі корів – 3122  голів, свиней – 18270  голів.

    В сільськогосподарських підприємствах району налічується: поголів'я ВРХ 1321  голів, в тому числі корів – 425  голів, поголів'я свиней – 7988 голів (  + 2802  гол. до м. р.)

     За 10 місяців 2016 року сільгосппідприємствами вироблено 1687 тонн молока,  м'яса –  470  тонн ( + 21,7  тонна  до м.р.).

   Закупівельна ціна за 1 літр молока базисної жирності в сільськогосподарських підприємствах становить 6,70-7,00 гривень в залежності від молокозаводу та 4,30 гривні за 1 літр базисної жирності для населеня.

     Станом на 1.11.2016 надано послуг на суму більше як 2 000 000 гривень.

читати далі

На черговій сесії Монастирищенської районної ради від 20.10.2016 № 10-1/VІІ прийнято Програму  охорони  навколишнього природного середовища на території Монастирищенського району на 2016-2020 роки.

Довкілля вважається безпечним, коли його стан відповідає встановленим у законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, які стосуються його чистоти (незабрудненості), ресурсомісткості (невиснаженості), екологічної стійкості, санітарних вимог, видового різноманіття, здатності задовольняти інтереси громадян. Необхідність розроблення Програми викликана невідповідністю стану навколишнього природного середовища в Монастирищенському районі сучасним вимогам до якості довкілля та середовища проживання населення, а також необхідністю координації зусиль з метою оптимізації його стану. Монастирищина має високий показник антропогенних навантажень на навколишнє природне середовище. Забруднюються повітря, води і ґрунти, збіднюється ландшафтне і біотичне різноманіття, що негативно впливає на живі організми і людей. Природокористування є нераціональним й екологічно незбалансованим.
Сучасний стан природних ресурсів і навколишнього природного середовища району змушує змінювати точку зору щодо подальшого економічного розвитку і технічного прогресу й оцінювати їх з урахуванням екологічних пріоритетів, наявності екологічних ризиків та стану екологічної безпеки.

Необхідно виробити і здійснювати таку стратегію і тактику природокористування, які б забезпечили сталий (збалансований) розвиток регіону, покращення стану навколишнього природного середовища, інтегроване управління природними ресурсами, їх невиснажливе використання й охорону від вичерпання і забруднення, формування екологічно безпечних умов для життя і здоров’я населення, а також моніторинг за змінами природних і антропогенних процесів уприродно-територіальних комплексах.

      15 липня  голова райдержадміністрації Олег Недогода відвідав багатофункціональний  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Віліс-Молоко».  В цей день на підприємстві технолог від виробника молокопереробної лінії ТОВ «Бліц» м.Суми провів пробний запуск лінії з переробки молока та виробництва молочної продукції. 

      Нагадаємо,  що 04 лютого 2015 року підписано Угоду про партнерство між Монастирищенською райдержадміністрацією, Монастирищенською районною радою та Представником Організації Об’єднаних націй в Україні. Відповідно до Протоколу з відбору сільських громад для участі у проекті, станом на 15 квітня 2015 року, проект працює з Багатофункціональним сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом «Віліс-молоко», зареєстрованим на території Сатанівської сільської ради та Багатофункціональним сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом «Агроселбуд», зареєстрованим на території Шабастівської сільської ради.

 

 

Питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших напрямків державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини. 17 червня 1994 року була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. Цей день міжнародна спільнота відзначає, як Всесвітній день боротьби з опустелюванням (англ. World Day to Combat Desertification and Drought). Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році згідно із Законом України від 04 липня 2002 року №61-ІV. Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою покликаний звернути увагу людей на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням і засухою в природі. Цей процес змушує бити тривогу багатьох вчених, оскільки він загрожує навколишньому середовищу нашої планети. За даними міжнародних організацій та експертів за період з 1981 по 2003 роки було деградовано 24% ґрунтів планети. У Монастирищенському районі вагомою складовою деградації  грунтів є де гуміфікація, яка викликана постійним від’ємним балансом органічної речовини. Середній дефіцит гумусу за останні роки складає 0,30т на гектар та значне збільшення кислотності грунтів.  Щорічно людство втрачає 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тон родючих ґрунтів. На землях, які втрачаються щорічно, можна було б отримувати 20 млн. тон зерна. Кожну хвилину в світі від голоду вмирає 16 людей, з яких 12 дітей. Біля 40% населення земної кулі страждає від нестачі води. Опустелювання загрожує здоров’ю і благополуччю понад 1 млрд. людей. В рамках Конвенції, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Саме тому, сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу. Землі України також зазнають суттєвого впливу деградаційних процесів, серед яких найбільш масштабними є ерозія (близько 57,5% земель країни), забруднення (біля 20% земель країни), підтоплення територій (близько 12% земель країни). Щорічно фіксується біля 23 тис. одиниць зсувів. Не дивлячись на наявність більш ніж 63 тисяч річок (з них 9 – великі, 81 – середня, а решта – малі), Україна належить до вододефіцитних країн.
         Управління АПР у Монастирищенському районі Черкаської області закликає громадськість приєднатися до відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами та долучитися до збереження та невиснажливого використання земельних ресурсів.

Щороку, 22 травня, світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття, проголошений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних націй у 2000 році з нагоди  прийняття 22 травня 1992 року Конвенції про біорізноманіття.

     Займаючи  менше 6% площі Європи, Україна завдяки розташуванню її території на перехресті багатьох природних зон, шляхів міграції представників тваринного та рослинного світу володіє близько  35 %  біорізнаманіття.

читати далі

Вы здесь: Home Сільське господарство