Сільське господарство

Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами:

1) часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (далі — компенсація відсотків).

Для отримання компенсації відсотків суб’єкт господарювання подає банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи, а саме:

копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені в абзаці першому цього пункту;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком.

Подаються оригінали та належним чином завірені копії документів.

читати далі

Проект USAID «Агросільрозвиток» запрошує подавати заявки на одержання грантів для інвестиційної діяльності, спрямованої на розширення ринків та обсягів збуту плодоовочевої продукції зі збільшеною доданою вартістю. Дедлайн - 24 січня 2018 р.

Проект USAID «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», запрошує подавати заявки на одержання грантів для інвестиційної діяльності, спрямованої на розширення ринків та обсягів збуту плодоовочевої продукції зі збільшеною доданою вартістю для безпосередніх її виробників шляхом поліпшення існуючих та/або створення нових потужностей логістичної інфраструктури, впровадження нових технологій та інноваційних рішень в ланцюгах руху продукції «від поля до столу».

Проект «Агросільрозвиток» надасть гранти комерційним підприємствам, які продемонструють своє лідерство та спроможність створити сучасні нові або модернізувати існуючі логістичні платформи (центри) для надання послуг малим і середнім підприємствам (МСП) з формування маркетингових ланцюгів ефективного збуту плодоовочевої продукції та які стануть провайдерами нових технологій (послуг) передпродажної підготовки, таких як, наприклад, зберігання, сортування за розміром, миття та очищення, пакування плодово-овочевої продукції з обов’язковим впровадження міжнародних стандартів якості та простежуваності безпечності її виробництва і збуту.

Мета грантової програми

Метою даної грантової програми є розширення ринків та обсягів збуту плодоовочевої продукції із збільшеною доданою вартістю для безпосередніх її виробників шляхом  поліпшення існуючих та/або створення нових потужностей логістичної інфраструктури,  впровадження нових технологій та інноваційних рішень в ланцюгах руху продукції «від поля до столу».

Проект USAID «Агросільрозвиток» не фінансуватиме будівництво. Проект може підтримувати лише оновлення або розвиток інфраструктури невеликого масштабу.

Цілі грантової програми

1)    удосконалити існуючі або впровадити нові технології (зберігання, сортування та пакування ) з метою зменшення втрат та збільшення доданої вартості плодоовочевої продукції у всьому ланцюгу поставок з врахуванням міжнародних стандартів простежуваності безпечності логістики плодоовочевої продукції (HACCP);

2)    підвищити конкурентоспроможність  плодоовочевої продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;

3)    збільшити обсяги експорту плодоовочевої продукції;

4)    залучити додаткові інвестиції та/або кредити.

Проект насамперед підтримає пропозиції, які слугуватимуть моделями найкращої практики логістики плодоовочевої продукції у зможуть бути репліковані або розширені у майбутньому.

За даною програмою гранти надаються як часткове співфінансування створення логістичних центрів для покращення збуту плодоовочевої продукції, зокрема:

·         створення одного логістичного центру (платформи) плодово-ягідної продукції у центральному регіоні України (Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Полтавська області);

·         створення одного логістичного центру (платформи) овочевої продукції у південному регіоні України (Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька області);

що передбачає:

·          впровадження нових або покращення існуючих технологій передпродажної підготовки (сортування, калібрування) продукції для подальшого транспортування автомобільним та іншими видами транспорту;

·         покращення технологій зберігання плодоовочевої продукції;

·         покращення  упаковки.

Кожен з центрів, крім відповідності вищезазначеним вимогам, повинен бути розташований поруч із основними транспортними артеріями, володіти або мати у довгостроковій оренді приміщення, яке придатне для заснування центру, досвід роботи в подібних заходах, встановлені ділові відносини з учасниками ринку. Підприємства в східних та/або південних областях України також мають право подавати заявки.

Визначення малих і середніх підприємств

Проект USAID «Агросільрозвиток» так визначає для себе малі та середні підприємства (МСП):

Малі підприємства в сільській місцевості повинні мати більше 10 (десяти), але менше 50 (п’ятдесяти) робітників з повною зайнятістю. Для цілей цієї діяльності підходять підприємства, які можуть продемонструвати фінансову звітність про реалізацію товарів за три або більше роки з річним оборотом не менше 1 млн. гривень, але не більше 15 млн. гривень.

Середні підприємства повинні мати значну кількість працівників, при цьому щонайменше 50 (п’ятдесят) із них мають працювати в одній локації, включеній до програми. Підприємства із меншою кількістю працівників, що знаходяться в межах території впровадження програми, також можуть розглядатися. Середні підприємства мають продемонструвати фінансові звіти про реалізацію товарів за принаймні три роки на суму понад 15 млн. гривень, але не більше 100 млн. гривень на рік.

Очікувані результати

Кожен грант повинен безпосередньо сприяти і забезпечити досягнення принаймні чотирьох з шести зазначених нижче результатів:

·         збільшилася кількість МСП/СОК, які отримали кращий доступ до послуг (зберігання, переробка сільськогосподарсь-кої продукції, сортування, упаковка, логістика, інформація про ринок, доступ до високоякісного насіння, посадковий матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин тощо);

·         збільшилася кількість МСП/СОК, які впровадили нові технології зберігання, обробки та післязбиральної обробки сільськогосподарської продукції;

·         принаймні 25% збільшення продуктивності після збору врожаю та створення доданої вартості в результаті впровадження нових або удосконалення існуючих технологій (наприклад, зберігання, сортування та пакування плодоовочевої продукції);

·         збільшення частки плодоовочевої продукції, що реалізується на організованих внутрішніх ринках щонайменше на 20% та її експорту щонайменше на 25%;

·         впровадження міжнародних стандартів (HACCP) логістики плодоовочевої продукції (Проект сприятиме впровадженню міжнародних стандартів шляхом залучення консультантів, які підготують компанію до сертифікації; компанія, у свою чергу, зобов’язується самостійно пройти і оплачувати сертифікацію протягом одного року);

·         залучення додаткових інвестицій (власні кошти; зовнішні інвестиції; кошти програм державної підтримки та місцевих бюджетів; донорського співфінасування, крім коштів USAID), лізингу або кредитів для придбання нового обладнання для покращення логістики плодоовочевої продукції у розмірі не менше 50% суми гранту.

Грантові заявки, які показують більш суттєвий вплив на розвиток ланцюжків доданої вартості, отримають більш високу оцінку в процесі відбору для надання гранту. Тому важливо включити числові показники при визначенні очікуваних результатів.

Порядок подання заявок

Заявки обсягом не більше 20 сторінок (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід подавати в електронному вигляді на ел.адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  не пізніше 18:00 годин за Київським часом 24 січня 2018 року. В темі листа прохання зазначити «RFA-05».

Заявки, надіслані пізніше встановленого часу, або такі, що не відповідають вимогам до подання (комплектності) документів, розглядатися не будуть.

Усі питання щодо цього ЗПЗ просимо надсилати на ім’я керівника відділу грантів і контрактів Володимира Наконечного, на електронну адресу:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . На прохання заявників проект «Агросільрозвиток» допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок і може надати консультацію щодо підготовки заявки.

Семінар з питань підготовки заявок

Проект «Агросільрозвиток» проведе семінар з питань підготовки заявок орієнтовно 16 січня 2018 р. Проект «Агросільрозвиток» надасть уточнену інформацію про час та місце проведення семінару організаціям, які надіслали листи про намір взяти участь у семінарі, за 1 тиждень до дня його проведення. Цей семінар дозволить зацікавленим заявникам, які відповідають критеріям прийнятності, поставити питання стосовно цього ЗПЗ і отримати пояснення щодо порядку заповнення аплікаційної форми. Зацікавлені заявники, які відповідають наведеним у Розділі ІІІА критеріям прийнятності та бажають взяти участь у семінарі, повинні підтвердити свою участь, надіславши лист про наміри з інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові учасника і назву організації на ім’я керівника відділу грантів і контрактів Володимира Наконечного, на адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Присутніми на семінарі можуть бути не більше двох представників від кожної організації. Підтверджуючи участь у семінарі, будь ласка, зазначте, чи мають представники вашої організації якісь особливі потреби в плані спроможності дістатися до приміщення, де проводитиметься семінар. Відшкодування витрат, пов’язаних з участю у семінарі, не передбачається.

Докладніша інформація про конкурс, вимоги до заявників та форма зявки - в доданих файлах.

Контакти

·         Володимир Наконечний

·         Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інформаційно- консультативні пункти при районних управліннях агропромислового розвитку

Адрес розташування

Контактна особа

Телефони контактної особи

Орієнтовні дні та час прийому

Монастирищенська РДА

м.Монастирище вул. Соборна,121

Карпенко А.А.

(0472)36-03-19

067-648-32-70

Другий понеділок місяця, з 13 по 15 годину

У 2017 році діють такі Програми державної підтримки:

Постанова КМУ від 01 березня 2017 року№130 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».

Постанова КМУ від 15 липня 2005 року №587 « Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства».

Постанова КМУ від 29 квітня 2015 року №300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».

Постанова КМУ від 28.10.2015 року №884 «Про затвердження Порядку використання коштів. передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва».

За довідками звертатися за телефоном: 2 -12-75

Оголошено вступ до ВСП Чигиринський економіко-правовий  коледж Уманського НУС. Інформація  про вступ додається.

Контактні телефони:

Директор коледжу -  050-162-62-76;  098-080-84-28

Зав. відділенням – 096-697-10-67

Секретар приймальної комісії – 050-194-56-48

Attachments:
Download this file (Буклет 2017-1.docx)Буклет 2017-1.docx[ ]

Дочірні категорії

Ви тут: Home Сільське господарство