1 березня голова райдержадміністрації Олег Недогода провів  засідання колегії райдержадміністрації. На засідання були запрошені начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів РДА, голови територіальних громад. Розпочинаючи роботу, Олег Федорович відзначив, що обласною державною адміністрацією  розроблено Стратегію  розвитку області  на період до 2020 року. Децентралізація влади, належний економічний розвиток територіальних громад – це пріоритетні питання роботи райдержадміністрації. Управліннями та відділами райдержадміністрації розроблено дорожню карту щодо вирішення проблемних питань району та передбачено заходи для її виконання. Тому, сьогоднішні питання, які виносяться на засідання колегії РДА, є надзвичайно актуальні. Особливо це стосується виконання завдань економічного та соціального розвитку району.

 Про підсумки економічного і соціального розвитку району за   2015 рік доповіла Наталія Бородій, начальник відділу економіки районної державної адміністрації, яка сказала, що  протягом січня-грудня 2015 року, за інформацією підприємств основного кола, вироблено промислової продукції на 332,3 млн.грн., темп росту 80,6 %. У січні-грудні 2015 року обсяг реалізованої промислової продукції у районі склав 472,6 млн.грн., що більше на 24,6 % проти відповідного періоду минулого року. У розрахунку на одну особу населення -  12878,8 грн. Сільгосптоваровиробники району  завершили  виробництво у  2015 році з добрими результатами.           

Про підсумки виконання бюджету району та місцевих бюджетів за 2015 рік та завдання з його виконання на І квартал 2016 року інформував  Олег Кошовий, в.о начальника фінансового управління  районної державної  адміністрації. До загального та спеціального фондів бюджету району з врахуванням міжбюджетних  трансфертів за  2015 рік надійшло  206045,8  тис.грн. при  уточненому плані на рік   198349,3 тис.грн. ( 103,9 відс.),  в тому числі власних та закріплених доходів загального та спеціального фондів в сумі  51307,5 тис.грн. при уточненому плані на рік 41229,1 тис.грн. (124,4 відс.) та міжбюджетних трансфертів 154738,2 тис.грн. при уточненому плані на  рік 157120,1 тис.грн.  (98,5  відс.). До загального фонду бюджету району з врахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 200544,5 тис.грн.  доходів при уточненому плані на рік 194607,4  тис.грн.   (103,0 відс.), в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду 46795,0   тис.грн. при уточненому плані на рік 38484,0 тис.грн. (121,6 відс.) та міжбюджетних трансфертів 153749,5 тис.грн. при уточненому плані  156123,4   тис.грн.  (98,5 відс.). Власних та закріплених доходів загального фонду бюджету району  понад призначення надійшло   8311,0 тис.грн. В порівнянні із аналогічним періодом минулого року (у співставних умовах до вимог законодавства 2015 року)  надходження збільшились на 16143,4 тис. грн. Всі органи місцевого самоврядування  у 2015 році забезпечили виконання планових показників по доходах .       

    Переходячи до слідуючого питання порядку денного, голова райдержадміністрації  зазначив, що відповідно до  плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року в районі необхідно підвищити якість освітніх послуг, домогтися, щоб учні сільських шкіл отримували знання не нижчі, ніж в міських школах, та привести витрати на одного учня до одного знаменника. Аналіз результатів ЗНО з української мови та літератури в минулому році засвідчив, що в значній частині шкіл району знання цього предмету не високе. Цього року рейтинг шкіл України оцінюватиметься по здачі ЗНО з української мови та літератури і математики. Якість  знань молодого покоління, його виховання  - це головне у роботі, тому на розгляді питання освіти:  проект  районної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки, головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації Неля Залозна інформувала, що мета Програми полягає у забезпеченні підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку. Основними завданнями Програми є визначення основних напрямків роботи з обдарованою молоддю в районі, впровадження  інноваційних  методів роботи; впровадження механізму адресної  підтримки обдарованої молоді та її наставників; забезпечення скоординованої діяльності місцевих органів  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій з розвитку обдарованої молоді; поглиблення міжнародного співробітництва з питань сучасних педагогічних технологій виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді.

Інформуючи про  проект районної цільової соціальної Програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період 2016 – 2020 років, доповідач ознайомила з метою    Програми - розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці. Проект районної Програми «Вчитель на 2016 – 2021 роки» передбачає визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства, забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та затвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві. Доповідаючи   про оптимізацію мережі навчально – виховних закладів району Неля Залозна  ознайомила із заходами, які  направлені виключно на реалізацію права кожного учня району отримувати якісну конкурентноспроможну освіту.  

Після обговорення питання голова райдержадміністрації запропонував до прийняття рішення  ще раз детально вивчити питання, зробити обрахунки, провести зустрічі із батьками.

          Про роботу центру допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей доповідала Вікторія Фесенко , головний спеціаліст  сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно–секретної роботи апарату райдержадміністрації.

Про проект районної Програми «Територіальна оборона на 2016-2017 роки» інформував Олег Семененко, завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно–секретної роботи апарату райдержадміністрації. У своєму виступі він зазначив, що метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони району засобами захисту, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашого району, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного, міського, селищного та сільських бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.                Далі, інформуючи про проект комплексної Програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців Монастирищенського району, доповідач відзначив, що метою Програми у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин. Програма діє у 2016 – 2017 роках. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного, міського, селищного та сільських бюджетів та інших джерел, не заборонених

      Про проект районної  Програми  із забезпечення  житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа  на 2016-2018 роки доповідала Ірина Бабій, завідувач сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей  райдержадміністрації.

Про проект районної цільової Програми підтримки індивідуального  житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2016-2020 роки доповів Олег Пелих, начальник управління АПР райдержадміністрації, який відзначив, що  на сьогодні програма “Власний дім” завдяки своїй доступності для населення отримала визнання і підтримку серед сільських забудовників і є для багатьох реальною можливістю поліпшити умови проживання. За час впровадження програми  в Черкаській області надано кредитних коштів в межах 8 млн. грн., аскористалася нею 521  особа. Монастирищенський район є лідером в Черкаській області з кредитування. У 2013 році отримали кредити 70 осіб на суму 426,3тис.грн., у 2014 році – 3 особи на суму 142 тис. грн., у 2015 році - 44 особи на суму   292,872 тис. грн. До речі – це найбільша сума наданого кредиту в 2015 році. Змістивши акценти з аналізу статистичних даних слід відзначити, що реалізація даної  Програми буде поштовхом для розв’язання проблем села та дасть змогу підвищувати привабливість проживання та роботи в сільській місцевості серед молоді та економічно активного сільського населення.

Про проект Програми розвитку фізичної культури і спорту в Монастирищенському районі на 2016-2020 роки доповів Олександр Каплун, завідувач сектору у справах сім’ї,  молоді  та спорту райдержадміністрації.

       З розглянутих на колегії питань прийняті відповідні рішення.

    На колегії голова райдержадміністрації Олег Недогода та заступник голови районної ради Майя Фариба привітали з днем народження голову села Шабастівка Тетяну Потурнак. Побажали їй гарного здоров'я, щастя та успіхів у всіх починаннях.      

 

Ви тут: Home Укрпошта інформує Проведено чергове засідання колегії райдержадміністрації