Держава повинна створити безбар'єрне середовище, щоб в повній мірі забезпечити самостійний спосіб життя осіб з інвалідністю, особливо тих, які пересуваються на інвалідних візках. На сьогодні архітектурне середовище для таких людей є малодоступним, а подекуди взагалі недоступним. Діюче на сьогодні законодавство України містить норми щодо необхідності забезпечення пристосування до потреб осіб з інвалідністю інформації, будинків, доріг, транспорту та інших об'єктів фізичного оточення.

      Ст.19 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю зобов'язує державу-учасника сприяти у веденні самостійного способу життя осіб з інвалідністю. Україна, ратифікувавши цю Конвенцію, в теперішний час намагається втілювати в життя відповідні заходи, які сприяють покращенню рівня життя осіб з інвалідністю, змінюючи, як законодавчі акти, так і умови доступності до різних соціальних об’єктів.

   Питання про забезпечення архітектурного, транспортного та інформаційного доступного простору для осіб з інвалідністю є дуже актуальним. Багато громадських організацій осіб з інвалідністю працює над цим питанням вже довгі роки.  І, завдяки наполегливості самих осіб з інвалідністю, в місцях їх помешкання багато соціальних об'єктів стали доступними, в результаті чого підвищився якісний рівень життя не тільки цієї категорії людей, а і всіх інших, хто відноситься до маломобільних груп населення.

    Наразі діє система контролю з питань доступності та відповідності діючим нормам ДБНу при введенні нових об’єктів в експлуатацію після будівництва і також при введенні об’єктів після реконструкції. Введено поняття «громадських інспекторів», які на стадії проектування та здачі об’єктів в експлуатацію зможуть контролювати їх відповідність нормам. Крім того, всі проекти повинні проходити експертизу. Тому  посилюється   контроль і над експертними організаціями. 

   Наразі  змінюється бачення суспільства до проблем осіб з інвалідністю. Звичайні люди сприймають таких осіб з іншими почуттями. Зараз приймаються нові закони, вноситься багато змін до діючих нормативних актів. За підтримки Президента України, Уряду, дружини Президента оточуючий світ почав змінюватися в позитивному напрямку.

Ви тут: Home Укрпошта інформує Формування архітектурного, транспортного та інформаційного простору для осіб з інвалідністю