«Електронна Європа» - ініціатива Європейської  комісії, виконавчого  органу Євросоюзу , спрямована на прискорення трансформації європейського промислового  суспільства в інформаційне. Європейці зацікавлені в покращенні та полегшені доступу громадян до інформації держорганів, що забезпечує більшу прозорість діяльності органів державної  влади, а також гарантуватиме більшу ефективність прийнятих  Євросоюзом рішень.

      Необхідно  здійснити великий обсяг роботи, для  того  щоб забезпечити громадянам доступ до веб - сайтів урядів окремих держав і європейських інституцій, забезпечивши їм зручні засоби для пошуку необхідної  інформації.

      Обмеження доступу до основних статистичних і економічних даних гальмує  розвиток інформаційного суспільства. Тому необхідно полегшити одержання державної  інформації, що,  у свою  чергу,  стимулюватиме розвиток нових секторів послуг, які базуються на  відкритих джерелах  інформації.

         Якщо брати на прикладі європейських  країн , то  у Швейцарії у сфері розвитку інтернет-послуг  є  повний переклад перепису населення з паперової  форми на електронну основу. Перепис населення проводиться у Швейцарії з 1850 року   і це не єдина країна, що почала переходити від паперових методів до електронних  форм.

      В Україні існує досить велика кількість нормативно - правових актів, що регулюють відносини у сфері інформаційних технологій. Верховною Радою України прийнято  два важливі закони у сфері організації і функціонування електронного документообігу, що набрали чинності  з 1  січня 2004  року:

$       -         «Про електронні документи і електронний документообіг»

$       -          «Про електронний цифровий підпис»

      Закони встановлюють основні організаційно – правові  засади електронного документообігу, використання електронних документів, визначається правовий статус електронного цифрового підпису та регулюються відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису. Мета законів надання електронним документам повної  юридичної  сили рівній паперовим.

      Одним із  пріоритетів Державної архівної  служби України на 2018 рік  є цифровізація усіх процесів архівної  справи та діловодства.

    Архівним сектором  Монастирищенської райдержадміністрації проводиться робота щодо переведення в електронний вигляд описів справ документів Національного архівного фонду, що належить державі, для користування фізичними та юридичними особам, створює для цього відповідний загальнодоступний довідковий апарат, видає копії документів в електронному вигляді, повідомляє про документи що містяться на електронних носіях.

         Загалом оцифровано переведено в електронний вигляд 148 описів по 58 фондах, тих документів що зберігаються в архівному секторі.

         Цифрові технології нададуть можливість як можна довше зберегти оригінал паперового документу створивши його цифрову копію. З одного боку – це  забезпечення зберігання, а з другого боку -  масова цифровізація архівного спадку надасть можливості роботи з документами більшості користувачів.

         Документ - відкритий, доступний, завдяки інформаційним технологіям.

Ви тут: Home Новини району Електронний документообіг