Управління юстиції інформує

Мін’юстом та його територіальними органами здійснюється розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту.

Розгляд скарг забезпечують постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, утворені суб’єктом розгляду скарги.

Якщо комісія під час розгляду скарги по суті виявляє адміністративне правопорушення у сфері державної реєстрації, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 166і 1 та 16623 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суб’єкт розгляду скарги складає протокол про адміністративне правопорушення у порядку, визначеному Мін’юстом.

читати далі

  Статтями 166 частиною 11 та 166 частиною 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері державної реєстрації вчинені:

-          нотаріусами ( як державними, так і приватними );

-          державними виконавцями, приватними виконавцями, які є державними реєстраторами у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, а також у разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з придбанням ( передачею ) за результатом прилюдних торгів ( аукціонів ) нерухомого майна, що є предметом іпотеки;

-          державними реєстраторами, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, акредитованими суб’єктами.

  Повноваження щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення мають:

-          Міністерство юстиції України ( за результатами розгляду по суті скарг у сфері державної реєстрації Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, камеральних перевірок у випадку виявлення правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена статтями 166 частиною 11 та 166 частиною 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення );

-          Територіальні органи Міністерства юстиції України ( за результатами розгляду по суті скарг у сфері державної реєстрації Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації у випадку виявлення правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 166 частиною 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення ).

  До винних осіб застосовується адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

  При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, яка знаходиться за адресою : м. Черкаси, булв. Шевченка, 185.

  Частиною 2 статті 28 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» визначено підстави для відмови у державній реєстрації фізичної особи – підприємця. Такими підставами є :

1)      документи подано особою, яка не має на це повноважень;

2)      у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

3)      не усунуто для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

4)      наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;

5)      наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична особа – підприємець.

  Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму ( пункт, статтю ) законодавства і зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа ( статуту, протоколу тощо ) не відповідає нормам законодавства.

  Відмова у державній реєстрації з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається.

  Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

  Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.

  У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації ( крім документа про сплату адміністративного збору ), повертаються  ( видаються, надсилаються поштовим відправленням ) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.

  Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації,заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

Пріорітетним напрямком роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану є допомога людям у вирішенні життєвих проблем.

Порядок надання правової допомоги та витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану є актуальним, особливо для держав колишнього Радянського Союзу. Для врегулювання цього питання Україною підписано з багатьма державами та ратифіковано договори про правову допомогу та правові відносини у цій сфері. Порядок надання правової допомоги щодо витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, зокрема, між державами – членами СНД, врегульовано Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаного 22.01.1993 року у м. Мінську, в редакції Протоколу до неї 1997 року та міжнародними договорами у зносинах з іншими іноземними державами.

читати далі

Відповідно до статті 24 Закону України «Про громадські обʼєднання» громадське обʼєднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону:

 - передане такому громадському обʼєднанню його членами (учасниками) або державою;

- набуте як членські внески;

- пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

 - набуте в результаті підприємницької діяльності громадського обʼєднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств);

- придбане за рахунок власних коштів, тимчасово надане у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Право власності громадського обʼєднання зі статусом юридичної особи реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом громадського обʼєднання.   

Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління громадського обʼєднання можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких обʼєднань або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими обʼєднаннями.

У разі саморозпуску громадського обʼєднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого обʼєднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському обʼєднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

У разі реорганізації громадського обʼєднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Ви тут: Home Управління юстиції інформує