Звернення громадян

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю та охороняються основним законодавчим актом - Конституцією України, яка гарантує права й свободи кожному громадянинові. Головна ідея Конституції полягає в тому, що саме держава функціонує для людини та відповідає перед нею за свою діяльність.

        До основних прав, наданих державою громадянам, крім невід’ємних (на життя, здоров’я, честь і гідність) можна віднести право на свободу слова, зборів, власності, політичні права, право на звернення та ін. Право громадян звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів передбачене статтею 40 Конституції України. Воно є важливим засобом захисту та од­нією з організаційно-правових гарантій дотримання прав і свобод. По-перше, звернення громадян - одна з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливість активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади й місцевого самоврядування. На сьогоднішній день цей аспект вимагає якісно нового підходу до розкриття потенціалу волевиявлення людей у процесі формування та реалізації державної політики. По-друге, звернення - це спосіб від­новлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади й місцевого самоврядування заяв, клопотань, пропозицій, зауважень та скарг. І по-третє, звернення є важливою формою контролю за законодавством.

читати далі

Основний закон України статтею 40 закріплює право направляти індивідуальні і колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк . Крім того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод громадян. Адже, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Звернення громадян є також ефективним спо- собом відновлення порушеного права громадя- нина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. Крім того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод гро- мадян. Адже, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управ- лінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Звернення громадян є також ефективним спо- собом відновлення порушеного права громадя- нина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. 

Робота зі зверненнями громадян – один із напрямків діяльності Монастирищенської районної державної адміністрації, яка спрямовує свою роботу по розгляду звернень громадян та організації їх особистого прийому у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

читати далі

Звернення громадян –це надзвичайно важливий канал зв’язку органу виконавчої влади з населенням, а робота зі зверненнями громадян – відповідальний обов’язок посадових осіб, оскільки є індикатором якості роботи служб, визначає комфорт проживання на території району, дозволяє забезпечувати соціальну стабільність, і, при потребі, слугує основою для формування пріоритетних рішень чи напрямків діяльності.

Стан роботи зі зверненнями громадян – один із напрямків діяльності Монастирищенської районної державної адміністрації, яка спрямовує свою роботу по розгляду звернень громадян та організації їх особистого прийому у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

         Закон України «Про місцеві державні адміністрації», передбачає, що посадові особи забезпечують додержання прав і свобод громадян.

читати далі

з/п

 

Дані за 9місяців

2017 року

Дані за 9 місяців

2016 року

1

Всього розглянуто звернень

180

261

 

з них:

   
 

письмових

7

14

 

у тому числі звернень, що надійшли з ОКЦ

119

198

 

звернення, що надійшли під час  особистих прийомів голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату

54

49

2

Кількість особистих прийомів, проведених керівництвом райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування)

54

49

 

з них:

   
 

особисті прийоми голови

36

35

 

у тому числі виїзні

7

8

 

особисті прийоми перших заступників, заступників голови, керівника апарату

18

9

 

у тому числі виїзні

7

4

3

Результати розгляду звернень:

   
 

вирішено позитивно

32

41

 

надано роз’яснення

128

202

 

перебуває на контролі

-

 
 

інше

20

18

 

Кількість звернень, розглянутих з порушенням термінів

-

 

4

Кількість громадян, що звернулися до райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування)

69

65

 

з них громадяни  пільгових категорій, які потребують соціального захисту і підтримки

42

50

5

Кількість колективних звернень

2

2

6

Кількість звернень з органів влади вищого рівня

7

14

7

Кількість повторних звернень

0

 

8

Засідання колегії (виконкому), де розглядалися питання роботи із зверненнями громадян

на засіданнях  колегії РДА:  23.01.2017 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2016 року», 31.07.2017 «Про роботу органів виконавчої влади щодо реалізації чинного законодавства з питань звернень громадян»

на засіданнях  колегії РДА:  29.01.2016 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2015 року»

9

Результати розгляду (дані доручення, видане розпорядження, інше)

Розпорядження райдержадміністрації від 23.01.2017 №4«Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2016 року», протокольне доручення від 31.07.2017 №7.

 

10

Здійснено вивчення стану роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації (виконкому)

Архівному секторі, РЦСССДМ, сектор молоді та спорту, відділ культури та туризму, фінансове управління, служба у справах дітей.

Архівному секторі, Р, сектор молоді та спорту, служба у справах дітей. відділ культури та туризму, фінансове управління,

ЦСССДМ

11

Здійснено вивчення стану роботи із зверненнями громадян у виконкомах сільських рад

Дубрівська, Терлицька   Тарнавська   , Шабастівська, Жовтнева сільські ради

Цибулівської селищної, Долинківської   , Леськівської , Княжиківської, Зюбриської сільських рад 

12

Заслухано звіти керівників структурних підрозділів райдержадміністрації (виконкомів), керівників територіальних підрозділів міністерств інших центральних органів виконавчої влади у районі (місті) перед головою райдержадміністрації (міським головою)

 Архівний сектор, РЦСССДМ, сектор молоді та спорту, відділ культури та туризму, фінансове управління, начальника служби у справах дітей

Архівний сектор, РЦСССДМ, сектор молоді та спорту, відділ культури та туризму, фінансове управління, начальника служби у справах

13

Форма реєстрації письмових  звернень (карткова, журнальна, електронна)

карткова

карткова

14

Форма реєстрації   звернень, поданих на особистому  (карткова, журнальна, електронна)

карткова

карткова

15

Розпорядження райдержадміністрації (нормативний документ органу місцевого самоврядування) щодо організації розгляду звернень громадян (дата, №, назва).

Розпорядження райдержадміністрації від 12.03.2008 №51 «Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»

Розпорядження райдержадміністрації від 12.03.2008 №51 «Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»

16

Розпорядження райдержадміністрації (нормативний документ органу місцевого самоврядування) щодо організації особистого прийому (дата, №, назва).

Розпорядження райдержадміністрації від 12.02.2008 №26 «Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації»

Внесено зміни 

Розпорядження райдержадміністрації від 12.02.2008 №26 «Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації»

Внесено зміни 

17

Проведення  нарад,  семінарів,  засідань колегій з питань
звернень громадян

3

2

18

Кількість засідань постійно діючої комісії з розгляду звернень громадян / кількість розглянутих звернень

9

9

Ви тут: Home Звернення громадян