Сільське господарство

Питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших напрямків державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини. 17 червня 1994 року була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. Цей день міжнародна спільнота відзначає, як Всесвітній день боротьби з опустелюванням (англ. World Day to Combat Desertification and Drought). Україна приєдналася до Конвенції в 2002 році згідно із Законом України від 04 липня 2002 року №61-ІV. Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою покликаний звернути увагу людей на необхідність міжнародного співробітництва для ефективної боротьби з опустелюванням і засухою в природі. Цей процес змушує бити тривогу багатьох вчених, оскільки він загрожує навколишньому середовищу нашої планети. За даними міжнародних організацій та експертів за період з 1981 по 2003 роки було деградовано 24% ґрунтів планети. У Монастирищенському районі вагомою складовою деградації  грунтів є де гуміфікація, яка викликана постійним від’ємним балансом органічної речовини. Середній дефіцит гумусу за останні роки складає 0,30т на гектар та значне збільшення кислотності грунтів.  Щорічно людство втрачає 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тон родючих ґрунтів. На землях, які втрачаються щорічно, можна було б отримувати 20 млн. тон зерна. Кожну хвилину в світі від голоду вмирає 16 людей, з яких 12 дітей. Біля 40% населення земної кулі страждає від нестачі води. Опустелювання загрожує здоров’ю і благополуччю понад 1 млрд. людей. В рамках Конвенції, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Саме тому, сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу. Землі України також зазнають суттєвого впливу деградаційних процесів, серед яких найбільш масштабними є ерозія (близько 57,5% земель країни), забруднення (біля 20% земель країни), підтоплення територій (близько 12% земель країни). Щорічно фіксується біля 23 тис. одиниць зсувів. Не дивлячись на наявність більш ніж 63 тисяч річок (з них 9 – великі, 81 – середня, а решта – малі), Україна належить до вододефіцитних країн.
         Управління АПР у Монастирищенському районі Черкаської області закликає громадськість приєднатися до відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами та долучитися до збереження та невиснажливого використання земельних ресурсів.

На черговій сесії Монастирищенської районної ради від 20.10.2016 № 10-1/VІІ прийнято Програму  охорони  навколишнього природного середовища на території Монастирищенського району на 2016-2020 роки.

Довкілля вважається безпечним, коли його стан відповідає встановленим у законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, які стосуються його чистоти (незабрудненості), ресурсомісткості (невиснаженості), екологічної стійкості, санітарних вимог, видового різноманіття, здатності задовольняти інтереси громадян. Необхідність розроблення Програми викликана невідповідністю стану навколишнього природного середовища в Монастирищенському районі сучасним вимогам до якості довкілля та середовища проживання населення, а також необхідністю координації зусиль з метою оптимізації його стану. Монастирищина має високий показник антропогенних навантажень на навколишнє природне середовище. Забруднюються повітря, води і ґрунти, збіднюється ландшафтне і біотичне різноманіття, що негативно впливає на живі організми і людей. Природокористування є нераціональним й екологічно незбалансованим.
Сучасний стан природних ресурсів і навколишнього природного середовища району змушує змінювати точку зору щодо подальшого економічного розвитку і технічного прогресу й оцінювати їх з урахуванням екологічних пріоритетів, наявності екологічних ризиків та стану екологічної безпеки.

Необхідно виробити і здійснювати таку стратегію і тактику природокористування, які б забезпечили сталий (збалансований) розвиток регіону, покращення стану навколишнього природного середовища, інтегроване управління природними ресурсами, їх невиснажливе використання й охорону від вичерпання і забруднення, формування екологічно безпечних умов для життя і здоров’я населення, а також моніторинг за змінами природних і антропогенних процесів уприродно-територіальних комплексах.

      На  початок жовтня сільгосппідприємствами району всіх форм власності  зернові та технічні культури  зібрані на площі 35,6 тис. гектарів, що складає 83,4% від загального об’єму. Зернові культури зібрані з площі 21,6 тис. га, або 81,4%. .  За оперативною  інформацією  район  зайняв  шосте місце  серед  районів області по урожайності ранніх  зернових культур та  озимої  пшениці. Середня  врожайність ранніх  зернових  культур  в  районі  становить  53,7 ц/га,  а  їх  валовий  збір – 76,6 тис. тонн. Очікується, що врожайність кукурудзи  складе  не  менше  85,0 ц/га, а  її валовий  збір – 105,0 тис. тонн. 

      Прогнозований  валовий  збір  зерна  з урожаю 2016 року близько 181,0  тис. тонн при  очікуваній середній врожайності 68,2 ц/га. Це майже на  31,0 тис тонн  більше  проти  минулого року. 

    Технічні культури зібрані на площі 13,9 тис. га, що складає 86,7 % до потреби. Валовий збір соняшника становить майже 25,5 тис. тонн, а озимого ріпаку – 6,6 тис. тонн. Середня  районна врожайність озимого ріпаку 26,1 ц/га, соняшника – 29,0 ц/га.  Цукрові буряки вирощувались на площі 70,0 га. Середня їх урожайність при збиранні  становить 110-120 ц/га.

   Під  урожай  2017 року  посіяно  7250  га  озимої  пшениці, 350 га озимого ячменю та 2600 га   озимого ріпаку.         Із-за  літньо-осінньої посухи  майже на 1200 га  зовсім  не  отримано  сходів  ріпаку  та  недосіяно 2850 га  озимої  пшениці  і 250 га озимого  ячменю.

   При річній потребі населення району 3640 тонн харчової  картоплі та 3960 тонн  овочів в приватних господарствах населення  вирощено 49,4 тис тонн картоплі та 9,2 тис. тонн овочів, що  покриває їх потребу по картоплі в 13,5 раз, а по овочах  у 2,3 рази.

    Станом на 01.11.2016 чисельність поголів'я ВРХ в усіх  категоріях  господарств району становить  5628 голів, в тому числі корів – 3122  голів, свиней – 18270  голів.

    В сільськогосподарських підприємствах району налічується: поголів'я ВРХ 1321  голів, в тому числі корів – 425  голів, поголів'я свиней – 7988 голів (  + 2802  гол. до м. р.)

     За 10 місяців 2016 року сільгосппідприємствами вироблено 1687 тонн молока,  м'яса –  470  тонн ( + 21,7  тонна  до м.р.).

   Закупівельна ціна за 1 літр молока базисної жирності в сільськогосподарських підприємствах становить 6,70-7,00 гривень в залежності від молокозаводу та 4,30 гривні за 1 літр базисної жирності для населеня.

     Станом на 1.11.2016 надано послуг на суму більше як 2 000 000 гривень.

читати далі

На виконання Указу Президента України № 838 від 23 травня 2005 року "Про заходи щодо дальшого розвитку природо-заповідної справи в Україні", Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 05.03.2015 № 38-1/VI, керуючись ст. 51 Закону України "Про природно-заповідний фонд України", надаємо обґрунтування необхідності створення гідрологічного заказника місцевого значення "Панське болото" на землях, які знаходяться  в адміністративних межах сільської ради с. Панський Міст, за межами населеного пункту. 

         Проектований гідрологічного заказник місцевого значення "Панське болото" розташований у Монастирищенському районі у адміністративних межах  сільської ради с. Панський Міст, за межами населеного пункту,
на південний-захід від села та займає площу 21,0 га. Категорія земель – землі водного фонду, угіддя – заболочені землі.  Територія представлена прибережно-водними комплексами і лучними ділянками з різноманітною рослинністю;
має велике значення  як місце розмноження та проживання водоплавної дичини та місце зростання типової водно-болотної флори.

На території, яка пропонується під створення  гідрологічного заказника місцевого значення "Панське болото", зростають рідкісні для Черкаської області види рослин: горицвіт весняний (Аdonis vernalis),  сон чорніючий, (Pulsatіlla nigricans), гадюча цибулька занедбана (Muscari neglectum), а також мешкають рідкісні для Черкаської області види тварин: п'явка медична (Hirudo medicinalis),   синявець Мелеагр (Polyommatus daphnis), мідянка звичайна (Coronella austriaca), журавель сірий (Grus grus).

Необхідність створення гідрологічного заказника місцевого значення "Панське болото" зумовлена збереженням цінних водно-болотних угідь, що мають природоохоронне,  наукове,  естетичне значення та може використовуватися з освітньо-виховною  та рекреаційною метою.

      25 листопада поточного року у Черкасах відбулось урочисте відкриття комунального підприємства “Регіональний навчально-практичний центр розвитку багатофункціональних кооперативів Черкаської обласної ради”.  Створення такого Центру стало можливим завдяки підтримці Європейського Союзу.

    Ще з минулого року в області впроваджують проект «Створення регіонального навчально-практичного центру розвитку багатофункціональних кооперативів». Його співфінансує Європейський Союз у межах грантової програми «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Черкащина виборола це право серед 300 заявників.

       – Розвиток сільських територій визначено одним із наших пріоритетів у Стратегії-2020, – наголосив голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. – Є різні інструменти задля цього. Відкриття Центру розвитку багатофункціональних кооперативів – один із них.             Починаючи цей проект, ми поставили перед собою амбітну ціль – зменшення рівня безробіття на селі завдяки створенню щонайменше 50 сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів.Лишилося ще 2 до цієї мети. Де є виробництво – там живе і розвивається село. Сучасні технології, що використовують у сільському господарстві, значно зменшили потребу в робочій силі. Тому й шукаємо інші можливості для зайнятості населення.

    Більшість створених кооперативів займаються кролівництвом. Водночас 7 – із сушіння фруктів, ще 3 – з вирощування плодово-ягідних культур. У межах проекту члени ініціативних груп пройшли потрібне навчання. Також кооперативи отримують матеріально-технічну підтримку.

    – Нововідкритий центр виконуватиме низку функцій, – розповідає очільник області. – Тут розводитимуть племінне поголів’я кролів для сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів.Окрім того, центр надаватиме всілякий супровід їхньої господарської діяльності. Загалом проект вартує понад 617 тис. євро, майже 80% – кошти ЄС, решта – з обласного бюджету. Тому я дякую нашим європейським партнерам, що повірили в нас і дали старт такому важливому для Черкащини проекту, обласній раді. Також вдячний усім, хто долучається до його реалізації.

     Проект ще не завершено. Він діятиме до липня 2017 року. Тепер куратори ставлять перед собою мету – максимально підтримувати новостворені кооперативи.

     – По завершенню проекту хочемо на базі цього комунального підприємства створити сервісний центр із обслуговування кооперативів, – зауважує Юрій Ткаченко. – Також плануємо пілотний проект. Зокрема, обрати територію з найбільшою концентрацією кооперативів і найкращою ресурсною базою для формування виробничого кластера. А потім поширюватимемо успішний досвід по області.

 

         За детальнішою інформацією щодо створення кооперативів різних напрямків функціонування звертатися у відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації:

начальник відділу – Пелих Олег Миколайович ( тел..067-495-75-57, роб.2-12-75 )

Ця подія покликана привернути увагу громадськості і урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримання стійкого розвитку нашої планети. Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне значення в першу чергу в якості середовища проживання водоплавних птахів, була підписана 2 лютого 1971 р. В місті Рамсаре (Іран), і з тих часів носить назву Рамсарської конвенції.

День її підписання в 1997 р. був об’явлений Всесвітнім днем водно-болотних угідь. Головною ціллю конвенції є збереження і раціональне використання водно-болотних угідь як засіб досягнення стійкого розвитку в усьому світі.

Однією з головних умов приєднання до Рамсарської конвенції є створення хоча б одного Рамсарського угіддя на своїй території. Вибір території здійснюється за складною системою критеріїв. Угіддя, проголошені державою Рамсарськими, вносяться секретаріатом Конвенції в перелік водно-болотних угідь міжнародного значення. Інформація про стан цих об’єктів тримається в базі даних Міжнародного бюро по збереженню водно-болотних угідь і постійно обновляється.

На цей час зазначений Перелік включає 2 170 водно-болотних угідь загальною площею 207,045 млн. га.Серед них і наші 33 водно-болотні угіддя міжнародного значення загальною площею біля 678 тис. га. З них 22 водно-болотних угіддя отримали статус міжнародних у 1995 році, а в 2004 році Бюро Рамсарської конвенції прийняло рішення про надання міжнародного статусу ще 11 водно-болотним угіддям України, які розташовані у межах територій природно-заповідного фонду України.

Відділ АПР РДА у Монастирищенському районі Черкаської області закликає громадськість приєднатися  до відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь та долучитися до збереження та невиснажливого використання земельних ресурсів.

Згідно вимог Законів України "Про охорону навколишнього середовища",   "Про рослинний світ" та "Про Червону Книгу України" на території району  з березня по травень місяць 2017 року проводиться операція "Первоцвіт – 2017".

Дуже важливою складовою операції “Первоцвіт” є пропоганда відмови від купівлі первоцвітів. Крім того торгівля первоцвітами (як продаж так і купівля) є порушеннями  вищезазначених законів України.   Одночасно, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації вкотре наголошує, що  згідно з діючим законодавством за порушення порядку придбання і збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, вимог щодо охорони таких видів рослин, знищення або незаконне вилучення їх з природного середовища, винні особи будуть притягнені до відповідальності.

         Масове збирання ранньоквітучих рослин призводить до знищення популяцій окремих їх видів. В період проведення операції забороняється збирати, зберігати, перевозити та реалізовувати рідкісні ранньоквітучі та декоративні види рослин, а саме: цибулі ведмежої, підсніжника складчастого, білоцвіту весняного, шафрану весняного, пролісків, конвалії, вовчеягідника пахучого, сону чорніючого та інших. В цей період буде посилено охорону місць зростання тих видів рослин, які занесені до Червоної Книги України.

В ході операції буде здійснюватися ряд заходів, зокрема, створено оперативні групи по проведенню рейдів для припинення незаконного збору, перевезення та реалізації зникаючих первоцвітів, а також недопущення масового знищення ранньоквітучих, рідкісних видів рослин. Крім того керівництво районного ринку і інших місць торгівлі попереджається про недопущення реалізації на їх території вищезгаданих рослин.

Відділ  агропромислового розвитку Монастирищенської РДА нагадує про важливість дотримання чинного законодавства під час використання пестицидів та агрохімікатів при обробці посівів сільськогосподарських рослин.

Так, фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через ЗМІ попередити про це пасічників, господарства яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату. Також власників пасік оповіщають за три доби до хімобробок. Зазначають застосованого отрутохімікату, місця (у радіусі 7 км), часу і способу проведення обробки. Указують час ізоляції бджіл. Обробки проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години. Не допускають обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл. Забороняється проведення авіаційних обробок пестицидами всіх груп токсичності з метою боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, лісових та інших угідь, які розташовані ближче:

а) 5 км від місця постійного перебування медоносних пасік;

б) 2 км від рибогосподарських водойм, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх тварин, об’єктів природно-заповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних і зоологічних заказників і т. д.);

в) 1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахівничих ферм, а також посівів сільськогосподарських культур, які вживаються в їжу без термічної обробки, садів, виноградників і місць проведення інших сільськогосподарських робіт. Порушення ж законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про тваринний світ», Закону України від 09.04.2015 № 322-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу» у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою: пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобів.Звертаємо увагу на необхідність неухильного виконання вимог ч. 5ст. 39 Закону України «Про тваринний світ» підприємствами, установами, організаціями і громадянами при здійснення будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного світу.

У Державному бюджеті України передбачили 550 млн. грн.  на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва у розмірі 20%. Як повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Черкаської  ОДА, часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва у розмірі 20% надаватимуть сільськогосподарським товаровиробникам за умови, що питома вага сільськогосподарської продукції становить не менше 75% вартості всієї продукції (товарів), поставлених такими виробниками протягом 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. Із переліком техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, можна ознайомитися на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі  України.

Після оприлюднення наказу Мінагрополітики «Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», сільгоспвиробникам для отримання часткової компенсації необхідно звернутись із заявкою до державного банку (ПАТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ  АБ «Укргазбанк», ПАТ  «Укрексімбанк»), через який здійснювалась оплата.

В районі проведена робота щодо обстеження  водойм та ГТС (гідро-технічних споруд) за місцем їх знаходження з відповідним документальним оформленням. 

         Наступним кроком інвентаризації буде визначення власників ГТС та взяття їх на баланс.

         На полях району завершується останній етап догляду за посівами сільськогосподарських культур.   Також в господарства всіх форм власності ідуть до завершення роботи по підготовці техніки до збору урожаю ранньої групи зернових, це зернозбиральні комбайни, вантажні автомобілі, зерноочисні машини та сушарки і зернотоки.

Оголошено вступ до ВСП Чигиринський економіко-правовий  коледж Уманського НУС. Інформація  про вступ додається.

Контактні телефони:

Директор коледжу -  050-162-62-76;  098-080-84-28

Зав. відділенням – 096-697-10-67

Секретар приймальної комісії – 050-194-56-48

Attachments:
Download this file (Буклет 2017-1.docx)Буклет 2017-1.docx[ ]

У 2017 році діють такі Програми державної підтримки:

Постанова КМУ від 01 березня 2017 року№130 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».

Постанова КМУ від 15 липня 2005 року №587 « Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства».

Постанова КМУ від 29 квітня 2015 року №300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів».

Постанова КМУ від 28.10.2015 року №884 «Про затвердження Порядку використання коштів. передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва».

За довідками звертатися за телефоном: 2 -12-75

Інформаційно- консультативні пункти при районних управліннях агропромислового розвитку

Адрес розташування

Контактна особа

Телефони контактної особи

Орієнтовні дні та час прийому

Монастирищенська РДА

м.Монастирище вул. Соборна,121

Карпенко А.А.

(0472)36-03-19

067-648-32-70

Другий понеділок місяця, з 13 по 15 годину

Проект USAID «Агросільрозвиток» запрошує подавати заявки на одержання грантів для інвестиційної діяльності, спрямованої на розширення ринків та обсягів збуту плодоовочевої продукції зі збільшеною доданою вартістю. Дедлайн - 24 січня 2018 р.

Проект USAID «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», запрошує подавати заявки на одержання грантів для інвестиційної діяльності, спрямованої на розширення ринків та обсягів збуту плодоовочевої продукції зі збільшеною доданою вартістю для безпосередніх її виробників шляхом поліпшення існуючих та/або створення нових потужностей логістичної інфраструктури, впровадження нових технологій та інноваційних рішень в ланцюгах руху продукції «від поля до столу».

Проект «Агросільрозвиток» надасть гранти комерційним підприємствам, які продемонструють своє лідерство та спроможність створити сучасні нові або модернізувати існуючі логістичні платформи (центри) для надання послуг малим і середнім підприємствам (МСП) з формування маркетингових ланцюгів ефективного збуту плодоовочевої продукції та які стануть провайдерами нових технологій (послуг) передпродажної підготовки, таких як, наприклад, зберігання, сортування за розміром, миття та очищення, пакування плодово-овочевої продукції з обов’язковим впровадження міжнародних стандартів якості та простежуваності безпечності її виробництва і збуту.

Мета грантової програми

Метою даної грантової програми є розширення ринків та обсягів збуту плодоовочевої продукції із збільшеною доданою вартістю для безпосередніх її виробників шляхом  поліпшення існуючих та/або створення нових потужностей логістичної інфраструктури,  впровадження нових технологій та інноваційних рішень в ланцюгах руху продукції «від поля до столу».

Проект USAID «Агросільрозвиток» не фінансуватиме будівництво. Проект може підтримувати лише оновлення або розвиток інфраструктури невеликого масштабу.

Цілі грантової програми

1)    удосконалити існуючі або впровадити нові технології (зберігання, сортування та пакування ) з метою зменшення втрат та збільшення доданої вартості плодоовочевої продукції у всьому ланцюгу поставок з врахуванням міжнародних стандартів простежуваності безпечності логістики плодоовочевої продукції (HACCP);

2)    підвищити конкурентоспроможність  плодоовочевої продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;

3)    збільшити обсяги експорту плодоовочевої продукції;

4)    залучити додаткові інвестиції та/або кредити.

Проект насамперед підтримає пропозиції, які слугуватимуть моделями найкращої практики логістики плодоовочевої продукції у зможуть бути репліковані або розширені у майбутньому.

За даною програмою гранти надаються як часткове співфінансування створення логістичних центрів для покращення збуту плодоовочевої продукції, зокрема:

·         створення одного логістичного центру (платформи) плодово-ягідної продукції у центральному регіоні України (Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Полтавська області);

·         створення одного логістичного центру (платформи) овочевої продукції у південному регіоні України (Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька області);

що передбачає:

·          впровадження нових або покращення існуючих технологій передпродажної підготовки (сортування, калібрування) продукції для подальшого транспортування автомобільним та іншими видами транспорту;

·         покращення технологій зберігання плодоовочевої продукції;

·         покращення  упаковки.

Кожен з центрів, крім відповідності вищезазначеним вимогам, повинен бути розташований поруч із основними транспортними артеріями, володіти або мати у довгостроковій оренді приміщення, яке придатне для заснування центру, досвід роботи в подібних заходах, встановлені ділові відносини з учасниками ринку. Підприємства в східних та/або південних областях України також мають право подавати заявки.

Визначення малих і середніх підприємств

Проект USAID «Агросільрозвиток» так визначає для себе малі та середні підприємства (МСП):

Малі підприємства в сільській місцевості повинні мати більше 10 (десяти), але менше 50 (п’ятдесяти) робітників з повною зайнятістю. Для цілей цієї діяльності підходять підприємства, які можуть продемонструвати фінансову звітність про реалізацію товарів за три або більше роки з річним оборотом не менше 1 млн. гривень, але не більше 15 млн. гривень.

Середні підприємства повинні мати значну кількість працівників, при цьому щонайменше 50 (п’ятдесят) із них мають працювати в одній локації, включеній до програми. Підприємства із меншою кількістю працівників, що знаходяться в межах території впровадження програми, також можуть розглядатися. Середні підприємства мають продемонструвати фінансові звіти про реалізацію товарів за принаймні три роки на суму понад 15 млн. гривень, але не більше 100 млн. гривень на рік.

Очікувані результати

Кожен грант повинен безпосередньо сприяти і забезпечити досягнення принаймні чотирьох з шести зазначених нижче результатів:

·         збільшилася кількість МСП/СОК, які отримали кращий доступ до послуг (зберігання, переробка сільськогосподарсь-кої продукції, сортування, упаковка, логістика, інформація про ринок, доступ до високоякісного насіння, посадковий матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин тощо);

·         збільшилася кількість МСП/СОК, які впровадили нові технології зберігання, обробки та післязбиральної обробки сільськогосподарської продукції;

·         принаймні 25% збільшення продуктивності після збору врожаю та створення доданої вартості в результаті впровадження нових або удосконалення існуючих технологій (наприклад, зберігання, сортування та пакування плодоовочевої продукції);

·         збільшення частки плодоовочевої продукції, що реалізується на організованих внутрішніх ринках щонайменше на 20% та її експорту щонайменше на 25%;

·         впровадження міжнародних стандартів (HACCP) логістики плодоовочевої продукції (Проект сприятиме впровадженню міжнародних стандартів шляхом залучення консультантів, які підготують компанію до сертифікації; компанія, у свою чергу, зобов’язується самостійно пройти і оплачувати сертифікацію протягом одного року);

·         залучення додаткових інвестицій (власні кошти; зовнішні інвестиції; кошти програм державної підтримки та місцевих бюджетів; донорського співфінасування, крім коштів USAID), лізингу або кредитів для придбання нового обладнання для покращення логістики плодоовочевої продукції у розмірі не менше 50% суми гранту.

Грантові заявки, які показують більш суттєвий вплив на розвиток ланцюжків доданої вартості, отримають більш високу оцінку в процесі відбору для надання гранту. Тому важливо включити числові показники при визначенні очікуваних результатів.

Порядок подання заявок

Заявки обсягом не більше 20 сторінок (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід подавати в електронному вигляді на ел.адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  не пізніше 18:00 годин за Київським часом 24 січня 2018 року. В темі листа прохання зазначити «RFA-05».

Заявки, надіслані пізніше встановленого часу, або такі, що не відповідають вимогам до подання (комплектності) документів, розглядатися не будуть.

Усі питання щодо цього ЗПЗ просимо надсилати на ім’я керівника відділу грантів і контрактів Володимира Наконечного, на електронну адресу:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . На прохання заявників проект «Агросільрозвиток» допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок і може надати консультацію щодо підготовки заявки.

Семінар з питань підготовки заявок

Проект «Агросільрозвиток» проведе семінар з питань підготовки заявок орієнтовно 16 січня 2018 р. Проект «Агросільрозвиток» надасть уточнену інформацію про час та місце проведення семінару організаціям, які надіслали листи про намір взяти участь у семінарі, за 1 тиждень до дня його проведення. Цей семінар дозволить зацікавленим заявникам, які відповідають критеріям прийнятності, поставити питання стосовно цього ЗПЗ і отримати пояснення щодо порядку заповнення аплікаційної форми. Зацікавлені заявники, які відповідають наведеним у Розділі ІІІА критеріям прийнятності та бажають взяти участь у семінарі, повинні підтвердити свою участь, надіславши лист про наміри з інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові учасника і назву організації на ім’я керівника відділу грантів і контрактів Володимира Наконечного, на адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Присутніми на семінарі можуть бути не більше двох представників від кожної організації. Підтверджуючи участь у семінарі, будь ласка, зазначте, чи мають представники вашої організації якісь особливі потреби в плані спроможності дістатися до приміщення, де проводитиметься семінар. Відшкодування витрат, пов’язаних з участю у семінарі, не передбачається.

Докладніша інформація про конкурс, вимоги до заявників та форма зявки - в доданих файлах.

Контакти

·         Володимир Наконечний

·         Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дочірні категорії

Ви тут: Home Сільське господарство