На черговій сесії Монастирищенської районної ради від 20.10.2016 № 10-1/VІІ прийнято Програму  охорони  навколишнього природного середовища на території Монастирищенського району на 2016-2020 роки.

Довкілля вважається безпечним, коли його стан відповідає встановленим у законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, які стосуються його чистоти (незабрудненості), ресурсомісткості (невиснаженості), екологічної стійкості, санітарних вимог, видового різноманіття, здатності задовольняти інтереси громадян. Необхідність розроблення Програми викликана невідповідністю стану навколишнього природного середовища в Монастирищенському районі сучасним вимогам до якості довкілля та середовища проживання населення, а також необхідністю координації зусиль з метою оптимізації його стану. Монастирищина має високий показник антропогенних навантажень на навколишнє природне середовище. Забруднюються повітря, води і ґрунти, збіднюється ландшафтне і біотичне різноманіття, що негативно впливає на живі організми і людей. Природокористування є нераціональним й екологічно незбалансованим.
Сучасний стан природних ресурсів і навколишнього природного середовища району змушує змінювати точку зору щодо подальшого економічного розвитку і технічного прогресу й оцінювати їх з урахуванням екологічних пріоритетів, наявності екологічних ризиків та стану екологічної безпеки.

Необхідно виробити і здійснювати таку стратегію і тактику природокористування, які б забезпечили сталий (збалансований) розвиток регіону, покращення стану навколишнього природного середовища, інтегроване управління природними ресурсами, їх невиснажливе використання й охорону від вичерпання і забруднення, формування екологічно безпечних умов для життя і здоров’я населення, а також моніторинг за змінами природних і антропогенних процесів уприродно-територіальних комплексах.

Ви тут: Home Сільське господарство Прийнято Програму охорони навколишнього природного середовища на території Монастирищенського району на 2016-2020 роки