Відповідно до ст.31 Закону України «Про оренду землі» (далі-Закон) договір оренди землі припиняється в разі:

     Закінчення строку, на який його було укладено;

     Викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

     Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

     Смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у ст.7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

     Ліквідації юридичної особи-орендаря;

     Відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

     Набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

     Припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства(щодо договорів оренди землі , укладених у рамках такого партнерства).

Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

     Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

     Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

     Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному ст..148- Земельного кодексу України.

Ви тут: Home Сільське господарство Припинення договору оренди землі