Сільське господарство

Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами:

1) часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (далі — компенсація відсотків).

Для отримання компенсації відсотків суб’єкт господарювання подає банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи, а саме:

копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені в абзаці першому цього пункту;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком.

Подаються оригінали та належним чином завірені копії документів.

читати далі

Згідно вимог Законів України "Про охорону навколишнього середовища",   "Про рослинний світ" та "Про Червону Книгу України" на території району  з березня по травень місяць 2018 року проводиться операція "Первоцвіт – 2018".

Дуже важливою складовою операції “Первоцвіт” є пропоганда відмови від купівлі первоцвітів. Крім того торгівля первоцвітами (як продаж так і купівля) є порушеннями  вищезазначених законів України.   Одночасно, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації вкотре наголошує, що  згідно з діючим законодавством за порушення порядку придбання і збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, вимог щодо охорони таких видів рослин, знищення або незаконне вилучення їх з природного середовища, винні особи будуть притягнені до відповідальності.

         Масове збирання ранньоквітучих рослин призводить до знищення популяцій окремих їх видів. В період проведення операції забороняється збирати, зберігати, перевозити та реалізовувати рідкісні ранньоквітучі та декоративні види рослин, а саме: цибулі ведмежої, підсніжника складчастого, білоцвіту весняного, шафрану весняного, пролісків, конвалії, вовчеягідника пахучого, сону чорніючого та інших. В цей період буде посилено охорону місць зростання тих видів рослин, які занесені до Червоної Книги України.

В ході операції буде здійснюватися ряд заходів, зокрема, створено оперативні групи по проведенню рейдів для припинення незаконного збору, перевезення та реалізації зникаючих первоцвітів, а також недопущення масового знищення ранньоквітучих, рідкісних видів рослин. Крім того керівництво районного ринку і інших місць торгівлі попереджається про недопущення реалізації на їх території вищезгаданих рослин.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що у відкритому доступі знаходяться інформаційні матеріали щодо державних програм підтримки:

$11.     Сайт, присвячений підтримці сільськогосподарських виробниківhttp://dotacii.minagro.gov.ua/ua

$12.     Відеоролики, які у доступній формі показують необхідні кроки для отримання держпідтримки сільгоспвиробниками . А саме:

-         як отримати 70%- ву компенсацію кооперативам за придбане обладнання https://youtu.be/dp3mJXPHyEM:

-         як отримати 25%- ву компенсацію вартості за придбану

сільськогосподарську техніку українського виробництва https://youtu.be/NE-iptAG-cA:

-         як отримати 2500 гривень на теля https://youtube.com/watch?v=N4Y6MGp-yY:

-         як отримати 80%-ву компенсацію вартості саджанців https://youtube.com/watch?v=YBti2HhpAZU .

$13.     Інфографіки, для більш зручного ознайомлення з програмами державної підтримки галузі АПК: http://minagro.gov.ua/uk/node/25576.

           Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 визначено механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств».

           Фінансова підтримка надається: фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинні бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші — фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

           Бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами:

           часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції (у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 30 000 гривень на одне господарство);

           часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 грн.);

           фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (надається у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж   3 000 000 грн. на один  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив);

           часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (у розмірі 25 відсотків вартості техніки та обладнання надається за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 фінансова підтримка сільгосптоваровиробників за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, а у розмірі 15 відсотків вартості — за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”);

             здешевлення кредитів (часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими державним банком за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі  1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на  1 відсотковий пункт).

читати далі

Відповідно до ст.31 Закону України «Про оренду землі» (далі-Закон) договір оренди землі припиняється в разі:

     Закінчення строку, на який його було укладено;

     Викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

     Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;

     Смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у ст.7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;

     Ліквідації юридичної особи-орендаря;

     Відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;

     Набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;

     Припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства(щодо договорів оренди землі , укладених у рамках такого партнерства).

Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

     Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

     Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

     Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря в порядку, визначеному ст..148- Земельного кодексу України.

       В населених пунктах, на узбіччях доріг району та на межах полів відбувається значне забур’янення і є загроза поширення амброзії полинолистої на значні території. А зарості амброзії на придорожніх смугах та на припольовій території є джерелом для заселення полів насінням цього буряну на довгі роки.

       Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,Закону України«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» громадяни, підприємства, установи та організації зобов'язані утримувати в належному стані об’єкти що перебуваютьу їх власності або користуванні,а такожвизначені правилами благоустрою території населеного пункту та прилеглу до цих об’єктів територію. Боротьба з бур’янами, в тому числі з амброзією полинолистою, обов’язок кожного громадянина.    

       Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації в Монастирищенському районі закликає населення району, голів міської, селищної та сільських рад, керівників агроформувань до плідної співпраці по знищенню амброзії та інших бур’янів на засмічених ділянках.

       Звертаємось з проханням до керівників підприємств, організацій всіх форм власності та інших землекористувачів провести необхідні заходи по знищенню бур’янистої рослинності. Лише спільними зусиллями ми зможемо призупинити розповсюдження амброзії полинолистої. Не можна стояти осторонь, бо знищення амброзії збереже здоров’я людей, і чистоту довкілля.

         Нагадуємо мешканцям приватного сектору, власникам та орендарам земельних ділянок про адміністративну відповідальність за порушення фітосанітарного законодавства.

        Відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації проводиться робота щодо   виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107.

       Відповідно до затвердженого цією постановою Порядку використання коштів , передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, прийом документів для нарахування дотацій з утримання молодняку великої рогатої худоби здійснюється за кожні чотири повних місяці утримання.

     Управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації буде проводитись прийом документів для нарахування дотацій з 1 по 5 вересня незалежно від вихідних днів за адресою: вул.. Смілянська, 131, каб. 209.

Наразі Державним агентством водних ресурсів України ведеться робота по коригуванню Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення річки Дніпро на період до 2024 року.Мета Програми полягає у забезпеченні захисту громадян, сільських населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізації заподіюваних збитків. Наслідком затоплення і підтоплення земель є заболочення ґрунтів, змив гумусового шару, замулення верхнього горизонту неродючими алювіально-делювіальними наносами, вимивання корисних мінеральних солей, мікроелементів з продуктивного шару ґрунту та інші негативні явища.

І в районі ведеться відповідна робота.     Одним із заходів розділу ІІІ. «Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та комплексного протипаводкового захисту» є реконструкція гідротехнічної споруди ставу на р. Гірський Тікич, в с.Івахни Монастирищенського району (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації).

16 вересня 2018 року, у світі відзначають Міжнародний день охорони озонового шару або International Dayforthe Preservation of the Ozone Layer. Цей день проводиться під егідою ООН.

У 1994 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару (Резолюція 49/114). Цей захід відзначається в ознаменування підписання в 1987 році Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар.

Всім країнам рекомендуються присвятити цей День пропаганді діяльності, відповідно до завдань Монреальського Протоколу та поправок до нього. Монреальський протокол показав свою ефективність в досягненні цілей щодо поетапного відмови від використання озоноруйнуючих речовин. Результатом цих дій стало зниження рівня озоноруйнуючих речовин в атмосфері, завдяки чому можливе відновлення озонового шару в найближчі десятиліття. Тим не менш, залишаються завдання, які ще не виконані.

Поетапну відмову від регульованого використання озоноруйнівних речовин і витікаючі з нього скорочення такого використання сприяють не тільки охороні озонового шару в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь, а й вносять істотний внесок у здійснення в глобальних масштабах зусиль щодо рішення проблеми зміни клімату; таким чином, завдяки Монреальському протоколу забезпечується захист здоров'я людини і екосистем в результаті скорочення впливу на Землю шкідливого ультрафіолетового опромінення.

Озоновий шар є вразливим шаром газу, який захищає Землю від шкідливого спектру сонячних променів і сприяє збереженню життя на планеті.

           Держпродспоживслужба та Громадська організація «Асоціація бджолярів України» разом з пасічниками обговорили найбільш нагальні проблеми галузі бджільництва та окреслили їх вирішення.
         Зустріч була організована Секретаріатом Кабінету Міністрів України за ініціативою Асоціації бджолярів, яка виступає проти масової загибелі бджіл через неконтрольоване застосування пестицидів та агрохімікатів під час оброби сільськогосподарських угідь.
         У зустрічі брали участь Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Борис Кобаль, заступник директора Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Вадим Чайковський, представники Міністерства аграрної політики та продовольства, Секретаріату Кабінету Міністрів, ГО «Асоціація бджолярів України» та пасічники.

читати далі

Отримати часткове відшкодування вартості будівництва або реконструкції тваринницьких ферм, комплексів, доїльних залів, підприємств із переробки сільськогосподарської продукції суб’єкти господарювання можуть на безповоротній основі по завершені робіт у поточному році або певного етапу будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільгосппродукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до ІІ категорії), у т.ч. вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, у розмірі:

  • для об’єктів вартістю до 500 млн. грн. (без ПДВ) – 30 % вартості;
  • для об’єктів вартістю більше 500 млн. грн. (без ПДВ) – 30 % від 500 млн. грн.;
  • для об’єктів, які створюють 500 і більше робочих місць, незалежно від їх ньої вартості (без ПДВ) – 30 % вартості.

    читати далі

Суборенда земельної ділянки – це передача земельної ділянки її користувачем (орендарем) іншій особі в користування без зміни її цільового призначення на строк та на умовах, визначених договором оренди.

Тобто орендар за погодженням з орендодавцем може передати орендовану земельну ділянку в користування іншій особі, але тільки за встановленим для неї цільовим призначенням.

         Порядок передачі земельної ділянки в суборенду врегульовано статтею 8 Закону України «Про оренду землі».

Користувач земельної ділянки має право прийняти рішення про передачу її в суборенду у разі, якщо:

-право оренди зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (для договорів оренди, укладених після 01.01.2013) або договір оренди земельної ділянки зареєстровано у встановленому законодавством порядку (територіальними органами земельних ресурсів, до 01.01.2013);

-орендодавець погоджується з передачею земельної ділянки в суборенду (право передавати земельну ділянку визначено договором оренди як право орендаря; орендар надав письмову згоду на передачу земельної ділянки в суборенду; орендодавець не надіслав письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення протягом одного місяця після отримання звернення орендаря з цього приводу).

читати далі

Доводимо до відома, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 790-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2018 рік, та внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 128” збільшено видатки за програмою 2801030 “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів ” на 200 млн. гривень.

Дане розпорядження вступить в дію після погодження його з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

На виконання даного розпорядження Мінагрополітики підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про визнання таким, що втратив чинність пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 254”. Проектом постанови передбачається зняття обмеження щодо можливості у 2018 році отримувати компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами лише позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень. Прийняття постанови надасть можливість всім суб’єктам господарювання, які відповідають умовам Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300, скористатись програмою здешевлення кредитів.

Листя не повинні залишатися на території, зібрані в купи – це суперечить санітарним нормам і правилам експлуатації зелених насаджень. Тим більше, листя не повинно спалюватися – це небезпечно з екологічної точки зору, так як всі накопичені токсичні речовини потрапляють у повітря. Спалювання сміття, у тому числі листя, в межах населеного пункту заборонено.

Що виділяється при спалюванні листя? При згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря виділяється до 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук, а також діоксин і діоксан – одні з найбільш отруйних речовин для людини. Потрапляючи в людський організм, вони пригнічують імунну систему, руйнують гормони і вітаміни, створюють сприятливі умови для утворення злоякісних новоутворень. Їдкий дим від спалювання осіннього листя особливо небезпечний для дітей, у яких чутлива імунна система, літніх людей, які мають серцево-судинні, алергічні захворювання та проблеми дихальних шляхів, особливо астматиків. Оптимальним варіантом для опалого листя на дачі стане його використання для городніх рослин. Таким чином, воно принесе тільки користь.

5 грудня кожного року у світі святкують Всесвітній день ґрунту. Цей день ініціювали учасники Міжнародного конгресу ґрунтознавців у серпні 2002 р. у місті Бангкок (Таїланд). Чому саме 5 грудня? Цього дня у 1883 році (за новим стилем) В.В. Докучаєв захистив свою докторську дисертацію "Русский чернозем".

             Ґрунт – це поверхнева плівка товщиною у півтора-два метри за радіуса земної кулі 6000 кілометрів. Проте, як зазначав В.В. Докучаєв, «ґрунт – це четверте царство природи».

читати далі

Дочірні категорії

Ви тут: Home Сільське господарство