Центр надання адміністративних послуг

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», абзацу другого частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Монастирищенської районної державної адміністрації:

від 8 вересня 2014 року № 91 «Про затвердження Положення Центру надання  адміністративних послуг Монастирищенської районної державної адміністрації», зареєстровано в Монастирищенському районному управлінні юстиції 9 вересня 2014 року за № 5/186;

від 8 вересня 2014 року № 90 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Монастирищенської районної державної адміністрації», зареєстровано в Монастирищенському районному управлінні юстиції 8 вересня 2014 року за № 5/187.

2.Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції, з моменту опублікування в районній  газеті «Зоря».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації та сектор з надання адміністративних послуг апарату районної державної адміністрації.

Голова районної

державної адміністрації                                                          О.Ф. Недогода

Так, відповідно до Закону України від 31.07.2014 № 1621- VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» з 1 листопада 2014 року акцизним податком оподатковується продукція товарних позицій 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД, в якій вміст спирту етилового складає 8,5% об’ємних одиниць і більше.

читати далі

Про адміністративні послуги

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255
№ 1197-VII від 10.04.2014}

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

 

читати далі

Перелік адміністративних послуг без урахування документів дозвільного характеру:

1.

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

2.

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

3.

Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

4.

Видача дозволу на укладення договору щодо майна дитини, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, на відмову від належних дитині майнових прав, вчинення інших правочинів.

5.

Видача дозволу на зміну прізвища, ім’я, по батькові дитини.

6.

Рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною.

7.

Видача дозволу на встановлення опіки над нерухомим майном неповнолітнього.

8.

Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти, у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно малолітній (неповнолітній) дитині.

9.

Унесення відомостей про кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

10.

Направлення до дитячої установи для знайомства та встановлення контакту з дитиною - сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.

11.

Рішення про утворення прийомної сім'ї.

12.

Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу.

13.

Рішення щодо місця проживання малолітньої дитини та щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.

14.

Рішення виконкому про надання неповнолітнім повної цивільної дієздатності.

15.

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

16.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

17.

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

18.

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

19.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

20.

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

21.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

22.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням.

23.

Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

24.

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

25.

Реєстрація громадського об’єднання.

26.

Прийняття повідомлення про утвореннягромадського об’єднання.

27.

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання або статуту.

28.

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

29.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

30.

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

31.

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

32.

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

33.

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

34.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

35.

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

36.

Оформлення та видача проїзного документа дитини.

37.

Оформлення та видача паспорта громадянина України.

38.

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

39.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

40.

Реєстрація місця проживання особи.

41.

Зняття з реєстрації місця проживання особи.

42.

Реєстрація місця перебування особи.

43.

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

44.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

45.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

46.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

47.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

48.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

49.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

50.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

51.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

  1. витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку.

  1. довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

52.

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

53.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

54.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

55.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

56.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

57.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

58.

Видача акту обстеження спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт».

59.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

60.

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

61.

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності,

що належать до адміністративних послуг:

62.

Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

63.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва ті/або обігу харчових продуктів, підконтрольній санітарній службі.

64.

Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

65.

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

66.

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

67.

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

68.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

69.

Висновок державно санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.

70.

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.

71.

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин.

Про затвердження переліку адміністративних

послуг, що надаються через Центр надання

адміністративних послуг Монастирищенської

районної державної адміністрації

Ви тут: Home Центр надання адміністративних послуг