Архів

      Архівний сектор Монастирищенської райдержадміністрації здійснює прийом громадян та виконання запитів соціально - правового характеру юридичних і фізичних осіб, спрямованих на забезпечення прав та законних інтересів, доступу користувачів до інформації.

         Основна тематика яких була з питання оформлення права власності на земельні ділянки в порядку для безкоштовної приватизації.

Детальніше...

1.1.Архівний сектор Монастирищенської райдержадміністрації виконував обсяги роботи з усіх напрямків діяльності виходячи з наявних фінансових, матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів та необхідності реалізації пріоритетних завдань архівного сектору зокрема, для забезпечення збереженості документів, що мають соціальну значимість, продовження оцифровування та переведення в електронний вигляд описів справ документів Національного архівного фонду, вжиття заходів щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на державне зберігання, вивіряння та уточнення облікових документів, продовжувати роботу ведення списку фондів, реєстру описів, журналу відомостей про зміни у складі та обсязі фондів та ін..

1.2. Архівним сектором здійснювалися заходи на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»:

         - надавалась методична допомога з питань впровадження інструкції з діловодства та щодо організації діловодства в органах державної влади та місцевого самоврядування;

         У січні 2019 року на колегії Монастирищенської райдержадміністрації заслуховувалось питання щодо збереження архівних документів в районі.

1.3. Було підготовлено та направлено до Державного архіву Черкаської області на засідання експертно - перевірної комісії висновки на описи справ:

Коритнянської сільської ради;

Зюбриської сільської ради;

Шарнопільської сільської ради;

Монастирищенської спеціалізованої школи- інтернат 1-Ш ступенів

«Обдарованість»;

Монастирищенського районного суду;

Дібрівської сільської ради;

Княжиківської сільської ради;

Лукашівської сільської ради;

Жовтневої сільської ради;

Половинчицької сільської ради;

Івахнянської сільської ради;

У плані використання інформації Національного архівного фонду архівним сектором виконувались запити:

- соціально - правового характеру з позитивним результатом 160 запитів;

- 19 тематичних запитів;

- 3   запити Уманського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Черкаської області.

Підготовлено архівну довідку щодо створення та функціонування шкіл Монастирищенського району: Степівської, Чапаєвської, Теолинської.

Одночасно архівним сектором надавалась консультативна допомога у пошуку документів для підтвердження факту встановлення факту родинних зв’язків.

         Архівним сектором надано консультацію з подальшого зберігання документів з особового складу ліквідованим юридичним особам: Монастирищенський районний суд, ПАТ «Монастирищенський машинобудівний завод», даним юридичним особам рекомендовано звернутись до Трудового архіву Монастирищенського району.

Для поповнення документами Національного архівного фонду архівним сектором надавалась консультація з передавання, впорядкування та описування документів Петрівської, Попуднянської, Степівської, Теолинської, Шарнопільської сільських рад, відділу освіти Монастирищенської райдержадміністрації.

       Архівний сектор Монастирищенської райдержадміністрації у 2018 році виконував обсяги роботи з усіх напрямків діяльності виходячи з наявних фінансових, матеріальних, трудових, інформаційних ресурсів та необхідності реалізації пріоритетних завдань архівного сектору зокрема, для забезпечення збереженості документів, що мають соціальну значимість, продовження оцифровування та переведення в електронний вигляд описів справ документів Національного архівного фонду, вжиття заходів щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на державне зберігання, вивіряння та уточнення облікових документів, продовжувати роботу ведення списку фондів, реєстру описів, журналу відомостей про зміни у складі та обсязі фондів та ін..

Детальніше...

      2 січня 2019 року завідувачем архівного сектору Монастирищенської райдержадміністрації О. Шевчук проведено стажування в Монастирищенський дитячий музичній школі з питання вивчення Інструкції з діловодства .

         У стажуванні взяли участь директор школи В. Г. Подолянюк, секретар-діловод Л. П. Темченко стажування мало форму співбесіди та роз’яснювальної роботи щодо дотримання загальних вимог до створення, оформлення та документування управлінської інформації.

читати далі

      14 вересня 2018 року, завідувачем архівного сектору О. Шевчук проведено практичне заняття із секретарем Княжекриницької сільської ради, Барилюк Н.В., з дотримання вимог Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (зі змінами 2018 року).

         На практиці було розглянуто загальні вимоги щодо оформлення розпорядчих документів, а саме підготовка, зміст розпорядчого документа, структура тексту та набрання чинності документа.

         Перевірено наявність підписів та печаток на оригіналах документів під час науково - технічного опрацювання .

Звернуто увагу на підготовку та формування справ до передачі їх в

архів.

     У ході заняття розглядалось питання щодо вилучення (виїмки) оригіналів службових документів:

Вилучення (виїмка) оригіналів службових документів із документаційного та архівного фондів установи має бути тимчасовим(ою) і лише у випадках, передбачених законом.

   Тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі вилучення (виїмки) оригіналів документів в установі обов’язково залишаються копії цих документів, засвідчені відповідно до пунктів 8, 9 глави 10 розділу II Правил, та опис вилучених документів. Вилучені документи надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

   Документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, підлягають обов’язковому поверненню установі, але не пізніше ніж через один рік після закриття провадження або винесення судом рішення у справі.

Впровадження практичних занять з питань архівної справи і діловодства буде надаватися й надалі секретарям сільських рад та відповідальним за архів.

Ви тут: Home Архів