Державний реєстратор

Відповідно до статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання», статут громадського об’єднання має містити відомості про:

$11.     найменування громадського об’єднання та за наявності – скорочене найменування;

$12.     мету (цілі) та напрями його діяльності;

$13.     порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів;

$14.     повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання, та її зміни;

$15.     періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку;

$16.     порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами;

$17.     порядок оскарження рішень, дій, бездіяльність керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг;

$18.     джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об’єднання;

$19.     порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання ;

$110.                       порядок внесення змін до статуту;

$111.                       порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об’єднання, яку має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У статуті громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечать закону.

         Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області інформує про те, що наказом Міністерства юстиції України від 04 листопада 2019 року за № 3388/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2019 року за № 1145/34116 внесено зміни до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2015 року № 2790/5 та викладено їх у новій редакції.

читати далі

Однією з підстав відмови в державній реєстрації прав на нерухоме майно є наявність зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно.

читати далі

На сьогоднішній день актуальним питанням серед землевласників та землекористувачів залишається питання пов’язане з припиненням договору оренди землі. Порядок і підстави припинення договору оренди землі визначаються спеціальними нормами законодавства.

читати далі

Третейський суд – недержавний незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або юридичних осіб для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

читати далі

Ви тут: Home Державний реєстратор