Для учасників АТО та членів їх сімей

Розпорядженням районної держаної адміністрації від 12.10.2015 № 91 « Про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції» утворено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції та затвердженої його склад.

1. Центр допомоги учасникам антитерористичної операції (далі - Центр) є дорадчо-консультативним органом при районній державній адміністрації, який утворюється з метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій для вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників антитерористичної операції (далі - учасники АТО).

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Центру є:

забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників АТО, волонтерськими та іншими громадськими організаціями, підприємствами, установами для вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників АТО;

збір та обробка інформації щодо проблемних питань і потреб учасників АТО та їх родин;

підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань учасників АТО;

здійснення моніторингу стану вирішення питань.

4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

        1) надає консультативну допомогу та сприяє учасникам АТО щодо:

отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

отримання пільг та соціальних гарантій;

лікування, реабілітації, адаптації;

працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

інших питань соціального захисту;

        2) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських

організацій, організовує освітні заходи для учасників АТО з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії;

        3) збирає, узагальнює та подає голові районної державної адміністрації пропозиції громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій з вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов'язані із захистом прав, свобод і законних інтересів учасників АТО та їх родин, волонтерів, волонтерських організацій, що надають їм допомогу;

4) інформує в обов'язковому порядку громадськість, районну державну адміністрацію про свою діяльність, ухвалення рішень та їх виконання;

5) вирішує інші питання в межах наданих повноважень.

        5. Центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій;

залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

використовувати гарячу лінію (Call-центр), створену згідно з Указом Президента України від 18 березня 2015 року № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»;

здійснювати разом зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, центральними органами виконавчої влади заходи для вирішення порушених під час анкетування питань;

організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом, брифінги та виїзні прийоми Центру.

6. Склад Центру визначається головою районної державної адміністрації за пропозицією волонтерських організацій шляхом видання відповідного розпорядження.
         Очолює Центр керівник, який затверджується розпорядженням районної державної адміністрації. Керівник Центру здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, визначає порядок його роботи та головує на його засіданнях.

7. Основною формою роботи Центру є засідання, які проводяться при потребі.

Засідання проводить керівник Центру, а у випадку його відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) – заступник керівника Центру.

Порядок денний та дату проведення засідання Центру визначаються керівником Центру.

Присутність членів Центру на засіданні є обов’язковою.

Рішення Центру приймається не менш як 2/3 голосів членів Центру від їх фактичної кількості і носять рекомендаційний характер.

Рішення Центру оформляється протоколом.

        Місце знаходження Центру допомоги учасникам АТО: м. Монастирище, вул. Соборна, 121, І-ий поверх, кабінет сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи райдержадміністрації.

     Відповідальна особа: Вікторія Фесенко, головний спеціаліст з мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, моб. тел. 096-334-57-57.

При юридичному секторі апарату райдержадміністрації утворено консультативний центр для надання допомоги особам та їх родинам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Для отримання необхідної інформації звертатись за телефонами:

2-53-12 - Поліщук Ольга Володимирівна, головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації.

Інформаційний порадник

Attachments:
Download this file (Порадник.pdf)Порадник.pdf[ ]

ЯКІ ПРАВОВІ ПІДСТАВИ?

Житлове приміщення надається громадянам у межах 13,65 кв.м житлової площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті (9 кв.м на одну особу). При цьому враховується жила площа у житловому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки.

ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ВЗЯТТЯ НА КВАРТИРНИЙ ОБЛІК?

Квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснюється:

$1·         у виконавчому комітеті районної, міської, селищної, сільської Ради народних депутатів;

$1·         на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво.

 

читати далі

Ви тут: Home Для учасників АТО та членів їх сімей