Наша служба потрібна, бо допомагає людям знаходити вихід з важкої ситуації, яка склалася в їх житті, прийняти вірне рішення, знайти підтримку і допомогу у скрутну хвилину. Ми працюємо для людей, до нас звертаються ті, хто на допомогу вже і не розраховував.

Приходьте, ми чекаємо на Вас!!

Поштова адреса:          19100 Черкаська область,

                                     м.Монастирище,

                                        вул.Жовтнева,8

                                        приміщення ЦРБ

Електронна адреса:       Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                                       телефон: 2-35-94

 

 

Монастирищенський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

 Основною метою діяльності районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання і захист прав вих обставинах та потребують сторонньої допомоги. людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Центр надає

Інформаційні послуги: надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), а саме: про види соціальних виплат (якщо сім'я або особа має на них право відповідно до чинного законодавства);
надання контактів служб або установ, куди необхідно звернутися по відповідну допомогу;
про заклади, які можуть надати послуги, умови отримання соціальних послуг; проведення лекцій, показ відеоматеріалів щодо подолання кризи сім’ї, негативного впливу сімейного неблагополуччя на розвиток дитини, зміцнення інституту сім'ї, поширення засад відповідального, усвідомленого батьківства;
поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо відповідальності батьків за невиконання батьківських обов’язків, жорстокого поводження з дітьми, насильства;
інформування про ресурси громади, служби, організації, заклади, установи, що працюють у сфері захисту прав дітей тощо;

психологічні послуги: психологічна діагностика, спрямована на виявлення соціально-психологічних характеристик особистості; надання консультацій з питань психологічного здоров'я та поліпшення взаємин з навколишнім середовищем;
обговорення проблем та надання порад з розв'язання соціальних та психологічних проблем; навчання долати труднощі та конфлікти з оточенням; сприяння в запобіганні виникненню непорозумінь та конфліктів між членами сім'ї;
організація та координація психотерапевтичних груп та груп взаємодопомоги;
психологічна корекція та психологічна реабілітація; проведення групових та індивідуальних діагностичних методик; забезпечення психологічної допомоги сім’ям із дітьми, залучення, відповідно до потреб фахівців, психолога, психіатра та ін.; використання в роботі з сім’єю різних психо-корекційних методик; надання консультацій щодо поліпшення взаємин з оточенням; індивідуальне консультування дітей та дорослих.

соціально-медичні послуги: посередництво в здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів; консультації з питань збереження і зміцнення здоров'я;
формування ідеології здорового способу життя й подолання шкідливих звичок;
формування сексуальної культури і навичок захищених статевих відносин; профілактика туберкульозу, венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу; сприяння в підтримці та охороні здоров'я тощо; допомога в отриманні медичної допомоги, консультацій, у проходженні лікування; сприяння отриманню клієнтами послуг відновних, реабілітаційних програм та програм підтримки, що реалізуються державними та неурядовими організаціями;
направлення до закладів медико-соціальної реабілітації щодо подолання залежностей: наркотичної, алкогольної, релігійної секти, від комп’ютерних та азартних ігор тощо.

соціально-економічні послуги: допомога в залученні додаткових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі сприяння у наданні натуральної допомоги (забезпечення одягом та взуттям тощо); допомога в оздоровленні, сприяння в отриманні державної соціальної допомоги, у наданні грошової допомоги, а також допомоги у вигляді грошових компенсацій; інформування з питань працевлаштування та сприяння цьому, навчання; посередництво в наданні гуманітарної допомоги; сприяння покращенню житлово-побутових умов сім’ї та дитини; сприяння у працевлаштуванні;
стимулювання дорослих членів до економічної активності, ефективного використання наявних ресурсів; представлення інтересів клієнта перед державною адміністрацією (виконавчим комітетом) із метою вирішення матеріально-побутових проблем (борги за комунальні послуги, брак відповідних умов для проживання дитини (дітей), неспроможність забезпечити повноцінне харчування дитини/дітей і т. д.); надання матеріальної, фінансової та гуманітарної допомоги відповідно до потреб клієнта (з різних джерел, не заборонених чинним законодавством); сприяння в організації оздоровлення дитини (дітей) відповідно до потреб; проведення моніторингу.

юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Основними завданнями є:

.- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складних життєвих обставин сімей, дітей та молоді;

-          виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-          здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

-          проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

-          забезпечення взаємодії із структурними підрозділами районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює виявлення та веде облік:

сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

осіб з числа випускників інтернат них закладів;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;

осіб з інвалідністю;

осіб, які звільнились з місць позбавлення волі;

осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучались до найгірших форм дитячої праці;

  1. проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

3)   здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насилля, постраждали від торгівлі людьми;

забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

надає психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, бере участь у підготовці о самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернат них закладів;

) інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

  1. проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно - просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;
  2. впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;
  3. узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає обласному Центру та управлінню праці та соціального захисту райдержадміністрації;
  4. дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
  5. забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».    
Ви тут: Home Молодіжна та сімейна політика, спорт РЦСССДМ Монастирищенський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді