Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Тому одним з пріоритетних напрямів у сфері забезпечення прав та інтересів дітей району, є:   створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини; забезпечення рівних можливостей для всіх дітей; зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства; захист дітей від насильства; урахування інтересів і думки дитини під час прийняття рішень; створення безпечного інформаційного простору для дітей, тощо.

З метою подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя, робота служби у справах дітей Монастирищенської райдержадміністрації у 2018 році була спрямована на виконання заходів районної цільової соціальної Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на період до 2019 року, затвердженої рішенням сесії районної ради від 19 червня 2018 року за № 26-5/УІІ та районної Програми із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на період до 01.01.2022 року, затвердженої рішенням сесії районної ради від 1 грудня 2018 року № 3- 2/VІІ, на контролі служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває виконання районної програми із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на період до 01.01.2022 року, затвердженої рішенням сесії районної ради від 1 грудня 2018 року № 3- 2/VІ.   Зокрема, станом на 01.01.2018 на Монастирищині проживає 5 792 дітей. На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 66 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 60 дітей – (90% від загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку). З них, під опікою/піклуванням – 53 дитини(80% від загальної кількості дітей даної категорії); в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу області - 8 (12%); в державних закладах - 6 (9%).

В поточному році на первинний облік взято 13 дітей, з них 7 сиріт та 6 дітей, які залишились без піклування батьків. Влаштовано під опіку/піклування 11. Знято з обліку 9 дітей, 2 – у зв’язку із усиновленням, 7 – по досягненню повноліття.

Пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є усиновлення. На сьогоднішній день на території району проживає 20 усиновлених дітей у 22 сім’ях. На обліку служби у справах дітей перебуває три сім’ї кандидатів в усиновлювачі, здійснюється підбір дітей. Актуальним є питання підбору і підготовки кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновителі, опікуни та піклувальники, які бажають взяти у родину дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом, у населених пунктах району створені та функціонують 2 прийомні сім’ї (6 дітей) та 1 дитячий будинок сімейного типу (7 дітей), а також, 53 дітей влаштовані під опіку/піклування родичів. З метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування щорічно направляються на навчання/підвищення фахового рівня прийомні батьки та батьки-вихователі. Вивчається питання щодо створення патронатної сім’ї та запроваження наставництва над дітьми-сиротами в районі.

Сьогодні в теорії прав дитини стверджується, проголошений Конвенцією ООН про права дитини, принцип її автономної особистості. За цим принципом дитина визнається самостійним суб’єктом суспільних відносин, запити, інтереси і потреби дитини визначаються пріоритетними, а право на захист від протиправного примусу та насильства з боку дорослих на перевагу при перерозподілі суспільних ресурсів - непорушними. Тому, спеціалісти служби у справах дітей, координуючи свою діяльність зі структурними підрозділами райдержадміністрації, які ведуть безпосередню роботу щодо захисту прав та законних інтересів дітей, та спільно з представниками органів виконавчої влади у населених пунктах району, забезпечують постійний контроль за умовами виховання та проживання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Окремий контроль проводиться працівниками Служби за умовами утримання, виховання та навчання усиновлених дітей. Так, звітного періоду обстежені умови проживання усіх дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сімейних формах виховання та усиновлених дітей. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою/ піклуванням, в прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу щомісячно виплачується державна допомога на їх утримання. Служба у справах дітей, спільно з місцевими органами виконавчої влади на місцях, здійснюють постійний контроль щодо збереження житлових, майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для забезпечення збереження житла та майна, належного дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також, особам з їх числа, у службі у справах дітей створено та ведеться єдиний Реєстр сирітського майна, що дозволяє дієво контролювати його збереження та утримання.

Так станом на кінець 2018 року 12 дітей є власниками земельних паїв, 5 дітей мають у власності житло, або його частину. Впродовж звітного року право на спадкування майна закріплено за трьома дітьми . На соціальний квартирний облік міської та сільських рад району взято 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою/ піклуванням, в прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу щомісячно виплачується державна соціальна допомога.

Одним із питань соціального захисту дітей є координація діяльності щодо організації та проведення правовиховної роботи серед дітей з метою запобігання правопорушень, бездоглядності та захисту прав і законних інтересів дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Відповідно до статті 4 розділу II Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», службою у справах дітей упродовж звітного періоду проведено профілактичну роботу у 40 сім’ях, які обліковуються як соціально-неблагополучні, де виховуються 84 дитини. Одним із завдань, покладених на Службу, є робота з профілактики правопорушень у дитячому середовищі, що, зокрема, передбачено Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». Враховуючи складність і багатогранність дитячої злочинності, для запровадження дієвого механізму профілактики цього явища на рівні району розроблено превентивні заходи, на виконання яких працівники служби у справах дітей працюють у межах своєї компетенції, залучаючи працівників правоохоронних оганів та навчальні, медичні заклади району. Оскільки ця категорія є уразливою щодо рецидиву скоєння правопорушень та злочинів, працівниками служби проводиться цілеспрямована та комплексна соціально-педагогічна, психологічна робота, надаються послуги різного спектру у відповідності до визначених потреб. Серед батьків сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах також проводиться інформаційна робота щодо виконання своїх батьківських обов’язків, ведення здорового способу життя, належної організації дозвілля та проведення вільного часу дітей, негативних наслідків вживання спиртних напоїв. Спеціалістами служб району забезпечується невідкладне реагування на попередження загрози життю та здоров’ю дітей, проявів насильства над ними та інших форм жорстокого поводження. Так, упродовж звітного періоду, за зверненнями виконкомів сільських рад, 3 малолітніх і неповнолітніх дітей із 2 сімей вилучено із сім’ї та влаштовано на тимчасове перебування до Обласного міжрегіонального центру соціально-психологічноїх реабілітації у м. Умань. На розгляд районного суду направлено три позовні заяви про позбавлення батьків батьківських прав (жителі с. Шабастівка та с. Матвіїха) та одну – про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав ( м. Монастирище).

В 2018 році на 19 засіданнях районної комісії з питань захисту прав дитини було заслухано 23 батьків з приводу неналежного виконання ними батьківських обов’язків та за підсумками підготовлені проекти 39 розпоряджень голови райдержадміністрації, спрямованих на захист прав та в інтересах дітей.

До Монастирищенського відділення поліції направлені клопотання про притягнення до адміністративної відповідальності   10 батьків.

З метою зміцнення правопорядку серед неповнолітніх, соціального захисту дітей та підлітків, які залишилися без батьківського піклування, проведено 12 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Канікули». Зокрема, у ході таких рейдів виявлено 4 дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Для створення системи профілактики правопорушень серед дітей щоквартально проводяться звірки служби у справах дітей з ювенальною Превенцією та дільничними офіцерами поліції щодо обліку неблагополучних сімей, підлітків схильних до вчинення правопорушень і злочинів. Проводиться взаємоінформування. У превентивному вихованні непонолітніх для працівників служби у справах дітей, інших структурних підрозділів райдержадмністрації, працівників правоохоронних органів, важливими є залучення до виховного процесу органів місцевого самоврядування за участю громадськості, зокрема, батьків дітей а також, тісної взаємодії школи, сім’ї та громадськості. Запобіжні заходи щодо злочинності неповнолітніх здійснюються службою у справах дітей за участю працівників правоохоронних органів (інспектора з ювенальної Превенції, дільничних офіцерів поліції), використовуючи превентивні можливості закону.

Ви тут: Home Молодіжна та сімейна політика, спорт Служба у справах дітей ДОВІДКА про роботу служби щодо Захист прав дітей, які потрапили в складні життєві обставини за 2018 рік