Монастирищенський районний центр зайнятості повідомляє що 07.02.2017 року набрав чинності наказ Міністерства соціальної політики від 05.12.2016 №1746 «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики  України від 31 травня 2013 року №316»

             Хто і кому подає форму звітності 3-ПН

   Звітувати про вакансії мають всі роботодавці, що використовують працю фізичних осіб, — як юридичні особи (підприємство, установа, організація), так і ФОП (ч. 3 ст. 50 Закону № 5067, п. 2,3 Порядку, п. 1 ст. 1 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI). Форму звіту № 3-ПН можна подавати до будь-якого базового центру зайнятості (міський, районний, міськрайонний) — незалежно від місцезнаходження роботодавця.

       Приклад:Організація, зареєстрована у Києві, відкриває структурний підрозділ у Черкаській області. Звіт про наявність вакансій може бути поданий як до районного центру зайнятості за місцем знаходження головного офісу в Києві, так і до одного із базових центрів зайнятості Черкаської області.

      Форма звітності № 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

      Актуальність зазначених у формі № 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.

      Роботодавець визначає вид звітності - первинна або уточнювальна.

     Первинна звітність подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії).

     Уточнювальна звітність подається в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади).

     До відома!

Подання форми звітності 3-ПН — одна зі складових процедури отримання дозволу на працевлаштування іноземця (п. 5 Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою КМУ від 27.05.2013 № 437), а ось для продовження дії дозволу 3-ПН подавати не потрібно (лист Мінсоцполітики від 05.06.2015 № 297/13/116-15).

                           Заповнення звіту за формою № 3-ПН

    Форма звітності 3-ПН містить два розділи — розділ І «Основні дані про вакансії» і розділ II «Коментарі до даних про вакансії».

        Розділ І «Основні дані про вакансії»

У розділі I форми № 3-ПН відображаються основні дані про вакансії.

У графі А вказується порядковий номер запису.

Під одним порядковим номером наводяться дані про загальну кількість вакансій за однойменними професіями з однаковими даними щодо оплати праці та місця проведення робіт. В інших випадках дані про вакансії відображаються під окремими порядковими номерами.

У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до чинного Національного класифікатора України „Класифікатор професій”.

У графі 2 наводиться кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5, 6.

У графі 3 відображається розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, премій, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

У графі 4 зазначається виключно розмір основної заробітної плати.

У графі 5 вказується місце проведення робіт (область, район, місто, район у місті, селище, село).

У графі 6 робиться запис „так”, якщо у розділі ІІ форми № 3-ПН надано додаткові коментарі, або запис „ні”, якщо таких коментарів не надано.

   Увага! У 2017 році із форми № 3-ПН виключено графу, де роботодавець відзначав, чи бажає він укомплектувати вакансію за сприяння центру зайнятості. Натомість додано графу для позначки про наявність у розділі ІІ форми додаткових коментарів до опису вакансії.

          Розділ II «Коментарі до даних про вакансії»

Розділ ІІ форми № 3-ПН заповнюємо за потреби деталізувати відомості про вакансію. Працівник, який складає звіт, вказує порядковий номер запису про вакансію із розділу І та кількість вакансій за цим записом.

    У пункті 2 наводиться загальна кількість осіб із числа громадян, що мають додаткові гарантії щодо сприяння працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України „Про зайнятість населення”), яких роботодавець може працевлаштувати. За бажанням роботодавця може проводитись деталізація категорій претендентів на вакансію з урахуванням категорій громадян, перелік яких наведений у статті 14 Закону України „Про зайнятість населення”, а також внутрішньо переміщених осіб.

.     Увага! Працевлаштувавши безробітних із додатковими гарантіями зайнятості на нові робочі місця, роботодавець може отримати компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску (ст. 26 Закону № 5067, постанова КМУ від 15.04.2013 № 347). Компенсацію витрат на оплату праці, перепідготовку та підвищення кваліфікації передбачено й у разі прийняття на роботу внутрішньо переміщених осіб (ст. 24-1 Закону № 5067, постанова КМУ від 08.09.2015 № 696).

У пункті 3 зазначаються завдання, обов’язки, наводиться стислий опис робіт, які має виконувати працівник на робочому місці, а також зазначаються інші коментарі (за потреби).

У пунктах 4-6 із запропонованого переліку вибираються відповідно режим роботи, характер виконуваної роботи, умови праці та ставляться відповідні відмітки.

У пункті 7 із запропонованого переліку вибираються додаткові відомості щодо вакансії та ставляться відповідні відмітки.

У пунктах 8, 9 із запропонованого переліку вибираються відповідно освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні, наукові ступені та ставляться відповідні відмітки.

У пункті 10 зазначаються спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація.

У пункті 11 вказується стаж роботи (в роках).

У пункті 12 зазначаються у довільній формі вимоги роботодавця стосовно додаткових умінь, знань, навичок.

2. Розділ ІІ форми № 3-ПН підписується роботодавцем або уповноваженою ним особою окремо щодо кожної вакансії.

 

Ви тут: Home Монастирищенський районний центр зайнятості Надання роботодавцем відомостей про вакансії до служби зайнятості дає змогу спільними зусиллями вирішувати проблеми добору кадрів та працевлаштування безробітних