Цей Порядок визначає процедуру реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, філією центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського центру зайнятості, а також міським, районним, міськрайонним центром зайнятості державної служби зайнятості (далі - центр зайнятості).

Для того, щоб стати на облік у центрі зайнятості, особи, які шукають роботу (незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування таких осіб) пред’являють:

громадяни України - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

інформують про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.

Особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” та “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

Нововведенням є впровадження кар’єрного радника — співробітник центру зайнятості, який забезпечуватиме організацію надання послуг особам, які шукають роботу, зареєстрованим безробітним, та здійснюватиме супровід таких осіб з метою їх подальшого працевлаштування.

Зокрема, кар’єрний радник сприятиме в пошуку роботи, плануванні кар’єри шляхом:

‒ надання консультацій щодо працевлаштування, зокрема інформації про вакантні посади, про заходи для самостійного пошуку роботи, початку підприємницької діяльності;

‒ консультування про можливості професійної підготовки, перепідготовки, формування та розвитку професійних навичок і компетентностей, які користуються попитом на ринку праці, у тому числі щодо вибору/зміни професії (виду професійної діяльності) та/або можливостей започаткування та провадження підприємницької діяльності;

‒ проведення профорієнтації, профдіагностики;

‒ інформування про суб’єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, про застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

За результатами первинного профілювання кар’єрний радник разом з особою, яка шукає роботу, будуть складати індивідуальний план надання послуг. У такому планізазначатиметься комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особа, яка шукає роботу, строки та періодичність їх надання, зобов’язання сторін щодо виконання цього плану.

Облік особи, яка шукає роботу, припиняється з дня: реєстрації її як безробітної; відмови від отримання послуг центру зайнятості; відмови від підписання індивідуального плану надання послуг; смерті.

За детальною інформацією Ви можете звернутись у будь-який зручний час до Монастирищенської районної філії Черкаського ОЦЗ за адресою: вул.Жовтнева,12 а, м.Монастирище, Черкаська обл.

Ви тут: Home Монастирищенський районний центр зайнятості Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу