Звернення громадян

Затверджую

                                                                                 Заступник голови    

 Р.ТЕРЕЩУК

                                                                                     

                                                                                                                29.01.2020

Графік

виїзних прийомів громадян у  лютому  місяці 2020 року 

з 10.00 до 12.00 год.

Баранюк Ю.М.

 11 лютого  2020 року    – село  Бачкурине

 27 лютого 2020 року –     село  Владиславчик

 Шевчук О.О.

 18 лютого   2020 року – село Дібрівка

 25 лютого    2020  року – село Долинка

 Недогода О.М.

 11 лютого  2020 року    – село  Бачкурине

 27 лютого 2020 року –     село  Владиславчик

 Ганжала Т.С. 

18 лютого   2020 року – село Дібрівка

25 лютого    2020  року – село Долинка

 

Редька Л.М.

 18 лютого   2020 року – село Дібрівка

25 лютого    2020  року – село Долинка

 Пшонко О.Я.

11 лютого  2020 року    – село  Бачкурине

27 лютого 2020 року –     село  Владиславчик

Керівник апарату райдержадміністрації                                        Г.Темченко

Затверджую

                                                                                 Заступник голови    

Р.ТЕРЕЩУК

                                                                                      

                                                                                                               29.01.2020

Графік

виїзних прийомів громадян у лютому місяці 2020 року

з 10.00 до 12.00 год.

Терещук Руслан Миколайович

Заступник голови райдержадміністрації

11 лютого 2020 року   – село Бачкурине

27 лютого 2020 року –     село Владиславчик

Темченко Галина Володимирівна

Керівник апарату райдержадміністрації

18 лютого   2020 року – село Дібрівка

25 лютого   2020 року – село Долинка

Керівник апарату                                                                    Г. ТЕМЧЕНКО

Основний закон України статтею 40 закріплює право направляти індивідуальні і колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк . Крім того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод громадян. Адже, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Звернення громадян є також ефективним способом відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. Крім того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод гро- мадян. Адже, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Звернення громадян є також ефективним способом відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань.

читати далі

Основний закон України статтею 40 закріплює право направляти індивідуальні і колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк . Крім того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод громадян. Адже, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Звернення громадян є також ефективним способом відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. Крім того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод гро- мадян. Адже, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Звернення громадян є також ефективним способом відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. Варто зазначити, що розвиток інституту

читати далі

Ви тут: Home Звернення громадян