Основний закон України статтею 40 закріплює право направляти індивідуальні і колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк . Крім того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод громадян. Адже, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Звернення громадян є також ефективним спо- собом відновлення порушеного права громадя- нина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. Крім того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод гро- мадян. Адже, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управ- лінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Звернення громадян є також ефективним спо- собом відновлення порушеного права громадя- нина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. 

Робота зі зверненнями громадян – один із напрямків діяльності Монастирищенської районної державної адміністрації, яка спрямовує свою роботу по розгляду звернень громадян та організації їх особистого прийому у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

         Відповідно до перспективного плану роботи Монастрищенської райдержадміністрації у 2018 році питання щодо роботи зі зверненнями громадян розглядалося на засіданні колегії райдержадміністрації двічі. 23.01.2018 «Про роботу органів виконавчої влади району щодо реалізації вимог чинного законодавства з питань звернень громадян», за результатами розгляду прийнято розпорядження «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2017 року» та 30.07.2018 «Про роботу органів виконавчої влади району щодо забезпечення реалізації конституційного права на звернення», за результати розгляду прийнято протокольне доручення.

У лютому, травні , липні 2018 на семінарах з секретарями виконкомів місцевих рад розглянуто питання щодо порядку ведення діловодства по роботі зі зверненнями громадян. Також надано практичну та методичну допомогу 8 сільським радам.

      Впродовж 2018 року   в райдержадміністрації розглянуто 275звернень громадян (254 за відповідний період 2017 року), з них 17письмових (17 за аналогічний період минулого року),79 на особистому прийомі (78 за аналогічний період минулого року) та 179 звернень, що надійшли Урядового контактного центру(”Урядову гарячу лінію”) (за відповідний період минулого року- 159). 

У зверненнях громадянами порушено ряд різних питань, на які     надано відповідні роз’яснення. Всі звернення розглянуті у визначені чинним законодавством терміни.

        Найбільш актуальними питаннями, що порушувались у зверненнях, залишаються питання сприяння у нарахуванні та виплаті державних соціальних допомог, субсидій, забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх родин.  Також хвилюють громадян питання соціального розвитку територій, розрахунки за здані в оренду майнові і земельні паї, пільгове забезпечення, ремонти доріг та ін..

Головним спеціалістом – юрисконсультом апарату райдержадміністрації постійно надається безоплатна юридична консультація   громадянам, які потребують соціального захисту та підтримки (з початку року надано 83 консультації (9 по телефону, 74 при особистому зверненні).  

         На особливому контролі перебувають колективні звернення, оскільки вони відображають проблеми жителів окремих населених пунктів нашого району та у яких жителів   найбільше хвилюють питання покращення стану житлово – комунального господарства району, питання земельних відносин, відновлення освітлення окремих вулиць. За звітний період до органів влади вищого рівня колективних звернень не надходило.

 

2018

2017

+ / -

Адміністрація Президента України

2

3

-1

Кабінет Міністрів України

4

1

+3

Верховна Рада України

4

2

+4

Інші центральні органи виконавчої влади

7

7

 

Всього до органів влади вищого рівня

17

           13

 

За звітний період 2018 року на телефонну Урядову «Гарячу лінію» звернулося 179 осіб, (159 за відповідний період 2017 року), п’ять з них анонімні, три особи заперечували факт телефонування. 

     За характером   питань, що порушували громадяни при зверненнях на телефонну Урядову «Гарячу лінію»  основними були щодо :

-  призначення та виплати субсидій на житлово –комунальні послуги  - 71;

- призначення та виплати державних соціальних допомог -44;

- пільг  - 10;

- земельні питання  -24;

 -опіки -5;

- пенсійного забезпечення – 2 та ін..

              Розгляд письмових і усних звернень ведеться відповідно до ст. 14-16 Закону України «Про звернення громадян», що зобов’язує об’єктивно і своєчасно розглядати, перевіряти викладені у них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства України і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду звернення у встановлені законодавством строки.

   Враховуючи особливу роль звернень громадян  до органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, вирішення життєво важливих проблем кожної людини, за дорученнями голови райдержадміінстрації та заступника голови райдержадміінстрації частина звернень розглядаються комісійно . Порушені питання у зверненнях громадян вивчаються на місцях і в межах наданих повноважень та  діючого законодавства приймаються відповідні заходи щодо усунення недоліків, причин та умов, що сприяли написанню скарг.

         Для підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян  згідно затвердженого графіку,   у селах району проводяться «Дні регіону» за участю фахівців управлінь та відділів райдержадміністрації. Метою проведення виїзних днів прийому громадян є вивчення громадської думки про роботу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, вирішення в оперативному порядку проблемних питань, надання роз’яснень та попередження звернень до органів влади вищого рівня.

В Монастирищенському районі працюють громадські приймальні, де громадянам безоплатно надаються консультації:

- в райдержадміністрації приймальна громадян з 8.00 до 17.15 (щоденно, крім вихідних);

 - у відділенні  Уманського об»єднаного Управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (щоденно, крім вихідних з 8.00 до 18.00);

- в управлінні  соціального захисту населення (щоденно, крім вихідних з 8.00 до 18.00);

- районному центрі зайнятості з 8.00 до 17.15 (щоденно, крім вихідних).

 Тому робота зі зверненнями громадян у Монастирищенській  районній державній адміністрації буде й надалі пріоритетною у повсякденній діяльності та спрямованою лише на поліпшення якості розгляду звернень громадян та безумовне виконання вимог законодавства про звернення громадян.

 

Статистично-аналітичні дані щодо організації роботи з

розгляду звернень громадян

у Монастирищенській райдержадміністрації

за 12 місяців 2018 року

з/п

 

Дані за 12місяців

2018 року

Дані за 12місяців

2017 року

1

Всього розглянуто звернень

275

254

 

з них:

   
 

письмових

17

17

 

у тому числі звернень, що надійшли з ОКЦ

179

159

 

звернення, що надійшли під час   особистих прийомів голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату

79

78

2

Кількість особистих прийомів, проведених керівництвом райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування)

90

85

 

з них:

   
 

особисті прийоми голови

61

52

 

у тому числі виїзні

12

13

 

особисті прийоми перших заступників, заступників голови, керівника апарату

14

28

 

у тому числі виїзні

3

15

3

Результати розгляду звернень:

   
 

вирішено позитивно

67

39

 

надано роз’яснення

140

149

 

перебуває на контролі

-

-

 

інше

5

22

 

Кількість звернень, розглянутих з порушенням термінів

-

-

4

Кількість громадян, що звернулися до райдержадміністрації (органу місцевого самоврядування)

87

69

 

з них громадяни пільгових категорій, які потребують соціального захисту і підтримки

80

42

5

Кількість колективних звернень

2

2

6

Кількість звернень з органів влади вищого рівня

   

7

Кількість повторних звернень

0

0

8

Засідання колегії (виконкому), де розглядалися питання роботи із зверненнями громадян

на засіданнях колегії РДА: 26.01.2018 «Про роботу органів виконавчої влади району щодо реалізації вимог чинного законодавства з питань звернень громадян»

30 липня 2018»Про роботу органів виконавчої влади району щодо забезпечення реалізації конституційного права на звернення»

на засіданнях колегії РДА: 23.01.2017 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2016 року», 31.07.2017 «Про роботу органів виконавчої влади щодо реалізації чинного законодавства з питань звернень громадян»

9

Результати розгляду (дані доручення, видане розпорядження, інше)

Розпорядження від 23.01.2018 №11 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2017 року» .

Протокольне доручення голови райдержадміністрації.

Розпорядження райдержадміністрації від 23.01.2017 №4«Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2016 року», протокольне доручення від 31.07.2017 №7.

10

Здійснено вивчення стану роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації (виконкому)

УСЗН, відділ освіти, відділ культури та туризму, сектор молоді та спорту, служба у справах дітей, відділ культури та туризму

Архівному секторі, РЦСССДМ, сектор молоді та спорту, відділ культури та туризму

11

Здійснено вивчення стану роботи із зверненнями громадян у виконкомах сільських рад

Зюбриська, Княжиківська, Дібрівська

Цибулівська, Половинчицька, Теолинська,Дібрівська

Дубрівська, Терлицька сільська рада, Тарнавська сільська рада, Шабастівська сільська рада

12

Заслухано звіти керівників структурних підрозділів райдержадміністрації (виконкомів), керівників територіальних підрозділів міністерств інших центральних органів виконавчої влади у районі (місті) перед головою райдержадміністрації (міським головою)

УСЗН, відділ освіти, відділ культури та туризму, РЦСССДМ, Архівний сектор, сектор містобудування та архітектури, фінансове управління,

Архівний сектор, РЦСССДМ, сектор молоді та спорту, відділ культури та туризму, фінансове управління

13

Форма реєстрації письмових   звернень (карткова, журнальна, електронна)

карткова

карткова

14

Форма реєстрації   звернень, поданих на особистому (карткова, журнальна, електронна)

карткова

карткова

15

Розпорядження райдержадміністрації (нормативний документ органу місцевого самоврядування) щодо організації розгляду звернень громадян (дата, №, назва).

Розпорядження райдержадміністрації від 12.03.2008 №51(зі змінами) «Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»

Розпорядження райдержадміністрації від 12.03.2008 №51(зі змінами) «Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»

16

Розпорядження райдержадміністрації (нормативний документ органу місцевого самоврядування) щодо організації особистого прийому (дата, №, назва).

Розпорядження райдержадміністрації від 12.02.2008 №26 «Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації»

Внесено зміни 18.09.2017 №124

Розпорядження райдержадміністрації від 12.02.2008 №26 «Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації»

Внесено зміни 18.09.2017 №124

17

Проведення нарад,   семінарів, засідань колегій з питань
звернень громадян

5

3

18

Кількість засідань постійно діючої комісії з розгляду звернень громадян / кількість розглянутих звернень

12

12

Ви тут: Home Звернення громадян Про стан роботи зі зверненнями громадян в Монастирищенській райдержадміністрації за 2018 рік