Основний закон України статтею 40 закріплює право направляти індивідуальні і колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк . Крім того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод громадян. Адже, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Звернення громадян є також ефективним способом відновлення порушеного права громадянина через подання до органів державної влади скарг, заяв і клопотань. Крім того, право на звернення є важливим конституційно-правовим засобом захисту та однією з гарантій дотримання прав і свобод громадян. Адже, звернення громадян є однією з форм участі населення в державному управлінні, у вирішенні державних і суспільних справ, можливістю активного впливу громадянина на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

Робота зі зверненнями громадян – один із напрямків діяльності Монастирищенської районної державної адміністрації, яка спрямовує свою роботу по розгляду звернень громадян та організації їх особистого прийому у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

     В Монастирищенській райдержадміністрації розроблено та вжито комплекс заходів організаційного та інформаційно – аналітичного характеру, спрямованих на дотримання вимог чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав і свобод громадян.

         На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", розпорядження облдержадміністрації   від 05.03.2008 № 55 «Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» райдержадміністрацією видано розпорядження № 51 від 12.03.2008 «Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», яким затверджено відповідні заходи.

       Розпорядженням райдержадміністрації № 33 від 16.02.2010 затверджено Порядок організації роботи «Гарячої лінії» в райдержадміністрації, Порядок організації роботи «Телефону довіри» в райдержадміністрації, Порядок проведення в райдержадміністрації «Дня контролю» за розглядом звернень громадян, Положення « Про приймальню громадян» в райдержадміністрації.

           Розпорядженням райдержадміністрації № 74 від 08.05.2007 відповідальним за роботу зі зверненнями громадян визначено заступника голови райдержадміністрації.

       Розпорядженням райдержадміністрації № 26 від 12.02.2008   (зі змінами розпорядження райдержадміністрації від 05.04.2017 №51 «Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від 12.02.2008 №26) «Про Порядок організації та проведення особистого прийому громадян   у районній державній адміністрації» затверджено порядок організації та проведення особистого прийому громадян у райдержадміністрації, графік особистого прийому громадян головою райдержадміністрації, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, графік особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації. Графіки наглядно оформлені і знаходяться у зручному для ознайомлення місці у приміщенні райдержадміністрації. Графіками особистого прийому громадян передбачено місце проведення, дні та години особистого прийому громадян.

         Прийом громадян проводиться в кабінетах заступника голови райдержадміністрації та керівника апарату, які оформлені належним чином.             Приміщення райдержадміністрації обладнане пандусом, який відповідає архітектурним вимогам.

В Монастирищенському районі працюють громадські приймальні, де громадянам безоплатно надаються консультації:

- в райдержадміністрації приймальна громадян з 8.00 до 17.15 (щоденно, крім вихідних);

- у відділенні Уманського об»єднаного Управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (щоденно, крім вихідних з 8.00 до 18.00);

- в управлінні соціального захисту населення (щоденно, крім вихідних з 8.00 до 18.00);

- районному центрі зайнятості з 8.00 до 17.15 (щоденно, крім вихідних).

        Робота зі зверненнями громадян є предметом серйозного обговорення на засіданнях колегії райдержадміністрації за участю сільських голів та секретарів, начальників управлінь та відділів, структурних підрозділів райдержадміністрації. Відповідно до перспективного плану роботи Монастирищенської райдержадміністрації у січні 2020 року питання щодо роботи зі зверненнями громадян розглядалося на засіданні колегії райдержадміністрації «Про стан реалізації чинного законодавства з питань звернень громадян у Монастирищенській районній державній адміністрації за 2019 рік», за результатами розгляду прийнято розпорядження від 29.01.2020 №15 «Про роботу органів виконавчої влади району щодо реалізації вимог чинного законодавства з питань звернень громадян».

         На виконання вимог Указу Президента України від       07.02.2008 109"Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", з метою надання методичної допомоги відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, інформування та роз’яснення про зміни у законодавстві з головами та секретарями сільських, селищної та міської ради, працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації проводяться відповідні семінари та наради.Так, у травні місяці 2019 року Черкаським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проведено тематичний короткостроковий семінар для керівників, спеціалістів апарату, управлінь, відділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади,посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Монастирищенського району, на якому завідувач сектору по роботі зі зверненнями громадян облдержадміністрації В.В.Романенко детально поінформувала присутніх щодо особливостей організації роботи зі зверненнями громадян, проблемних питань, нововведень у роботі зі зверненнями громадян та надала вичерпні роз’яснення учасникам семінару, що виникали у процесі навчання. 

У лютому 2020 на семінарі з секретарями виконкомів місцевих рад розглянуто питання щодо порядку ведення діловодства по роботі зі зверненнями громадян. Також за звітний період надано практичну допомогу 6 сільським радам.

Особистий прийом громадян є найбільш ефективною формою роботи  органів влади з населенням, перш за все тому, що заявник має візуальний та психологічний контакт з керівниками органу влади, що неможливо при листуванні.

Організація проведення особистих виїзних прийомів керівництвом райдержадміністрації проводиться згідно затверджених графіків.

         Впродовж першого півріччя 2020 року в райдержадміністрації розглянуто 108 звернень громадян (184 за відповідний період 2019 року), з них 17 на особистому прийомі, 3 письмових через органи влади вищого рівня  та 87 звернень (132 за відповідний період минулого року), що надійшли через Урядовий контактний центр(”Урядову гарячу лінію”).

У зверненнях громадянами порушено ряд різних питань, на які надано відповідні роз’яснення. Всі звернення розглянуті у визначені чинним законодавством терміни.

        Найбільш актуальними питаннями, що порушувались у зверненнях, залишаються питання сприяння у нарахуванні та виплаті державних соціальних допомог, субсидій. Залишається гострим питання забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх родин. З 1 січня 2013 року у зв’язку зі змінами у земельному законодавстві райдержадміністраціями не вирішуються питання щодо виділення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного пункту), проте, заявникам надається необхідна методична допомога та відповідні роз'яснення щодо порядку вирішення порушених питань. Також хвилюють громадян питання розрахунки за здані в оренду майнові і земельні паї, пільгове забезпечення, ремонти доріг та ін..

Основна кількість звернень з питань соціального захисту надходила з обласного контактного центру, найбільш інтенсивне надходження звернень припало з жовтня місяця 2019 року до квітня поточного року. Це пояснюється тим, що в період опалювального сезону заявники були не згодні з призначеною субсидією та мали прохання перевірити достовірність інформації, а у разі відмови – призначити субсидію.

         На особливому контролі перебувають колективні звернення, оскільки вони відображають проблеми жителів окремих населених пунктів нашого району та у яких жителів   найбільше хвилюють питання покращення стану житлово – комунального господарства району, питання земельних відносин, відновлення освітлення окремих вулиць.

Протягом звітного періоду через органи влади вищого рівня у порівнянні з минулим роком звернулося:

 

 

2020

2019

2018

 

ОФІС Президента України

1

4

0

Кабінет Міністрів України

1

2

4

Верховна Рада України

0

0

4

Інші центральні органи виконавчої влади

1

6

4

Всього до органів влади вищого рівня

3

12

12

За звітний період 2020 року на телефонну Урядову «Гарячу лінію» звернулося 87 осіб, (132 за відповідний період 2019 року).

    За характером питань, що порушували громадяни при зверненнях на телефонну Урядову «Гарячу лінію»,  основними були щодо  призначення та виплати субсидій на житлово –комунальні послуги -26,  призначення та виплати державних соціальних допомог -20, а також порушувалися питання, що стосувалися пільг  (ліки, оплата житлово – комунальних послуг, пільговий проїзд) та  земельні питання, придбання житла учасникам АТО.

           Розгляд письмових і усних звернень ведеться відповідно до ст. 14-16 Закону України «Про звернення громадян», що зобов’язує об’єктивно і своєчасно розглядати, перевіряти викладені у них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства України і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду звернення у встановлені законодавством строки.

 Враховуючи особливу роль звернень громадян  до органів державної влади  та органів місцевого самоврядування, вирішення життєво важливих проблем кожної людини, за дорученнями голови райдержадміінстрації та заступника голови райдержадміністрації частина звернень розглядаються комісійно . Порушені питання у зверненнях громадян вивчаються на місцях і в межах наданих повноважень та  діючого законодавства приймаються відповідні заходи щодо усунення недоліків, причин та умов, що сприяли написанню скарг.

         Для підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян  згідно затвердженого графіку,   у селах району будуть проводитися «Дні регіону» за участю фахівців управлінь та відділів райдержадміністрації. Метою проведення виїзних днів прийому громадян є вивчення громадської думки про роботу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, вирішення в оперативному порядку проблемних питань, надання роз’яснень та попередження звернень до органів влади вищого рівня.

         Щоквартально (в кінці року) готуються  аналітичні довідки (звіти) про результати розгляду звернень. Щомісячно голові райдержадміністрації готуються та надаються статистичні дані про стан роботи  зі зверненнями громадян.

         Вся роз’яснювальна, інформаційна  робота (зміни в чинному законодавстві, що стосуються звернень громадян)  та з питань організації роботи зі зверненнями громадян    проводиться  головним спеціалістом -юрисконсультом апарату райдержадмінітрації на апаратних нарадах,  засіданнях колегії та семінарах .

Головним спеціалістом – юрисконсультом апарату  райдержадміністрації постійно надається безоплатна юридична консультація   громадянам, які потребують соціального захисту та підтримки (з січня по квітень надано 53 консультації ( по телефону тапри  особистому зверненні). 

Звернення громадян є важливим засобом забезпечення, захисту та утвердження всіх прав людини і громадянина, закріплених Конституцією України. Тому, районна державна адміністрація докладає всіх зусиль, щоб виконувати  цей напрям робіт більш якісно, вживає найбільш дієві  заходи щодо зменшення кількості звернень громадян до вищих державних органів влади, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян, задоволення їх законних вимог та своєчасного інформування заявників про наслідки розгляду їх звернень.

 Тому робота зі зверненнями громадян у Монастирищенській  районній державній адміністрації буде й надалі пріоритетною у повсякденній діяльності та спрямованою лише на поліпшення якості розгляду звернень громадян та безумовне виконання вимог законодавства про звернення громадян.

 

 

Ви тут: Home Звернення громадян Про стан розгляду звернень громадян у Монастирищенській райдержадміністрації у першому півріччі 2020 року